Jump to content
Sign in to follow this  
Riki

Official Calendar 2018

Recommended Posts

Official Calendar January 2018

 

Quote

1.januar 2018

Mandag den 1. januar 2018 afholdes der nytårskur og -taffel for regeringen, folketingets formand, repræsentanter for det officielle Danmark og hoffet i Christian VII's Palæ, Amalienborg, kl. 19.30.

New Year's Court and Banquet
1 January 2018, 7:30pm

New Year's Court and Banquet for the government, the chairman of the Parliament, representatives of the official Dnemark and court at Christian VII's Palais, Amalienborg. H.M. The Queen, T.R.H. the Crown Prince and Crown Princess, T.R.H. Prince Joachim and Princess Marie and H.H. Princess Elisabeth are present. Link

 

Quote

3.januar 2018

Onsdag den 3. januar 2018 afholdes der nytårskur for Højesterets dommere, Den Kongelige Livgardes og Gardehusarregimentets Officerkorps i Christian VII's Palæ, Amalienborg, kl. 9.50.

New Year's Levee at Amalienborg Palace

3 January 2018, 9:50am

New Year's Levee for the judges of the Supreme Court of Denmark and the officer corps of the Royal Life Guard and the Guard Hussar Regiment. Christian VII's Palace, Amalienborg.

H.M. The Queen and The Crown Prince Couple are present. Link

 

Quote

3.januar 2018

Onsdag den 3. januar 2018 afholdes der nytårskur for diplomatiet på Christiansborg Slot, kl. 11.30.

New Year's Levee at Christiansborg Palace "Small Court"

3 January 2018, 11:30am

New Year's Levee for the diplomatic corps at Christiansborg Palace, Copenhagen. Link

 

Quote

4.januar 2018

Torsdag den 4. januar 2018 afholdes der nytårskur for officerer fra Forsvaret og Beredsskabsstyrelsen, I., II. og III. rangklasse samt indbudte repræsentanter for større landsorganisationer og de kongelige protektioner på Christiansborg Slot, kl. 9.30.
Kl. 09.30   Officerer fra Forsvaret samt Beredskabsstyrelsen.
Kl. 10.00   I., II. Rangklasse. (Mødetid mellem kl. 9.35-9.55)
Kl. 10.30   III. Rangklasse. (Mødetid mellem kl. 10.05-10.25)
Kl. 12.30   Indbudte repræsentanter for større landsorganisationer og kongelige protektioner.

New Year's Levee at Christiansborg Palace "Grand Court"

4. January 2018, 9:30am

New Year's Levee for Officers from the Defence and the Danish Emergency Management Agency, the I., II. and III. ranking classes, and invited representatives of larger

national organizations and royal patronages.Christiansborg Palace, Copenhagen. H.M. The Queen and The Crown Prince Couple are present. Link

 
Quote

6.januar 2018

H.K.H. Kronprinsen overværer DR Sportsgalla. Jyske Bank Boxen, Kaj Zartows Vej 7, Herning, kl. 17.00.
Ved DR Sportsgalla hyldes danske atleter for deres præstationer i 2017. Det er i år 17. gang, at Sportens prisuddeling finder sted.

DR Sports Gala

6 January 2018, 5:00pm

HRH The Crown Prince attends the DR Sports Gala. Exhibition Centre Herning, Vardevej 1, Herning. Link

 
Quote

8.januar 2018

D.K.H. Prins Vincent og Prinsesse Josephines fødselsdag.

Birthday of the Twins

8 January 2018

TRH Prince Vincent and Princess Josephine's 7th birthday. Link

 

Quote

9.januar 2018

H.K.H. Kronprinsessen overværer nytårskoncert v/Landsdelsregion øst, Hjemmeværnet. Københavns Rådhus, kl. 19.25.
Landsdelsregion Øst har i over 10 år afholdt nytårskoncert i Rådhushallen på Københavns Rådhus. Her deltager samarbejdspartnere samt frivillige hjemmeværnssoldater fra regionen.
Hjemmeværnets Musikkorps København står for koncerten – i år sammen med solisterne Thomas Høj Falkenberg og Johanne Milland.

Home Guard's New Year's Concert

9 January 2018, 7:25pm

HRH The Crown Princess attends the Danish Home Guard's (Region East) New Year's Concert at Copenhagen City Hall. Link

 
Quote

12.januar 2018

H.K.H. Kronprinsessen deltager som protektor for Julemærkefonden i åbning af Julemærkehjemmet Liljeborg. Baldersvej 3, Roskilde, kl. 10.45.
Kronprinsessen er protektor for Julemærkefonden, der siden 1904 har udgivet og solgt det danske julemærke. Hvert år hjælper fonden børn til et gladere liv via et ophold på et af fondens nu fem julemærkehjem.

Inauguration of Christmas Seal Home

12. January 2018, 10:45am

HRH The Crown Princess, as patron of the Christmas Seal Foundation, attends the official opening of the Christmas Seal Home Liljeborg. Baldersvej 3, Roskilde. Link

 
Quote

17.januar 2018

H.K.H. Kronprinsen forestår uddelingen af Industriens Fonds Iværksætterpris ved Danish Tech Challenge Award Show. Marketenderiet, Kirsten Walthers Vej 5, Valby, kl. 15.15.
Industriens Fonds Iværksætterpris uddeles til vinderen af acceleratorforløbet Danish Tech Challenge, som Industriens Fond har udviklet sammen med Scion DTU. Præmien er på 500.000 kroner.

Danish Tech Challenge Award Show

17 January 2018, 3:15pm

HRH The Crown Prince presents the Industry Foundation's Entrepreneur Award at the Danish Tech Challenge Award Show. Marketenderiet, Kirsten Walthers Vej 5, Valby. Link

 
Quote

21.januar 2018

H.K.H. Kronprinsessen forestår som protektor for Aarhus 2018 - Europæisk Frivillighovedstad - åbningen af Frivillighovedstadsåret. Aarhus Rådhus, Rådhuspladsen 2, Aarhus C, kl. 18.30.
Aarhus er i 2018 Europæisk Frivillighovedstad. Titlen gives hvert år til en europæisk kommune, som har gjort sig særligt bemærket i forhold til frivillighed.

