Sign in to follow this  
Riki

Official Calendar 2018

Official Calendar January 2018

 

Quote

1.januar 2018

Mandag den 1. januar 2018 afholdes der nytårskur og -taffel for regeringen, folketingets formand, repræsentanter for det officielle Danmark og hoffet i Christian VII's Palæ, Amalienborg, kl. 19.30.

New Year's Court and Banquet
1 January 2018, 7:30pm

New Year's Court and Banquet for the government, the chairman of the Parliament, representatives of the official Dnemark and court at Christian VII's Palais, Amalienborg. H.M. The Queen, T.R.H. the Crown Prince and Crown Princess, T.R.H. Prince Joachim and Princess Marie and H.H. Princess Elisabeth are present. Link

 

Quote

3.januar 2018

Onsdag den 3. januar 2018 afholdes der nytårskur for Højesterets dommere, Den Kongelige Livgardes og Gardehusarregimentets Officerkorps i Christian VII's Palæ, Amalienborg, kl. 9.50.

New Year's Levee at Amalienborg Palace

3 January 2018, 9:50am

New Year's Levee for the judges of the Supreme Court of Denmark and the officer corps of the Royal Life Guard and the Guard Hussar Regiment. Christian VII's Palace, Amalienborg.

H.M. The Queen and The Crown Prince Couple are present. Link

 

Quote

3.januar 2018

Onsdag den 3. januar 2018 afholdes der nytårskur for diplomatiet på Christiansborg Slot, kl. 11.30.

New Year's Levee at Christiansborg Palace "Small Court"

3 January 2018, 11:30am

New Year's Levee for the diplomatic corps at Christiansborg Palace, Copenhagen. Link

 

Quote

4.januar 2018

Torsdag den 4. januar 2018 afholdes der nytårskur for officerer fra Forsvaret og Beredsskabsstyrelsen, I., II. og III. rangklasse samt indbudte repræsentanter for større landsorganisationer og de kongelige protektioner på Christiansborg Slot, kl. 9.30.
Kl. 09.30   Officerer fra Forsvaret samt Beredskabsstyrelsen.
Kl. 10.00   I., II. Rangklasse. (Mødetid mellem kl. 9.35-9.55)
Kl. 10.30   III. Rangklasse. (Mødetid mellem kl. 10.05-10.25)
Kl. 12.30   Indbudte repræsentanter for større landsorganisationer og kongelige protektioner.

New Year's Levee at Christiansborg Palace "Grand Court"

4. January 2018, 9:30am

New Year's Levee for Officers from the Defence and the Danish Emergency Management Agency, the I., II. and III. ranking classes, and invited representatives of larger

national organizations and royal patronages.Christiansborg Palace, Copenhagen. H.M. The Queen and The Crown Prince Couple are present. Link

 
Quote

6.januar 2018

H.K.H. Kronprinsen overværer DR Sportsgalla. Jyske Bank Boxen, Kaj Zartows Vej 7, Herning, kl. 17.00.
Ved DR Sportsgalla hyldes danske atleter for deres præstationer i 2017. Det er i år 17. gang, at Sportens prisuddeling finder sted.

DR Sports Gala

6 January 2018, 5:00pm

HRH The Crown Prince attends the DR Sports Gala. Exhibition Centre Herning, Vardevej 1, Herning. Link

 
Quote

8.januar 2018

D.K.H. Prins Vincent og Prinsesse Josephines fødselsdag.

Birthday of the Twins

8 January 2018

TRH Prince Vincent and Princess Josephine's birthday. Link

 

Quote

9.januar 2018

H.K.H. Kronprinsessen overværer nytårskoncert v/Landsdelsregion øst, Hjemmeværnet. Københavns Rådhus, kl. 19.25.
Landsdelsregion Øst har i over 10 år afholdt nytårskoncert i Rådhushallen på Københavns Rådhus. Her deltager samarbejdspartnere samt frivillige hjemmeværnssoldater fra regionen.
Hjemmeværnets Musikkorps København står for koncerten – i år sammen med solisterne Thomas Høj Falkenberg og Johanne Milland.

