28 Jan - Frederik to visit the Royal Mint

Community Calendar
admin1
Sign in to follow this  

Event details

Besøg på Den Kgl. Mønt og efterfølgende i Nationalbanken

Mandag 28. januar 2008 kl. 10:00

H.K.H. Kronprinsen aflægger besøg på Den Kgl. Mønt og efterfølgende i Nationalbanken.

Spotted by Gaby Sancheloor

Frederik to visit the Royal Mint and National Bank

Monday 28 January, 2008, 10am


Sign in to follow this