Sign in to follow this  
Riki

Official Calendar 2018

Official Calendar January 2018

 

Quote

1.januar 2018

Mandag den 1. januar 2018 afholdes der nytårskur og -taffel for regeringen, folketingets formand, repræsentanter for det officielle Danmark og hoffet i Christian VII's Palæ, Amalienborg, kl. 19.30.

New Year's Court and Banquet
1 January 2018, 7:30pm

New Year's Court and Banquet for the government, the chairman of the Parliament, representatives of the official Dnemark and court at Christian VII's Palais, Amalienborg. H.M. The Queen, T.R.H. the Crown Prince and Crown Princess, T.R.H. Prince Joachim and Princess Marie and H.H. Princess Elisabeth are present. Link

 

Quote

3.januar 2018

Onsdag den 3. januar 2018 afholdes der nytårskur for Højesterets dommere, Den Kongelige Livgardes og Gardehusarregimentets Officerkorps i Christian VII's Palæ, Amalienborg, kl. 9.50.

New Year's Levee at Amalienborg Palace

3 January 2018, 9:50am

New Year's Levee for the judges of the Supreme Court of Denmark and the officer corps of the Royal Life Guard and the Guard Hussar Regiment. Christian VII's Palace, Amalienborg.

H.M. The Queen and The Crown Prince Couple are present. Link

 

Quote

3.januar 2018

Onsdag den 3. januar 2018 afholdes der nytårskur for diplomatiet på Christiansborg Slot, kl. 11.30.

New Year's Levee at Christiansborg Palace "Small Court"

3 January 2018, 11:30am

New Year's Levee for the diplomatic corps at Christiansborg Palace, Copenhagen. Link

 

Quote

4.januar 2018

Torsdag den 4. januar 2018 afholdes der nytårskur for officerer fra Forsvaret og Beredsskabsstyrelsen, I., II. og III. rangklasse samt indbudte repræsentanter for større landsorganisationer og de kongelige protektioner på Christiansborg Slot, kl. 9.30.
Kl. 09.30   Officerer fra Forsvaret samt Beredskabsstyrelsen.
Kl. 10.00   I., II. Rangklasse. (Mødetid mellem kl. 9.35-9.55)
Kl. 10.30   III. Rangklasse. (Mødetid mellem kl. 10.05-10.25)
Kl. 12.30   Indbudte repræsentanter for større landsorganisationer og kongelige protektioner.

New Year's Levee at Christiansborg Palace "Grand Court"

4. January 2018, 9:30am

New Year's Levee for Officers from the Defence and the Danish Emergency Management Agency, the I., II. and III. ranking classes, and invited representatives of larger

national organizations and royal patronages.Christiansborg Palace, Copenhagen. H.M. The Queen and The Crown Prince Couple are present. Link

 
Quote

6.januar 2018

H.K.H. Kronprinsen overværer DR Sportsgalla. Jyske Bank Boxen, Kaj Zartows Vej 7, Herning, kl. 17.00.
Ved DR Sportsgalla hyldes danske atleter for deres præstationer i 2017. Det er i år 17. gang, at Sportens prisuddeling finder sted.

DR Sports Gala

6 January 2018, 5:00pm

HRH The Crown Prince attends the DR Sports Gala. Exhibition Centre Herning, Vardevej 1, Herning. Link

 
Quote

 

8.januar 2018
D.K.H. Prins Vincent og Prinsesse Josephines fødselsdag.

 

Birthday of the Twins

8 January 2018

TRH Prince Vincent and Princess Josephine's birthday. Link

 

Quote

9.januar 2018

H.K.H. Kronprinsessen overværer nytårskoncert v/Landsdelsregion øst, Hjemmeværnet. Københavns Rådhus, kl. 19.25.
Landsdelsregion Øst har i over 10 år afholdt nytårskoncert i Rådhushallen på Københavns Rådhus. Her deltager samarbejdspartnere samt frivillige hjemmeværnssoldater fra regionen.
Hjemmeværnets Musikkorps København står for koncerten – i år sammen med solisterne Thomas Høj Falkenberg og Johanne Milland.

Home Guard's New Year's Concert

9 January 2018, 7:25pm

HRH The Crown Princess attends the Danish Home Guard's (Region East) New Year's Concert at Copenhagen City Hall. Link

 
Quote

12.januar 2018

H.K.H. Kronprinsessen deltager som protektor for Julemærkefonden i åbning af Julemærkehjemmet Liljeborg. Baldersvej 3, Roskilde, kl. 10.45.
Kronprinsessen er protektor for Julemærkefonden, der siden 1904 har udgivet og solgt det danske julemærke. Hvert år hjælper fonden børn til et gladere liv via et ophold på et af fondens nu fem julemærkehjem.

Inauguration of Christmas Seal Home

12. January 2018, 10:45am

HRH The Crown Princess, as patron of the Christmas Seal Foundation, attends the official opening of the Christmas Seal Home Liljeborg. Baldersvej 3, Roskilde. Link

 
Quote

17.januar 2018

H.K.H. Kronprinsen forestår uddelingen af Industriens Fonds Iværksætterpris ved Danish Tech Challenge Award Show. Marketenderiet, Kirsten Walthers Vej 5, Valby, kl. 15.15.
Industriens Fonds Iværksætterpris uddeles til vinderen af acceleratorforløbet Danish Tech Challenge, som Industriens Fond har udviklet sammen med Scion DTU. Præmien er på 500.000 kroner.