Home Guard's New Year's Concert

9 January 2018, 7:25pm

HRH The Crown Princess attends the Danish Home Guard's (Region East) New Year's Concert at Copenhagen City Hall. Link

 
Quote

12.januar 2018

H.K.H. Kronprinsessen deltager som protektor for Julemærkefonden i åbning af Julemærkehjemmet Liljeborg. Baldersvej 3, Roskilde, kl. 10.45.
Kronprinsessen er protektor for Julemærkefonden, der siden 1904 har udgivet og solgt det danske julemærke. Hvert år hjælper fonden børn til et gladere liv via et ophold på et af fondens nu fem julemærkehjem.

Inauguration of Christmas Seal Home

12. January 2018, 10:45am

HRH The Crown Princess, as patron of the Christmas Seal Foundation, attends the official opening of the Christmas Seal Home Liljeborg. Baldersvej 3, Roskilde. Link

 
Quote

17.januar 2018

H.K.H. Kronprinsen forestår uddelingen af Industriens Fonds Iværksætterpris ved Danish Tech Challenge Award Show. Marketenderiet, Kirsten Walthers Vej 5, Valby, kl. 15.15.
Industriens Fonds Iværksætterpris uddeles til vinderen af acceleratorforløbet Danish Tech Challenge, som Industriens Fond har udviklet sammen med Scion DTU. Præmien er på 500.000 kroner.

Danish Tech Challenge Award Show

17 January 2018, 3:15pm

HRH The Crown Prince presents the Industry Foundation's Entrepreneur Award at the Danish Tech Challenge Award Show. Marketenderiet, Kirsten Walthers Vej 5, Valby. Link

 
Quote

21.januar 2018

H.K.H. Kronprinsessen forestår som protektor for Aarhus 2018 - Europæisk Frivillighovedstad - åbningen af Frivillighovedstadsåret. Aarhus Rådhus, Rådhuspladsen 2, Aarhus C, kl. 18.30.
Aarhus er i 2018 Europæisk Frivillighovedstad. Titlen gives hvert år til en europæisk kommune, som har gjort sig særligt bemærket i forhold til frivillighed.

Formålet med Europæisk Frivillighovedstad 2018 er blandt andet at fejre, synliggøre og anerkende den frivillighed, der foregår i Danmark og at udvikle velfærden i et ligeværdigt samarbejde mellem myndigheder og borgere.

Aarhus 2018 - Volunteering Capital of Europe

21 January 2018, 6:30pm

HRH The Crown Princess, as patron of Aarhus 2018 - European Volunteering Capital, conducts the official opening of the European Volunteering Capital City's Year. Aarhus Town Hall, Aarhus. Link

 

Quote

22.januar 2018

H.K.H. Kronprinsen deltager som protektor i reception i forbindelse med lancering af bogværket Trap Danmark. Utzon Center, Slotspladsen 4, Aalborg, kl. 15.10.

Launch of Trap Danmark

22 January 2018, 3:10pm

HRH The Crown Prince, as patron, attends a reception in connection with the launch of the encyclopedia Trap Danmark. Utzon Center, Aalborg. Link 

 


*******************************************************************

Quote

22.januar 2018

H.K.H. Kronprinsessen besøger Europarådet i Strasbourg og deltager i Europarådets Parlamentariske Forsamlings Session den 23. januar. Kronprinsessen ledsages af udenrigsminister Anders Samuelsen.

22-23 January 2018

Visit to the Council of Europe

HRH The Crown Princess visits the Council of Europe in Strasbourg and attends the Council's Parliamentary Assembly's Session on 23th January. The Crown Princess is accompanied by the Foreign Minister, Anders Samuelsen.Topic, Subforum

 

Quote

22.januar 2018

H.K.H. Kronprinsessen deltager i middag hos den danske ambassadør og faste repræsentant ved Europarådet. Strasbourg, Frankrig, kl. 19.30.

Dinner with the Danish Ambassador
22 January, 7:30pm
HRH The Crown Princess participates in a dinner with the Danish Ambassador and Permanent Representative at the Council of Europe. Strasbourg, France.

 

Quote

23.januar 2018

H.K.H. Kronprinsessen deltager i møde med præsidenten for Europarådets Parlamentariske Forsamling. Strasbourg, Frankrig, kl. 10.30.

Meeting with President of the Parliamentary Assembly

23 January 2018, 10:30am

HRH The Crown Princess attends a meeting with the President of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe. Strasbourg, France.

 

Quote

23.januar 2018

H.K.H. Kronprinsessen deltager i møde med generalsekretæren for Europarådet. Strasbourg, Frankrig, kl. 11.00.