Formålet med Europæisk Frivillighovedstad 2018 er blandt andet at fejre, synliggøre og anerkende den frivillighed, der foregår i Danmark og at udvikle velfærden i et ligeværdigt samarbejde mellem myndigheder og borgere.

Aarhus 2018 - Volunteering Capital of Europe

21 January 2018, 6:30pm

HRH The Crown Princess, as patron of Aarhus 2018 - European Volunteering Capital, conducts the official opening of the European Volunteering Capital City's Year. Aarhus Town Hall, Aarhus. Link

 

Quote

22.januar 2018

H.K.H. Kronprinsen deltager som protektor i reception i forbindelse med lancering af bogværket Trap Danmark. Utzon Center, Slotspladsen 4, Aalborg, kl. 15.10.

Launch of Trap Danmark

22 January 2018, 3:10pm

HRH The Crown Prince, as patron, attends a reception in connection with the launch of the encyclopedia Trap Danmark. Utzon Center, Aalborg. Link 

 


*******************************************************************

Quote

22.januar 2018

H.K.H. Kronprinsessen besøger Europarådet i Strasbourg og deltager i Europarådets Parlamentariske Forsamlings Session den 23. januar. Kronprinsessen ledsages af udenrigsminister Anders Samuelsen.

22-23 January 2018

Visit to the Council of Europe

HRH The Crown Princess visits the Council of Europe in Strasbourg and attends the Council's Parliamentary Assembly's Session on 23th January. The Crown Princess is accompanied by the Foreign Minister, Anders Samuelsen.Topic, Subforum

 

Quote

22.januar 2018

H.K.H. Kronprinsessen deltager i middag hos den danske ambassadør og faste repræsentant ved Europarådet. Strasbourg, Frankrig, kl. 19.30.

Dinner with the Danish Ambassador
22 January, 7:30pm
HRH The Crown Princess participates in a dinner with the Danish Ambassador and Permanent Representative at the Council of Europe. Strasbourg, France.

 

Quote

23.januar 2018

H.K.H. Kronprinsessen deltager i møde med præsidenten for Europarådets Parlamentariske Forsamling. Strasbourg, Frankrig, kl. 10.30.

Meeting with President of the Parliamentary Assembly

23 January 2018, 10:30am

HRH The Crown Princess attends a meeting with the President of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe. Strasbourg, France.

 

Quote

23.januar 2018

H.K.H. Kronprinsessen deltager i møde med generalsekretæren for Europarådet. Strasbourg, Frankrig, kl. 11.00.

Meeting with the Secretary General of the Council of Europe
23 January 2018, 11am
HRH The Crown Princess attends a meeting with the Secretary-General of the Council of Europe. Strasbourg, France.
 

 

Quote

23.januar 2018

H.K.H. Kronprinsessen holder tale ved Europarådets Parlamentariske Forsamlings Session og overværer efterfølgende koncert med Danmarks Radios Pigekor. Europarådets Parlamentariske Forsamling i Strasbourg, Frankrig, kl. 12.00.

Council of Europe Parliamentary Assembly Session

23 January 2018, 12noon
HRH The Crown Princess speaks at the Parliamentary Assembly of the Council of Europe and subsequently attends a concert with the Danish National Girls Choir. Strasbourg, France.

 

Quote

23.januar 2018

H.K.H. Kronprinsessen deltager i frokost med præsidenten for Europarådets Parlamentariske Forsamling som vært. Strasbourg, Frankrig, kl. 13.00.

Lunch with the President of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe
23 January 2018, 1pm
HRH The Crown Princess attends a lunch with the President of the Council of Europe's Parliamentary Assembly as host.
Strasbourg, France.

 

*************************************************************

 
Quote

26.januar 2018

H.K.H. Kronprinsessen forestår overrækkelse af Women's Board Award 2018. Lederne, Vermlandsgade 65, København S, kl. 14.30.
Women’s Board Award blev første gang uddelt i Danmark i 2014, og formålet med prisen er at skabe større diversitet i toppen af dansk erhvervsliv og støtte processen med at øge andelen af kvinder i danske bestyrelser.

Women's Board Award 2018

26 January 2018, 2:30pm

HRH The Crown Princess presents the Women's Board Award 2018. Lederne, Vermlandsgade 65, Copenhagen

Women's Board Award was first awarded in Denmark in 2014 and the purpose of the award is to create greater diversity in the top of Danish business and support the process of increasing the proportion of women on Danish boards. Link

 
Quote

30.januar 2018

H.K.H. Kronprinsessen forestår som protektor overrækkelsen af Designers' Nest Award. Hotel d'Angleterre, Kongens Nytorv, København, kl. 16.00.
I forbindelse med Copenhagen Fashion Week vil Kronprinsessen overvære Designers’ Nest modeshow på Hotel d'Angleterre, København, hvor skandinaviske designelever får mulighed for at fremvise dele af deres kollektioner.

Ved showet kåres vinderen af Designers' Nest Award, og Kronprinsessen vil forestå overrækkelsen af prisen. Vinderen findes blandt nyuddannede designere i Danmark og Skandinavien og med prisen følger 50.000 kroner.

Designers' Nest Award

30 January 2018, 4pm

HRH The Crown Princess, as patron, conducts the presentation of Designers' Nest Award. Hotel d'Angleterre, Kongens Nytorv, Copenhagen.