Danish Tech Challenge Award Show

17 January 2018, 3:15pm

HRH The Crown Prince presents the Industry Foundation's Entrepreneur Award at the Danish Tech Challenge Award Show. Marketenderiet, Kirsten Walthers Vej 5, Valby. Link

 
Quote

21.januar 2018

H.K.H. Kronprinsessen forestår som protektor for Aarhus 2018 - Europæisk Frivillighovedstad - åbningen af Frivillighovedstadsåret. Aarhus Rådhus, Rådhuspladsen 2, Aarhus C, kl. 18.30.
Aarhus er i 2018 Europæisk Frivillighovedstad. Titlen gives hvert år til en europæisk kommune, som har gjort sig særligt bemærket i forhold til frivillighed.

Formålet med Europæisk Frivillighovedstad 2018 er blandt andet at fejre, synliggøre og anerkende den frivillighed, der foregår i Danmark og at udvikle velfærden i et ligeværdigt samarbejde mellem myndigheder og borgere.

Aarhus 2018 - Volunteering Capital of Europe

21 January 2018, 6:30pm

HRH The Crown Princess, as patron of Aarhus 2018 - European Volunteering Capital, conducts the official opening of the European Volunteering Capital City's Year. Aarhus Town Hall, Aarhus. Link

 

Quote

22.januar 2018

H.K.H. Kronprinsen deltager som protektor i reception i forbindelse med lancering af bogværket Trap Danmark. Utzon Center, Slotspladsen 4, Aalborg, kl. 15.10.

Launch of Trap Danmark

22 January 2018, 3:10pm

HRH The Crown Prince, as patron, attends a reception in connection with the launch of the encyclopedia Trap Danmark. Utzon Center, Aalborg. Link 

 


*******************************************************************

Quote

22.januar 2018

H.K.H. Kronprinsessen besøger Europarådet i Strasbourg og deltager i Europarådets Parlamentariske Forsamlings Session den 23. januar. Kronprinsessen ledsages af udenrigsminister Anders Samuelsen.

22-23 January 2018

Visit to the Council of Europe

HRH The Crown Princess visits the Council of Europe in Strasbourg and attends the Council's Parliamentary Assembly's Session on 23th January. The Crown Princess is accompanied by the Foreign Minister, Anders Samuelsen.Topic, Subforum

 

Quote

22.januar 2018

H.K.H. Kronprinsessen deltager i middag hos den danske ambassadør og faste repræsentant ved Europarådet. Strasbourg, Frankrig, kl. 19.30.

 

 


 

Quote

23.januar 2018

H.K.H. Kronprinsessen besøger Europarådet i Strasbourg og deltager i Europarådets Parlamentariske Forsamlings Session den 23. januar. Kronprinsessen ledsages af udenrigsminister Anders Samuelsen.

 

 


 

Quote

23.januar 2018

H.K.H. Kronprinsessen deltager i møde med præsidenten for Europarådets Parlamentariske Forsamling. Strasbourg, Frankrig, kl. 10.30.

 

 


 

Quote

23.januar 2018

H.K.H. Kronprinsessen deltager i møde med generalsekretæren for Europarådet. Strasbourg, Frankrig, kl. 11.00.

 

 


 

Quote

23.januar 2018

H.K.H. Kronprinsessen holder tale ved Europarådets Parlamentariske Forsamlings Session og overværer efterfølgende koncert med Danmarks Radios Pigekor. Europarådets Parlamentariske Forsamling i Strasbourg, Frankrig, kl. 12.00.

 

 


 

Quote

23.januar 2018

H.K.H. Kronprinsessen deltager i frokost med præsidenten for Europarådets Parlamentariske Forsamling som vært. Strasbourg, Frankrig, kl. 13.00.

 

 

*************************************************************

 
Quote

26.januar 2018

H.K.H. Kronprinsessen forestår overrækkelse af Women's Board Award 2018. Lederne, Vermlandsgade 65, København S, kl. 14.30.
Women’s Board Award blev første gang uddelt i Danmark i 2014, og formålet med prisen er at skabe større diversitet i toppen af dansk erhvervsliv og støtte processen med at øge andelen af kvinder i danske bestyrelser.

Women's Board Award 2018

26 January 2018, 2:30pm

HRH The Crown Princess presents the Women's Board Award 2018. Lederne, Vermlandsgade 65, Copenhagen

Women's Board Award was first awarded in Denmark in 2014 and the purpose of the award is to create greater diversity in the top of Danish business and support the process of increasing the proportion of women on Danish boards. Link

 
Quote

30.januar 2018

H.K.H. Kronprinsessen forestår som protektor overrækkelsen af Designers' Nest Award. Hotel d'Angleterre, Kongens Nytorv, København, kl. 16.00.
I forbindelse med Copenhagen Fashion Week vil Kronprinsessen overvære Designers’ Nest modeshow på Hotel d'Angleterre, København, hvor skandinaviske designelever får mulighed for at fremvise dele af deres kollektioner.

Ved showet kåres vinderen af Designers' Nest Award, og Kronprinsessen vil forestå overrækkelsen af prisen. Vinderen findes blandt nyuddannede designere i Danmark og Skandinavien og med prisen følger 50.000 kroner.

 

 

 

 
Quote

30.januar 2018

H.K.H. Kronprinsessen deltager i middag i forbindelse med åbning af Copenhagen Fashion Week. Københavns Rådhus, Rådhuspladsen, kl. 18.10.
Copenhagen Fashion Week er Nordeuropas største mode-event og holdes to gange om året.
 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this