Meeting with the Secretary General of the Council of Europe
23 January 2018, 11am
HRH The Crown Princess attends a meeting with the Secretary-General of the Council of Europe. Strasbourg, France.
 

 

Quote

23.januar 2018

H.K.H. Kronprinsessen holder tale ved Europarådets Parlamentariske Forsamlings Session og overværer efterfølgende koncert med Danmarks Radios Pigekor. Europarådets Parlamentariske Forsamling i Strasbourg, Frankrig, kl. 12.00.

Council of Europe Parliamentary Assembly Session

23 January 2018, 12noon
HRH The Crown Princess speaks at the Parliamentary Assembly of the Council of Europe and subsequently attends a concert with the Danish National Girls Choir. Strasbourg, France.

 

Quote

23.januar 2018

H.K.H. Kronprinsessen deltager i frokost med præsidenten for Europarådets Parlamentariske Forsamling som vært. Strasbourg, Frankrig, kl. 13.00.

Lunch with the President of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe
23 January 2018, 1pm
HRH The Crown Princess attends a lunch with the President of the Council of Europe's Parliamentary Assembly as host.
Strasbourg, France.

 

*************************************************************

 
Quote

26.januar 2018

H.K.H. Kronprinsessen forestår overrækkelse af Women's Board Award 2018. Lederne, Vermlandsgade 65, København S, kl. 14.30.
Women’s Board Award blev første gang uddelt i Danmark i 2014, og formålet med prisen er at skabe større diversitet i toppen af dansk erhvervsliv og støtte processen med at øge andelen af kvinder i danske bestyrelser.

Women's Board Award 2018

26 January 2018, 2:30pm

HRH The Crown Princess presents the Women's Board Award 2018. Lederne, Vermlandsgade 65, Copenhagen

Women's Board Award was first awarded in Denmark in 2014 and the purpose of the award is to create greater diversity in the top of Danish business and support the process of increasing the proportion of women on Danish boards. Link

 
Quote

30.januar 2018

H.K.H. Kronprinsessen forestår som protektor overrækkelsen af Designers' Nest Award. Hotel d'Angleterre, Kongens Nytorv, København, kl. 16.00.
I forbindelse med Copenhagen Fashion Week vil Kronprinsessen overvære Designers’ Nest modeshow på Hotel d'Angleterre, København, hvor skandinaviske designelever får mulighed for at fremvise dele af deres kollektioner.

Ved showet kåres vinderen af Designers' Nest Award, og Kronprinsessen vil forestå overrækkelsen af prisen. Vinderen findes blandt nyuddannede designere i Danmark og Skandinavien og med prisen følger 50.000 kroner.

Designers' Nest Award

30 January 2018, 4pm

HRH The Crown Princess, as patron, conducts the presentation of Designers' Nest Award. Hotel d'Angleterre, Kongens Nytorv, Copenhagen.

In connection with Copenhagen Fashion Week, the Crown Princess will attend the Designers' Nest fashion show at Hotel d'Angleterre, Copenhagen, where Scandinavian design students will be given the opportunity to exhibit parts of their collections.
At the show, the winner of the Designers' Nest Award will be awarded, and the Crown Princess will present the award. Link

 

Quote

30.januar 2018

H.K.H. Kronprinsessen deltager i middag i forbindelse med åbning af Copenhagen Fashion Week. Københavns Rådhus, Rådhuspladsen, kl. 18.10.
Copenhagen Fashion Week er Nordeuropas største mode-event og holdes to gange om året.
Copenhagen Fashion Week
30 January 2018, 6.10pm
HRH The Crown Princess attends a dinner in Connection with the opening of Copenhagen Fashion Week. Copenhagen Town Hall.
Copenhagen Fashion Week is Northern Europe's largest fashion event and is held twice a year. Link
 
 
Unannounced and private events
 
Wednesday, 17 January 2018:  A delegation from the city of Higashi-Matsushima in northeastern Japan visited today HRH the Crown Prince,

where they among other things handed the Crown Prince a bag of rice.

 

Thursday-Sunday, 18-21 January 2018: According to  Danish weekly 'TÆT PÅ' #4 the Crown Prince Couple, without their children, spent a rainy weekend in London. Crown Prince Frederik traveled to London on Thursday, 18 January, and went hunting with his friend Johan Wedell-Wedellsborg. On Friday, 19 January, Crown Princess Mary arrived with Nina Wedell Wedellsborg" (the sister of Johan Wedell-Wedellsborg). They stayed at the Hotel Mandarin Oriental Hyde Park.
 