In connection with Copenhagen Fashion Week, the Crown Princess will attend the Designers' Nest fashion show at Hotel d'Angleterre, Copenhagen, where Scandinavian design students will be given the opportunity to exhibit parts of their collections.
At the show, the winner of the Designers' Nest Award will be awarded, and the Crown Princess will present the award. Link

 

Quote

30.januar 2018

H.K.H. Kronprinsessen deltager i middag i forbindelse med åbning af Copenhagen Fashion Week. Københavns Rådhus, Rådhuspladsen, kl. 18.10.
Copenhagen Fashion Week er Nordeuropas største mode-event og holdes to gange om året.
Copenhagen Fashion Week
30 January 2018, 6.10pm
HRH The Crown Princess attends a dinner in Connection with the opening of Copenhagen Fashion Week. Copenhagen Town Hall.
Copenhagen Fashion Week is Northern Europe's largest fashion event and is held twice a year. Link
 
 
Unannounced and private events
 
Wednesday, 17 January 2018:  A delegation from the city of Higashi-Matsushima in northeastern Japan visited today HRH the Crown Prince,

where they among other things handed the Crown Prince a bag of rice.

 

Thursday-Sunday, 18-21 January 2018: According to  Danish weekly 'TÆT PÅ' #4 the Crown Prince Couple, without their children, spent a rainy weekend in London. Crown Prince Frederik traveled to London on Thursday, 18 January, and went hunting with his friend Johan Wedell-Wedellsborg. On Friday, 19 January, Crown Princess Mary arrived with Nina Wedell Wedellsborg" (the sister of Johan Wedell-Wedellsborg). They stayed at the Hotel Mandarin Oriental Hyde Park.
 

Monday, 29 January 2018: HRH The Crown Princess participated today in a meeting with a number of UN organizations on the occasion of a visit by the Australian Secretary of International Development and the Pacific. At the meeting in the UN City of Copenhagen topics of common interest, including gender equality, were discussed.

 
Wednesday, 31 January 2018: HRH The Crown Princess, as patron of The Danish Refugee Council, received the new Secretary General Christian Friis Bach and Chairman

Stig Glent Madsen at Frederik VIII's Palace, Amalienborg. At the meeting, the Secretary-General and the Chairman discussed the general global refugee situation and the Danish Refugee Council's current activities and plans with the Crown Princess.

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

Official Calendar February 2018

 

Quote

1.februar 2018

H.K.H. Kronprinsen deltager i Fonden for Entreprenørskabs nytårskur. Dansk Erhverv, Børssalen, København, kl. 10.00.

New Year's Levee of The Danish Foundation for Entrepreneurship

1 February 2018, 10:00am

HRH The Crown Prince attends The Danish Foundation for Entrepreneurship's New Year's levee. The Danish Chamber of Commerce, Copenhagen. Link

 

Quote

2.februar 2018

H.K.H. Kronprinsen forestår åbning af udstilling af billedkunstner Jesper Christiansen. Kunstforeningen GL STRAND, Gammel Strand 48, København K, kl. 17.00.

Exhibition Opening

2 February 2018, 5:00pm

HRH The Crown Prince opens an exhibition with works of the Danish painter Jesper Christiansen. GL STRAND, Copenhagen. Link

 

Quote

4.februar 2018

H.K.H. Kronprinsessen overrækker Kræftens Bekæmpelses Hæderspris 2018 i forbindelse med World Cancer Day. Skuespilhuset, København, kl. 13.00.

World Cancer Day

4 February 2018, 1:00pm
HRH The Crown Princess presents the Danish Cancer Society's Honorary Award 2018 in connection with World Cancer Day. The Royal Danish Playhouse, Copenhagen. Link

 

Quote

5.februar 2018

H.K.H. Kronprinsessens fødselsdag.

Birthday

5 February 2018

Birthday of HRH The Crown Princess. Link

 

Quote

5.-7.februar 2018

H.K.H. Kronprinsen deltager i den 132. IOC Session den 5.-7. februar samt overværer XXIII Olympic Winter Games 2018, der finder sted i perioden 9.-25. februar. PyeongChang, Sydkorea.

IOC Session in South Korea

5-7 February 2018

HRH The Crown Prince participates in the 132nd IOC Session on 5-7 February as well as attends the XXIII Olympic Winter Games 2018,

which take place in the period 9-25 February. PyeongChang, South Korea. Link, Subforum
 

*********************************************

Official Announcement

Quote

Hans Kongelige Højhed Prins Henrik sov tirsdag den 13. februar kl. 23.18 stille ind på Fredensborg Slot.

Prinsen var omgivet af Hendes Majestæt Dronningen og de to sønner.

Death of Prince Henrik

13 February 2018

HRH Prince Henrik died on Tuesday, 13 February, 11:18pm at Fredensborg Palace. He was surrounded by HM The Queen and his two sons. Subforum
 

Quote

15.februar 2018

Den kongelige familie deltager i overførsel af H.K.H. Prins Henriks båre fra Fredensborg Slot til Christian IX's Palæ, Amalienborg, kl. 10.00.

15 February 2018, 10am

The Royal Family participates in the transfer of HRH Prince Henrik's casket from Fredensborg Palace to Christian IX's Palais, Amalienborg. Link

 

Quote

16.februar 2018

Den kongelige familie deltager i overførsel af H.K.H. Prins Henriks båre fra Christian IX's Palæ, Amalienborg, til Christiansborg Slotskirke, kl. 18.00.

16 February 2018, 6pm

The Royal Family participates in the transfer of HRH Prince Henriks's casket from Christian IX's Palace, Amalienborg, to Christiansborg Palace Church. Link

 

Quote

17.februar 2018

Den kongelige familie deltager i Castrum Doloris. Christiansborg Slotskirke, kl. 10.15.

Castrum Doloris

17 February 2018, 10.15am

The Royal Family attends the Castrum Doloris at Christiansborg Palace Church. Link

 

Quote

20.februar 2018

Den kongelige familie deltager i H.K.H. Prins Henriks bisættelse. Christiansborg Slotskirke, kl. 11.00.