Monday, 29 January 2018: HRH The Crown Princess participated today in a meeting with a number of UN organizations on the occasion of a visit by the Australian Secretary of

International Development and the Pacific. At the meeting in the UN City of Copenhagen topics of common interest, including gender equality, were discussed.

 
Wednesday, 31 January 2018: HRH The Crown Princess, as patron of Danish Refugee Council, received the new Secretary General Christian Friis Bach and Chairman

Stig Glent Madsen at Frederik VIII's Palace, Amalienborg. At the meeting, the Secretary-General and the Chairman discussed the general global refugee situation and the Danish Refugee Council's current activities and plans with the Crown Princess.

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Official Calendar February 2018


 

Quote

 

1.februar 2018

H.K.H. Kronprinsen deltager i Fonden for Entreprenørskabs nytårskur. Dansk Erhverv, Børssalen, København, kl. 10.00.

 

 

 

 


 

Quote

 

2.februar 2018

H.K.H. Kronprinsen forestår åbning af udstilling af billedkunstner Jesper Christiansen. Kunstforeningen GL STRAND, Gammel Strand 48, København K, kl. 17.00.

 

 

 


 

Quote

 


4.februar 2018

H.K.H. Kronprinsessen overrækker Kræftens Bekæmpelses Hæderspris 2018 i forbindelse med World Cancer Day. Skuespilhuset, København, kl. 13.00.

 

 

 

 


 

Quote

 

5.februar 2018

H.K.H. Kronprinsessens fødselsdag.

 

 

 

 


 

Quote

 

5.-7.februar 2018

H.K.H. Kronprinsen deltager i den 132. IOC Session den 5.-7. februar samt overværer XXIII Olympic Winter Games 2018, der finder sted i perioden 9.-25. februar. PyeongChang, Sydkorea.

 

 

 

 


 

Quote

 

15.februar 2018

Den kongelige familie deltager i overførsel af H.K.H. Prins Henriks båre fra Fredensborg Slot til Christian IX's Palæ, Amalienborg, kl. 10.00.

 

 

 

 


 

Quote

 

16.februar 2018

Den kongelige familie deltager i overførsel af H.K.H. Prins Henriks båre fra Christian IX's Palæ, Amalienborg, til Christiansborg Slotskirke, kl. 18.00.

 

 

 


 

Quote

 


17.februar 2018

Den kongelige familie deltager i Castrum Doloris. Christiansborg Slotskirke, kl. 10.15.

 

 

 

 


 

Quote

 

20.februar 2018

Den kongelige familie deltager i H.K.H. Prins Henriks bisættelse. Christiansborg Slotskirke, kl. 11.00.

 

 

 

 


 

Quote

 

26.februar 2018

H.K.H. Kronprinsen er regent i perioden 26. februar - 11. marts.

 

 

 

 


 

Quote

 

28.februar 2018

Statsråd på Christiansborg Slot kl. 9.30.

 

 

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Official Calendar

 

11.marts 2018

H.M. Dronningen og Kronprinsparret deltager i Hæderstegnsmiddag for Forsvaret og Flyvevåbnet. Fredensborg Slot, kl. 20.00.

 

20.marts 2018

H.M. Dronningen og H.K.H. Kronprinsessen er til stede ved Haandarbejdets Fremmes 90-års jubilæum. Greve Museum, Bækgårdsvej 9, Greve, kl. 14.00.

 

21.marts 2018

H.K.H. Kronprinsen forestår som protektor åbningen af Graduate Business Conference. Copenhagen Business School, Solbjerg Plads 3, Frederiksberg, kl. 9.00.

 

21.marts 2018

H.K.H. Kronprinsen deltager i chefskifteparade ved Specialoperationskommandoen. Flyvestation Aalborg, Thisted Landevej 53, Vadum, kl. 11.30.

 

22.marts 2018

H.K.H. Kronprinsen deltager i åbning af Visitor Centre hos Food Nation. Vesterbrogade 4A, København V, kl. 13.30.

 

22.marts 2018

H.K.H. Kronprinsessen er til stede ved indvielsen af nyt besøgscenter ved Hammershus, Bornholm, kl. 13.45.

 

22.marts 2018

H.K.H. Kronprinsen overværer åbning af udstilling om kunstneren Hergé. Brandts, Brandts Torv 1, Odense C, kl. 17.00.

 

22.marts 2018

H.K.H. Kronprinsessen modtager UEFA donation til Mary Fonden under landskampen Danmark-Panama. Brøndby Stadion, Brøndbyvester, kl. 18.30.

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Official Calendar April 2018


 

Quote

 

4.-5.april 2018

H.K.H. Kronprinsen aflægger besøg i Bangladesh sammen med Røde Kors den 4.-5. april 2018.

 

 

 

********************************************
 

Quote

 

4.-5.april 2018

H.K.H. Kronprinsessen deltager i OECD Global Forum i Paris, Frankrig.

 

 

4.april 2018

H.K.H. Kronprinsessen deltager i middag hos den danske ambassadør ved OECD Klavs A. Holm. Paris, Frankrig, kl. 20.00.

 

5.april 2018

H.K.H. Kronprinsessen deltager i møde med OECD's generalsekretær Angel Gurría. Paris, Frankrig, kl. 9.00.

 

 

5.april 2018

H.K.H. Kronprinsessen holder tale ved åbningen af OECD Global Forum. Paris, Frankrig, kl. 9.30.

 

5.april 2018

H.K.H. Kronprinsessen deltager i OECD Global Forum Session 1. Paris, Frankrig, kl. 10.30.

 

*****************************************

 

Quote

 

9.april 2018

H.K.H. Kronprinsessen åbner "WHO Global Dialogue on Partnerships for Sustainable Financing of (NCD) Prevention and Control". Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2, København V, kl. 9.00.

 

WHO Congress

9. April 2018, 9am

HRH The Crown Princess opens "WHO Global Dialogue on Partnerships for Sustainable Financing of (NCD) Prevention and Control". Tivoli Congress Center, Copenhagen. Link

 

Quote

9.april 2018

 

H.K.H. Kronprinsen deltager i åbning af udstilling i anledning af Jørn Utzons 100-års dag. Utzon Center, Slotspladsen 4, Aalborg, kl. 14.00.

 

Jørn Utzon's 100th Birthday

9. April 2018, 2pm

HRH The Crown Prince attends the opening of an exhibition in connection with the centennial of Jørn Utzon's 100th birthday. Utzon Center, Aalborg. Link

 

Quote

 

12.april 2018

H.K.H. Kronprinsessen deltager i åbning af Plan BØRNEfondens fotoudstilling ’Transformation’. YUME, Århusgade 138A, Nordhavn, kl. 15.00.

 

Photo Exhibition "Transformation"

12 April 2018, 3pm

HRH The Crown Princess attends the opening of Plan BØRNEfonden's photo exhibition 'Transformation'. YUME, Århusgade 138A, Nordhavn, Copenhagen. Link

 

Quote

 

13.april 2018

H.K.H. Kronprinsen forestår overrækkelse af legater fra Købstædernes Forsikrings Jubilæumsfond. Købstædernes Forsikring, Strandgade 27A, København K, kl. 11.00.

 

Sport Grants

13. April 2018, 11am

HRH The Crown Prince presents Traders' Insurance's Jubilee Fund's  grants "Denmark's Olympic Hope". Traders' Insurance, Copenhagen. Link

 

Quote

 

16. april 2018

H.M. Dronningen og den kongelige familie viser sig på balkonen. Christian IX’s Palæ, Amalienborg, kl. 12.00.

 

The Queen's 78th Birthday

16. April 2018, 12noon

In connection with the Queen's 78th birthday, HM The Queen and the royal family will appear on the balcony of Christian IX’s Palace, Amalienborg. Link

 

Quote

 

17.april 2018

H.K.H. Kronprinsessen forestår officiel åbning af Slagelse Sygehus. Fælledvej 13, Slagelse, kl. 10.00.

 

Inauguration of Slagelse Hospital

17. April 2018, 10am

HRH The Crown Princess conducts the official opening of Slagelse Hospital. Fælledvej 13, Slagelse. Link

 

Quote

 

19.april 2018

H.K.H. Kronprinsessen deltager som protektor i den officielle åbning af Forskningens Døgn 2018. IT-universitet i København, Rued Langgaards Vej 7, København S, kl. 13.00.

 

Research Day 2018

19. April 2018, 1pm

HRH The Crown Princess, as patron, attends the official opening of Research Day 2018. IT University of Copenhagen. Link

 

Quote

 

19.april 2018

H.K.H. Kronprinsessen forestår åbning af udstillingen MiniVerset. Experimentarium, Tuborg Havnevej 7, Hellerup, kl. 15.00.