Prince Henrik's Funeral

20 February 2018, 11am

The Royal Family attends HRH Prince Henrik's funeral. Christiansborg Palace Church. Link

 

********************************************

Quote

26.februar 2018

H.K.H. Kronprinsen er regent i perioden 26. februar - 11. marts.

Regent

26 February - 11 March 2018

HRH The Crown Prince is Regent.

 

Quote

28.februar 2018

Statsråd på Christiansborg Slot kl. 9.30.

State Council

28 February 2018, 9.30am

State Council at Christiansborg Palace.

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Official Calendar March 2018

 

Quote

11.marts 2018

H.M. Dronningen og Kronprinsparret deltager i Hæderstegnsmiddag for Forsvaret og Flyvevåbnet. Fredensborg Slot, kl. 20.00.

Honour Medals Dinner

11 March 2018, 8pm

HM The Queen and The Crown Prince Couple attend a dinner for recipients of Long Service Awards from the Defence and Air Force.

Fredensborg Palace. Link

 

Quote

20.marts 2018

H.M. Dronningen og H.K.H. Kronprinsessen er til stede ved Haandarbejdets Fremmes 90-års jubilæum. Greve Museum, Bækgårdsvej 9, Greve, kl. 14.00.

90th Jubilee of The Danish Handcraft Guild

20 March 2018, 2pm

HM The Queen and HRH The Crown Princess attend The Danish Handcraft Guild's 90 years-anniversary. Greve Museum, Greve. Link

 

Quote

21.marts 2018

H.K.H. Kronprinsen forestår som protektor åbningen af Graduate Business Conference. Copenhagen Business School, Solbjerg Plads 3, Frederiksberg, kl. 9.00.

Graduate Business Conference

21 March 2018, 9am

HRH The Crown Prince, as patron, sonducts the opening of a Graduate Business Conference. Copenhagen Business School, Copenhagen. Link

 

Quote

21.marts 2018

H.K.H. Kronprinsen deltager i chefskifteparade ved Specialoperationskommandoen. Flyvestation Aalborg, Thisted Landevej 53, Vadum, kl. 11.30.

Change of Command Parade

21 March 2018, 11:30am

HRH The Crown Prince attends Special Operations Command change of command parade. Aalborg Air Base, Vadum. Link

 

Quote

22.marts 2018

H.K.H. Kronprinsen deltager i åbning af Visitor Centre hos Food Nation. Vesterbrogade 4A, København V, kl. 13.30.

Inauguration of Food Nation Visitor Centre

22 March 2018, 1:30pm

HRH The Crown Prince attends the opening of Food Nation Visitor Centre. Vesterbrogade 4A, Copenhagen. Link

 

Quote

22.marts 2018

H.K.H. Kronprinsessen er til stede ved indvielsen af nyt besøgscenter ved Hammershus, Bornholm, kl. 13.45.

Inauguration of Hammershus Visitor Centre

22. March 2018, 1:45 pm

HRH The Crown Princess attends the inauguration of the new visitor centre of Hammershus (medieval fortress), Bornholm. Link

 

Quote

22.marts 2018

H.K.H. Kronprinsen overværer åbning af udstilling om kunstneren Hergé. Brandts, Brandts Torv 1, Odense C, kl. 17.00.

Exhibition Opening

22 March 2018, 5pm

HRH The Crown Prince attends the opening of an exhibition about the artist Hergé. Brandts, Brandts Torv 1, Odense. Link

 

Quote

22.marts 2018

H.K.H. Kronprinsessen modtager UEFA donation til Mary Fonden under landskampen Danmark-Panama. Brøndby Stadion, Brøndbyvester, kl. 18.30.

UEFA Match and Donation

22 March 2018, 6:30pm

HRH The Crown Princess receives UEFA donation to the Mary Foundation during the Denmark vs Panama football match. Brøndby Stadium, Brøndbyvester. Link

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Official Calendar April 2018


 

Quote

4.-5.april 2018

H.K.H. Kronprinsen aflægger besøg i Bangladesh sammen med Røde Kors den 4.-5. april 2018.

Visit to Bangladesh

4-5 April 2018

HRH The Crown Prince, together with The Red Cross, pays a visit to Bangladesh. Link

 

********************************************
 

Quote

4.-5.april 2018

H.K.H. Kronprinsessen deltager i OECD Global Forum i Paris, Frankrig.

OECD Global Forum in Paris

4-5 April 2018
HRH The Crown Princess attends the OECD Global Forum in Paris, France. Link

 

Quote

4.april 2018

H.K.H. Kronprinsessen deltager i middag hos den danske ambassadør ved OECD Klavs A. Holm. Paris, Frankrig, kl. 20.00.

Dinner

4 April 2018, 8pm

HRH The Crown Princess attends a dinner with the Danish ambassador to OECD, Klavs A. Holm, Paris France.

 

Quote

5.april 2018

H.K.H. Kronprinsessen deltager i møde med OECD's generalsekretær Angel Gurría. Paris, Frankrig, kl. 9.00.

Meeting with the OECD Secretary General
5 April 2018, 9am
HRH The Crown Princess participates in a meeting with the OECD Secretary General Angel Gurría.

 

Quote

5.april 2018

H.K.H. Kronprinsessen holder tale ved åbningen af OECD Global Forum. Paris, Frankrig, kl. 9.30.

Opening of OECD Global Forum
5 April 2018, 9.30am
HRH The Crown Princess gives a speech at the opening of the OECD Global Forum. Paris, France.

 

Quote

5.april 2018

H.K.H. Kronprinsessen deltager i OECD Global Forum Session 1. Paris, Frankrig, kl. 10.30.