 

Exhibition "MiniVerset"

19. April 2018, 3pm

HRH The Crown Princess conducts the opening of The MiniVerset science exhibition. Experimentarium, Hellerup, Copenhagen. Link

 

Quote

 

20.april 2018

H.K.H. Kronprinsessen deltager med Mary Fonden i åbning af Dansk Kvindesamfunds Krisecenter. H.C. Andersens Boulevard 10, København V, kl. 14.15.

 

Inauguration of Crisis Center

20. April 2018, 2pm

HRH The Crown Princess, with the Mary Foundation, participates in the inauguration of The Danish Women's Society's new crisis center. H.C.Andersens Boulevard 10, Copenhagen. Link

 

Quote

 

25.april 2018

H.K.H. Kronprinsen forestår åbning af udstilling om globalisering og søfart. M/S Museet for Søfart, Ny Kronborgvej 1, Helsingør, kl. 17.30.

 

Exhibition on Globalization and Shipping

25. April 2018, 5:30pm

HRH The Crown Prince opens an exhibition on globalization and shipping. Maritime Museum of Denmark, Helsingør. Link

 

Quote

 

25.april 2018

H.K.H. Kronprinsessen overrækker æresprisen ved Danish Rainbow Awards – AXGIL. Cirkusbygningen, Jernbanegade 8, København, kl. 20.30.

 

Danish Rainbow Awards AXGIL

25. April 2018, 8pm

HRH The Crown Princess presents the honorary award at Danish Rainbow Awards - AXGIL. The Circus Building, Copenhagen. Link

 

Quote

 

30.april 2018

H.K.H. Kronprinsen deltager i chefskifteparade med efterfølgende reception. H.K.H. Prins Joachim deltager i receptionen. Svanemøllens Kaserne, Ryvangs Allé 1, København Ø, kl. 14.20.

 

Change of Command Parade

30. April 2018, 2:20pm

HRH The Crown Prince attends the change of command parade and the following reception. HRH Prince Joachim attends the reception. Royal Danish Defence College, Svanemøllen Barracks, Copenhagen. Link

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Official Calendar May 2018

 

1.maj 2018

H.K.H. Kronprinsen forestår som protektor for foreningen DenmarkBridge uddelingen af DenmarkBridge Award 2018. Tivoli Hotel & Congress Center, Arni Magnussons Gade 2, København V, kl. 13.30.

 

3.maj 2018

H.K.H. Kronprinsen er til stede ved Skole OL. Østerbro Stadion, Gunnar Nu Hansens Plads 7, København Ø, kl. 9.00.

 

3.maj 2018

H.K.H. Kronprinsessen taler i forbindelse med Danmarks formandskab for Europarådets Ministerkomité ved en international ligestillingskonference. Eigtveds Pakhus, Strandgade 25G, København K, kl. 9.40.
 

****************************************

3.-5.maj 2018

H.K.H. Kronprinsessen besøger Seattle, USA, i forbindelse med dansk kunst- og kulturfremstød den 3.-5. maj.

 

3.maj 2018

H.K.H. Kronprinsessen deltager i lancering af et kunst- og kulturfremstød på Nordic Museum. Seattle, USA, kl. 20.00.

 

4.maj 2018

H.K.H. Kronprinsessen deltager i og taler ved et debatarrangement på University of Washington. Seattle, USA, kl. 10.30.

 

4.maj 2018

H.K.H. Kronprinsessen besøger Novo Nordisk Research Center. Seattle, USA, kl. 13.00.

 

4.maj 2018

H.K.H. Kronprinsessen deltager i en gallamiddag på Nordic Museum. Seattle, USA, kl. 18.00.

 

5.maj 2018

H.K.H. Kronprinsessen deltager i den officielle åbning af Nordic Museum, Seattle, USA, kl. 12.00.

 

*******************************************

 

4.maj 2018

H.K.H. Kronprinsen deltager i reception i forbindelse med Invictus Games 2018. Den australske ambassadørs residens, Helsinkigade 20, 2150 Nordhavn, kl. 10.10.

 

4.maj 2018

H.K.H. Kronprinsen overværer VM i ishockey. Jyske Bank Boxen, Kaj Zartows Vej 7, Herning, kl. 17.45.

 

9.maj 2018

H.K.H. Kronprinsen er regent den 9.-12. maj.

 

9.maj 2018

H.K.H. Kronprinsessen afholder Mary Fondens præsidiemøde. Frederik VIII's Palæ, Amalienborg, kl. 11.00.

 

9.maj 2018

H.K.H. Kronprinsen forestår overrækkelsen af The Brain Prize 2018. Det Kongelige Bibliotek, Den Sorte Diamant. Søren Kirkegaards Plads 1, København K, kl. 17.15.

 

15.maj 2018

H.K.H. Kronprinsessen deltager i Copenhagen Fashion Summit 2018. DR Koncerthuset, Ørestads Boulevard 13, København S, kl. 9.15.

 

16.maj 2018

H.K.H. Kronprinsessen deltager i og taler ved Copenhagen Fashion Summit 2018. DR Koncerthuset, Ørestads Boulevard 13, København S, kl. 8.45.

 

16.maj 2018

H.K.H. Kronprinsessen deltager i middag i forbindelse med Copenhagen Fashion Summit. Hotel D’Angleterre, Kongens Nytorv, København, kl. 20.30.

 

17.maj 2018

H.K.H. Kronprinsessen er med Mary Fonden til stede ved kåring af vinderne af mediekampagne med Sex & Samfund. Politikens Hus, Rådhuspladsen 37, København K, kl. 11.00.

 

17.maj 2018

H.K.H. Kronprinsessen overrækker legater fra The Crown Princess Mary Scholarship. Københavns Universitet, Nørregade 10, København K, kl. 15.00.

 

17.maj 2018

H.K.H. Kronprinsen deltager i velkomstreception i forbindelse med ministerkomitémøde. Kronborg Slot, Helsingør, kl. 19.10.

 

18.maj 2018

H.K.H. Kronprinsen overrækker legater fra Crown Prince Frederik Fund. Christiansborg Slot, København, kl. 14.00.

 

18.maj 2018

Kronprinsparret afholder middag i anledning af 25-års jubilæet for Crown Prince Frederik Fund og H.K.H. Kronprinsens 50-års fødselsdag. Frederik VIII’s Palæ, Amalienborg, kl. 19.00.

 

21.maj 2018

H.K.H. Kronprinsen deltager i DIF, DGI og Dansk Atletik Forbunds løbearrangement Royal Run og vil løbe i byerne Aalborg, Aarhus, Esbjerg, Odense og København/Frederiksberg.

 

22.maj 2018

H.K.H. Kronprinsen er vært ved en reception for Kronprinsens protektioner på Kongeskibet Dannebrog, kl. 14.30.

 

23.maj 2018

Kronprinsparret besøger Aarhus, hvor Kommunen er vært ved en række besøg ved virksomheder og organisationer. Kl. 10.00.

 

23.maj 2018

Kronprinsparret deltager i åbningen af forskningscentret Crown Prince Frederik Center for Public Leadership ved Aarhus Universitet. Aarhus BSS (Aarhus Universitet), Bartholins Allé 7, Aarhus C, kl. 13.00.

 

24.maj 2018

Kronprinsparret deltager i afsløring af et nyt portræt af H.K.H. Kronprinsen samt åbning af udstillingerne ”H.K.H. Kronprins Frederik - Prins til Danmark” og ”Ralph Heimans Portrætter” på Det Nationalhistoriske Museum. Frederiksborg Slot, Hillerød, kl. 15.00.

 

26.maj

H.K.H. Kronprinsens fødselsdag.

 

26.maj 2018
Kronprinsparret, de fire børn og H.M. Dronningen træder ud på balkonen på Frederik VIII’s Palæ, Amalienborg, kl. 12.00.
Den Kongelige Livgarde gennemfører vagtskifte.
 
26.maj 2018
H.M. Dronningen er vært ved et gallataffel på Christiansborg Slot i anledning af H.K.H. Kronprinsens 50-års fødselsdag med deltagelse af den kongelige familie samt gæster fra ind- og udland. Christiansborg Slot, kl. 20.00.
 
27.maj 2018
H.K.H. Kronprinsen og den kongelige familie overværer DR’s fødselsdagsshow ”Hele Danmark fejrer Kronprinsen”. Royal Arena, Hannemanns Allé 18-20, København S, kl. 20.00.