OECD Global Forum Session 1
5 April 2018, 10.30am
HRH The Crown Princess participates in "OECD Global Forum Session 1 - The Economic Empowerment of Youth and Women in Developing Countries:

What Are the Right Policy Levers?". Paris, France.

 

*****************************************

 

Quote

9.april 2018

H.K.H. Kronprinsessen åbner "WHO Global Dialogue on Partnerships for Sustainable Financing of (NCD) Prevention and Control". Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2, København V, kl. 9.00.

WHO Congress

9. April 2018, 9am

HRH The Crown Princess opens "WHO Global Dialogue on Partnerships for Sustainable Financing of (NCD) Prevention and Control". Tivoli Congress Center, Copenhagen. Link

 

Quote

9.april 2018

H.K.H. Kronprinsen deltager i åbning af udstilling i anledning af Jørn Utzons 100-års dag. Utzon Center, Slotspladsen 4, Aalborg, kl. 14.00.

Jørn Utzon's 100th Birthday

9. April 2018, 2pm

HRH The Crown Prince attends the opening of an exhibition in connection with the centennial of Jørn Utzon's 100th birthday. Utzon Center, Aalborg. Link

 

Quote

12.april 2018

H.K.H. Kronprinsessen deltager i åbning af Plan BØRNEfondens fotoudstilling ’Transformation’. YUME, Århusgade 138A, Nordhavn, kl. 15.00.

Photo Exhibition "Transformation"

12 April 2018, 3pm

HRH The Crown Princess attends the opening of Plan BØRNEfonden's photo exhibition 'Transformation'. YUME, Århusgade 138A, Nordhavn, Copenhagen. Link

 

Quote

13.april 2018

H.K.H. Kronprinsen forestår overrækkelse af legater fra Købstædernes Forsikrings Jubilæumsfond. Købstædernes Forsikring, Strandgade 27A, København K, kl. 11.00.

Sport Grants

13. April 2018, 11am

HRH The Crown Prince presents Traders' Insurance's Jubilee Fund's  grants "Denmark's Olympic Hope". Traders' Insurance, Copenhagen. Link

 

Quote

16. april 2018

H.M. Dronningen og den kongelige familie viser sig på balkonen. Christian IX’s Palæ, Amalienborg, kl. 12.00.

The Queen's 78th Birthday

16. April 2018, 12noon

In connection with the Queen's 78th birthday, HM The Queen and the royal family will appear on the balcony of Christian IX’s Palace, Amalienborg. Link

 

Quote

17.april 2018

H.K.H. Kronprinsessen forestår officiel åbning af Slagelse Sygehus. Fælledvej 13, Slagelse, kl. 10.00.

Inauguration of Slagelse Hospital

17. April 2018, 10am

HRH The Crown Princess conducts the official opening of Slagelse Hospital. Fælledvej 13, Slagelse. Link

 

Quote

19.april 2018

H.K.H. Kronprinsessen deltager som protektor i den officielle åbning af Forskningens Døgn 2018. IT-universitet i København, Rued Langgaards Vej 7, København S, kl. 13.00.

Research Day 2018

19. April 2018, 1pm

HRH The Crown Princess, as patron, attends the official opening of Research Day 2018. IT University of Copenhagen. Link

 

Quote

19.april 2018

H.K.H. Kronprinsessen forestår åbning af udstillingen MiniVerset. Experimentarium, Tuborg Havnevej 7, Hellerup, kl. 15.00.

Exhibition "MiniVerset"

19. April 2018, 3pm

HRH The Crown Princess conducts the opening of The MiniVerset science exhibition. Experimentarium, Hellerup, Copenhagen. Link

 

Quote

20.april 2018

H.K.H. Kronprinsessen deltager med Mary Fonden i åbning af Dansk Kvindesamfunds Krisecenter. H.C. Andersens Boulevard 10, København V, kl. 14.15.

Inauguration of Crisis Center

20. April 2018, 2pm

HRH The Crown Princess, with the Mary Foundation, participates in the inauguration of The Danish Women's Society's new crisis center. H.C.Andersens Boulevard 10, Copenhagen. Link

 

Quote

25.april 2018

H.K.H. Kronprinsen forestår åbning af udstilling om globalisering og søfart. M/S Museet for Søfart, Ny Kronborgvej 1, Helsingør, kl. 17.30.

Exhibition on Globalization and Shipping

25. April 2018, 5:30pm

HRH The Crown Prince opens an exhibition on globalization and shipping. Maritime Museum of Denmark, Helsingør. Link

 

Quote

25.april 2018

H.K.H. Kronprinsessen overrækker æresprisen ved Danish Rainbow Awards – AXGIL. Cirkusbygningen, Jernbanegade 8, København, kl. 20.30.

Danish Rainbow Awards AXGIL

25. April 2018, 8pm

HRH The Crown Princess presents the honorary award at Danish Rainbow Awards - AXGIL. The Circus Building, Copenhagen. Link

 

Quote

30.april 2018

H.K.H. Kronprinsen deltager i chefskifteparade med efterfølgende reception. H.K.H. Prins Joachim deltager i receptionen. Svanemøllens Kaserne, Ryvangs Allé 1, København Ø, kl. 14.20.

Change of Command Parade

30. April 2018, 2:20pm

HRH The Crown Prince attends the change of command parade and the following reception. HRH Prince Joachim attends the reception. Royal Danish Defence College, Svanemøllen Barracks, Copenhagen. Link

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Official Calendar May 2018

 

Quote

1.maj 2018

H.K.H. Kronprinsen forestår som protektor for foreningen DenmarkBridge uddelingen af DenmarkBridge Award 2018. Tivoli Hotel & Congress Center, Arni Magnussons Gade 2, København V, kl. 13.30.

DenmarkBridge Award 2018

1 May 2018, 1.30pm

HRH The Crown Prince, as patron of the initiative DenmarkBridge, conducts the presentation of the DenmarkBrige Award 2018. Tivoli Hotel & Congress Center, Copenhagen. Link

 

Quote

3.maj 2018

H.K.H. Kronprinsen er til stede ved Skole OL. Østerbro Stadion, Gunnar Nu Hansens Plads 7, København Ø, kl. 9.00.

School Olympics

3 May 2018, 9am

HRH The Crown Prince attends the School Olympics 2018. Østerbro Stadium, Gunnar Nu Hansens Plads, Copenhagen East. Link

 

Quote

3.maj 2018

H.K.H. Kronprinsessen taler i forbindelse med Danmarks formandskab for Europarådets Ministerkomité ved en international ligestillingskonference. Eigtveds Pakhus, Strandgade 25G, København K, kl. 9.40.

Gender Equality Conference

3 May 2018, 9.40am

HRH The Crown Princess speaks at an international conference on gender equality in connection with the Danish Presidency of the

Council of Europe's Committee of Ministers. Eigtveds Pakhus, Copenhagen. Link

 

****************************************

Quote

3.-5.maj 2018

H.K.H. Kronprinsessen besøger Seattle, USA, i forbindelse med dansk kunst- og kulturfremstød den 3.-5. maj.

Visit to Seattle, USA

3-5 May 2018

HRH The Crown Princess visits Seattle, USA, in connection with a Danish arts and cultural promotion campaign. Link

 

Quote

3.maj 2018

H.K.H. Kronprinsessen deltager i lancering af et kunst- og kulturfremstød på Nordic Museum. Seattle, USA, kl. 20.00.

Launch at Nordic Museum

3 May 2018, 8pm

The Crown Princess participates in the launch of a Danish art and culture promotional campaign at the Nordic Museum in Seattle, USA.

 

Quote

4.maj 2018

H.K.H. Kronprinsessen deltager i og taler ved et debatarrangement på University of Washington. Seattle, USA, kl. 10.30.

Debate Event

4 May 2018, 10.30am

HRH The Crown Princess participates in and speaks at a debate event at the University of Washington, Seattle, USA.

 

Quote

4.maj 2018

H.K.H. Kronprinsessen besøger Novo Nordisk Research Center. Seattle, USA, kl. 13.00.

Visit to Novo Nordisk Research Center

4 May 2018, 1pm

HRH The Crown Princess visits Novo Nordisk Research Center. Seattle, USA.

 

Quote

4.maj 2018

H.K.H. Kronprinsessen deltager i en gallamiddag på Nordic Museum. Seattle, USA, kl. 18.00.

Gala Dinner

4 May 2018, 6pm

HRH The Crown Princess attends a gala dinner at the Nordic Museum. Seattle, USA.

 

Quote

5.maj 2018

H.K.H. Kronprinsessen deltager i den officielle åbning af Nordic Museum, Seattle, USA, kl. 12.00.

Inauguration of Nordic Museum

5 May 2018, 12am

HRH The Crown Princess attends the official opening of Nordic Museum, Seattle, USA.

 

*******************************************

Quote

4.maj 2018

H.K.H. Kronprinsen deltager i reception i forbindelse med Invictus Games 2018. Den australske ambassadørs residens, Helsinkigade 20, 2150 Nordhavn, kl. 10.10.

Reception at Australian Embassy

4 May 2018, 10.10am

HRH The Crown Prince attends a reception in connection with Invictus Games 2018. The Embassy of Australia, 2150 Nordhavn. Link

 

Quote

4.maj 2018

H.K.H. Kronprinsen overværer VM i ishockey. Jyske Bank Boxen, Kaj Zartows Vej 7, Herning, kl. 17.45.

Icehockey WC

4 May 2018, 5.45pm

HRH The Crown Prince attends the World Championship in Ice Hockey. Jyske Bank Boxen, Herning. Link

 

Quote

9.maj 2018

H.K.H. Kronprinsen er regent den 9.-12. maj.

Regent

9-12 May

HRH The Crown Prince is Regent from 9th to 12th May.

 

Quote

9.maj 2018

H.K.H. Kronprinsessen afholder Mary Fondens præsidiemøde. Frederik VIII's Palæ, Amalienborg, kl. 11.00.

Mary Foundation's Presidium Meeting

9 May 2018, 11am

HRH The Crown Princess hosts a presidium meeting of The Mary Foundation at Frederik VIII's Palais, Amalienborg.

 

Quote

9.maj 2018

H.K.H. Kronprinsen forestår overrækkelsen af The Brain Prize 2018. Det Kongelige Bibliotek, Den Sorte Diamant. Søren Kirkegaards Plads 1, København K, kl. 17.15.

The Brain Prize 2018

9 May 2018, 5.15pm

HRH The Crown Prince conducts the presentation of The Brain Prize 2018. The Royal Library, The Black Diamond, Copenhagen. Link

*************************************

Quote

15.maj 2018

H.K.H. Kronprinsessen deltager i Copenhagen Fashion Summit 2018. DR Koncerthuset, Ørestads Boulevard 13, København S, kl. 9.15.

Copenhagen Fashion Summit 2018

15 May 2018, 9.15am

HRH The Crown Princess attends the Copenhagen Fashion Summit 2018. DR Concert House, Copenhagen. Link

 

Quote

16.maj 2018

H.K.H. Kronprinsessen deltager i og taler ved Copenhagen Fashion Summit 2018. DR Koncerthuset, Ørestads Boulevard 13, København S, kl. 8.45.

Copenhagen Fashion Summit 2018

16 May 2018, 8.45am

HRH The Crown Princess participates in and speaks at the Copenhagen Fashion Summit 2018. DR Concert House, Copenhagen. Link

 

Quote

16.maj 2018

H.K.H. Kronprinsessen deltager i middag i forbindelse med Copenhagen Fashion Summit. Hotel D’Angleterre, Kongens Nytorv, København, kl. 20.30.