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Official Calendar June 2018

 

 

Quote

3.-5.juni 2018

H.K.H. Kronprinsen deltager i DenmarkBridge CEO-summit i San Francisco, USA, den 3.-5. Juni. Kronprinsen er protektor for foreningen DenmarkBridge, der har til formål at sikre danske virksomheder og iværksættere bedre adgang til viden, netværk og kapital i Silicon Valley i Californien.

Visit to San Francisco, USA

3-5 June 2018

HRH The Crown Prince attends DenmarkBridge CEO-Summit in San Francisco, USA, from 3rd to 5th of June. The Crown Prince is Patron of the association DenmakBridge which aims to secure Danish companies and businesspeople a better Access to the knowledge, network and Money in Silicon Valley, California. Link

 

Quote

4.juni 2018

H.K.H. Kronprinsessen deltager i Dansk Håndbold Award Show med Mary Fonden. Vibocold Arena, Stadion Allé 7, Viborg, kl. 16.30.

Handball Award Show

4 June 2018, 4.30pm

HRH The Crown Princess, with The Mary Foundation, attends the Danish Handball Award Show. Vibocold Arena, Viborg. Link

 

Quote

6.juni 2018

H.K.H. Kronprinsessen deltager i European Development Days i Bruxelles, Belgien.
European Development Days afholdes i år for 12. gang. Arrangementet er organiseret af Europa-Kommissionen og forløber over to dage. Dette års tema er “Women and Girls at the Forefront of Sustainable Development: protect, empower, invest”.

European Development Days in Brussels, Belgium

6 June 2018

HRH The Crown Princess attends the European Development Days in Brussels, Belgium. European Development Days is this year Held for the 12th time, arranged by the Europe Commission and lasts two days. This year's theme is "Women and Girls at the Forefront of Sustainable Development: protect, empower, invest". Link

 

Quote

 

9.juni 2018

H.K.H. Kronprinsessen overværer Årets Reumert prisuddelingen. Skuespilhuset, København, kl. 19.30.

 

Reumert Awards 2018

9. June 2018, 7.30pm

HRH The Crown Princess attends the presentation of this year's Reumert Awards. Royal Danish Playhouse, Copenhagen. Link

 

Quote

 

12.juni 2018

H.K.H. Kronprinsessen modtager som protektor for Dansk Flygtningehjælp FN's flygtningehøjkommissær Filippo Grandi. Frederik VIII's Palæ, Amalienborg.

 

Meeting with UN High Commissioner for Refugees

12 June 2018, 2.15pm

HRH The Crown Princess, as patron of the Danish Refugee Council, receives the UN High Commissioner for Refugees, Filippo Grandi. Frederik VIII's Palace, Amalienborg. Link

 

Quote

12.juni 2018

 

H.K.H. Kronprinsen deltager i indvielsen af den nye danske repræsentation i NATO's nye hovedkvarter. Bruxelles, Belgien.

Visit to NATO Headquarters in Brussels

12 June 2018

HRH The Crown Prince attends the inauguration of the Danish representation at the new NATO Headquarters. Brussels, Belgium.Link

 

Quote

13.juni 2018

H.K.H. Kronprinsen deltager i indvielsen af Campus Bornholms nye byggeri. Minervavej 1, Rønne, kl. 13.30.
Campus Bornholms nye byggeri bliver et viden- og kulturcenter, der skal huse gymnasiale uddannelser samt erhvervs-, voksen- og efteruddannelser. Campussen vil desuden huse videregående uddannelser såsom sygeplejerskeuddannelsen og pædagoguddannelsen samt social- og sundhedsuddannelserne.

Campus Bornholm' s New Building

13. June 2018, 1:30pm

HRH The Crown Prince attends the inauguration of Campus Bornholm new building which will house different branches of education.

Rønne, Bornholm. Link

 

Quote

17.-19.juni 2018

H.K.H. Kronprinsen deltager i IOC CoComm møde, Paris 2024, den 17.-19. juni. Paris, Frankrig.

IOC CoComm Meeting in Paris

17-19 June 2018

HRH The Crown Prince attends a IOC Coordination Commission meeting for Paris 2024, 17-19 June, Paris, France. Link

 

Quote

21.juni 2018

H.K.H. Kronprinsen modtager den nye erhvervsminister i Christian IX's Palæ, Amalienborg, kl. 12.30.

 

 

Quote

21.juni 2018

H.K.H. Kronprinsen modtager den afgående erhvervsminister i Christian IX's Palæ, Amalienborg, kl. 13.00.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this