Dinner

16 May 2018, 8.30pm

HRH The Crown Princess attends a dinner in connection with Copenhagen Fashion Summit. Hotel D'Angleterre, Kongens Nytorv, Copenhagen. Link

************************************

Quote

17.maj 2018

H.K.H. Kronprinsessen er med Mary Fonden til stede ved kåring af vinderne af mediekampagne med Sex & Samfund. Politikens Hus, Rådhuspladsen 37, København K, kl. 11.00.

Media Campaign Sex & Society

17 May 2018, 11am

HRH The Crown Princess, with the Mary Foundation, is present at the presentation of awards to the winners of a media competition about sex and society,

(together with The Danish Family Planning Association). Politikens Hus, Copenhagen. Link

 

Quote

17.maj 2018

H.K.H. Kronprinsessen overrækker legater fra The Crown Princess Mary Scholarship. Københavns Universitet, Nørregade 10, København K, kl. 15.00.

The Crown Princess Mary Scholarship

17 May 2018, 3pm

HRH The Crown Princess presents grants from The Crown Princess Mary Scholarship. University of Copenhagen, Nørregade 10, Copenhagen. Link

 

Quote

17.maj 2018

H.K.H. Kronprinsen deltager i velkomstreception i forbindelse med ministerkomitémøde. Kronborg Slot, Helsingør, kl. 19.10.

Welcome Reception

17 May 2018, 7.10pm

HRH The Crown Prince attends a welcoming reception in connection with a ministerial committee meeting. Kronborg Castle, Helsingør. Link

 

Quote

18.maj 2018

H.K.H. Kronprinsen overrækker legater fra Crown Prince Frederik Fund. Christiansborg Slot, København, kl. 14.00.

Crown Prince Frederik Fund

18 May 2018, 2pm

HRH The Crown Prince presents grants from the Crown Prince Frederik Fund. Christiansborg Castle, Copenhagen.

 

**************************************************

Quote

18.maj 2018

Kronprinsparret afholder middag i anledning af 25-års jubilæet for Crown Prince Frederik Fund og H.K.H. Kronprinsens 50-års fødselsdag. Frederik VIII’s Palæ, Amalienborg, kl. 19.00.

25th Jubilee of Crown Prince Frederik Fund

18 May 2018, 7pm

 

Quote

21.maj 2018

H.K.H. Kronprinsen deltager i DIF, DGI og Dansk Atletik Forbunds løbearrangement Royal Run og vil løbe i byerne Aalborg, Aarhus, Esbjerg, Odense og København/Frederiksberg.

Royal Run

21 May 2018

 

Quote

22.maj 2018

H.K.H. Kronprinsen er vært ved en reception for Kronprinsens protektioner på Kongeskibet Dannebrog, kl. 14.30.

Reception for Patronages

22 May 2018, 2.30pm

 

Quote

23.maj 2018

Kronprinsparret besøger Aarhus, hvor Kommunen er vært ved en række besøg ved virksomheder og organisationer. Kl. 10.00.

Visit to Aarhus

23 May 2018, 10am

The Crown Prince Couple visits Aarhus, where the community is host for several visits to firms and organisations. Link

 

Quote

23.maj 2018

Kronprinsparret deltager i åbningen af forskningscentret Crown Prince Frederik Center for Public Leadership ved Aarhus Universitet. Aarhus BSS (Aarhus Universitet), Bartholins Allé 7, Aarhus C, kl. 13.00.

Inauguration of Crown Prince Frederik Center

23 May 2018, 1pm

The Crown Prince Couple attends the inauguration of the research center Crown Prince Frederik Center for Public Leadership at Aarhus University, Aarhus .Link

 

Quote

24.maj 2018

Kronprinsparret deltager i afsløring af et nyt portræt af H.K.H. Kronprinsen samt åbning af udstillingerne ”H.K.H. Kronprins Frederik - Prins til Danmark” og ”Ralph Heimans Portrætter” på Det Nationalhistoriske Museum. Frederiksborg Slot, Hillerød, kl. 15.00.

Unveiling of New Portrait

24 May 2018, 3pm

The Crown Prince Couple attend the unveiling of a new Portrait of HRH The Crown Prince, as well as the opening of the exhibitions "HRH Crown Prince Frederik - Prince for Denmark" and "Ralph Heiman's Portraits" at The Museum of National History. Frederiksberg Palace. Link

 

Quote

26.maj

H.K.H. Kronprinsens fødselsdag.

Birthday

26 May 2018

Birthday of HRH The Crown Prince. Subforum

 

Quote

26.maj 2018

Kronprinsparret, de fire børn og H.M. Dronningen træder ud på balkonen på Frederik VIII’s Palæ, Amalienborg, kl. 12.00.
Den Kongelige Livgarde gennemfører vagtskifte.

Balcony Appearance

26 May 2018, 12noon

The Crown Prince Couple, their four children and HM The Queen appear on the balcony of Frederik VIII's Palais, Amalienborg. Link
 

Quote

26.maj 2018

Kronprinsparret kører til gallataffel på Christiansborg Slot i karet fra Den Kongelige Stald-Etat med eskorte af Gardehusarregimentets Hesteskadron, kl. 19.30.

Carriage Ride

26 May 2018, 7.30pm

The Crown Prince Couple rides to the Gala banquet at Christiansborg Palace in a carriage from The Royal Stables, escorted by The Guard Hussar Regiment's Horse Squadron. Link

 

Quote

26.maj 2018

H.M. Dronningen er vært ved et gallataffel på Christiansborg Slot i anledning af H.K.H. Kronprinsens 50-års fødselsdag med deltagelse af den kongelige familie samt gæster fra ind- og udland. Christiansborg Slot, kl. 20.00.

Gala Dinner

26 May 2018, 8pm

HM The Queen Hosts as Gala banquet at Christiansborg Palace on the Occasion of HRH The Crown Princes's 50th birthday, with participation of the royal family and guests from Denmark and abroad. Christiansborg Palace. Link

 
Quote

27.maj 2018

H.K.H. Kronprinsen og den kongelige familie overværer DR’s fødselsdagsshow ”Hele Danmark fejrer Kronprinsen”. Royal Arena, Hannemanns Allé 18-20, København S, kl. 20.00.

DR's Birthday Show

27 May 2018, 8pm

HRH The Crown Prince and the royal family attend DR's birthdayshow "All of Denmark Celebrates the Crown Prince". Royal Arena, Copenhagen. Link

 

*******************************************************
 

Quote

29.maj 2018

H.K.H. Kronprinsessen deltager i ferie- og aflastningsinstitutionen Granbohus' 60-års jubilæumsfest. Hillerødvejen 43, Fredensborg, kl. 11.00.

60th Jubilee of Granbohus

29 May 2018, 11am

HRH The Crown Princess attends the 60th jubilee celebration of holiday- and relief-Institution Granbohus,  Fredensborg. Link

 

Quote

30.maj 2018

H.M. Dronningen og H.K.H. Kronprinsen overværer gallapremiere på dokumentarfilmen "Fædre & Sønner". Grand Teatret, Mikkel Bryggers Gade 8, København, kl. 19.00.

Gala Premiere

30 May 2018, 7pm

HM The Queen and HRH The Crown Prince attend the gala premiere of the documentary "Fathers & Sons" ('The Great Game'). Grand Theater, Copenhagen. Link

 

Quote

31.maj 2018

H.K.H. Kronprinsessen deltager i Kræftens Bekæmpelse og TrygFondens arrangement "World No Tobacco Day". Kræftens Bekæmpelse, Strandboulevarden 48, København Ø, kl. 14.00.

World No Tobacco Day

31 May 2018, 2pm

HRH The Crown Princess attends the Danish Cancer Society's and TrygFonden's arrangement "World No Tobacco Day". Danish Cancer Society, Strandboulevarden 48, Copenhagen East. Link

 

Quote

31.maj 2018

H.K.H. Kronprinsen deltager i Fonden for Entreprenørskabs DM i Start Up Programme. Dansk Erhverv, Børssalen, København, kl. 15.10.

31 May 2018, 3.10pm

HRH The Crown Prince attends the Foundation for Entrepreneurship's Danish championship in Start Up Programme. The Danish Chamber of Commerce, Copenhagen. Link

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

Official Calendar June 2018

 

 

Quote

3.-5.juni 2018

H.K.H. Kronprinsen deltager i DenmarkBridge CEO-summit i San Francisco, USA, den 3.-5. Juni. Kronprinsen er protektor for foreningen DenmarkBridge, der har til formål at sikre danske virksomheder og iværksættere bedre adgang til viden, netværk og kapital i Silicon Valley i Californien.

Visit to San Francisco, USA

3-5 June 2018

HRH The Crown Prince attends DenmarkBridge CEO-Summit in San Francisco, USA, from 3rd to 5th of June. The Crown Prince is Patron of the association DenmakBridge which aims to secure Danish companies and businesspeople a better Access to the knowledge, network and Money in Silicon Valley, California. Link

 

Quote

4.juni 2018

H.K.H. Kronprinsessen deltager i Dansk Håndbold Award Show med Mary Fonden. Vibocold Arena, Stadion Allé 7, Viborg, kl. 16.30.

Handball Award Show

4 June 2018, 4.30pm

HRH The Crown Princess, with The Mary Foundation, attends the Danish Handball Award Show. Vibocold Arena, Viborg. Link

 

Quote

6.juni 2018

H.K.H. Kronprinsessen deltager i European Development Days i Bruxelles, Belgien.
European Development Days afholdes i år for 12. gang. Arrangementet er organiseret af Europa-Kommissionen og forløber over to dage. Dette års tema er “Women and Girls at the Forefront of Sustainable Development: protect, empower, invest”.

European Development Days in Brussels, Belgium

6 June 2018

HRH The Crown Princess attends the European Development Days in Brussels, Belgium. European Development Days is this year Held for the 12th time, arranged by the Europe Commission and lasts two days. This year's theme is "Women and Girls at the Forefront of Sustainable Development: protect, empower, invest". Link

 

Quote

9.juni 2018

H.K.H. Kronprinsessen overværer Årets Reumert prisuddelingen. Skuespilhuset, København, kl. 19.30.

Reumert Awards 2018

9. June 2018, 7.30pm

HRH The Crown Princess attends the presentation of this year's Reumert Awards. Royal Danish Playhouse, Copenhagen. Link

 

Quote

12.juni 2018

H.K.H. Kronprinsessen modtager som protektor for Dansk Flygtningehjælp FN's flygtningehøjkommissær Filippo Grandi. Frederik VIII's Palæ, Amalienborg.

Meeting with UN High Commissioner for Refugees

12 June 2018, 2.15pm

HRH The Crown Princess, as patron of the Danish Refugee Council, receives the UN High Commissioner for Refugees, Filippo Grandi. Frederik VIII's Palace, Amalienborg. Link

 

Quote

12.juni 2018

H.K.H. Kronprinsen deltager i indvielsen af den nye danske repræsentation i NATO's nye hovedkvarter. Bruxelles, Belgien.

Visit to NATO Headquarters in Brussels

12 June 2018

HRH The Crown Prince attends the inauguration of the Danish representation at the new NATO Headquarters. Brussels, Belgium.Link

 

Quote

13.juni 2018

H.K.H. Kronprinsen deltager i indvielsen af Campus Bornholms nye byggeri. Minervavej 1, Rønne, kl. 13.30.
Campus Bornholms nye byggeri bliver et viden- og kulturcenter, der skal huse gymnasiale uddannelser samt erhvervs-, voksen- og efteruddannelser. Campussen vil desuden huse videregående uddannelser såsom sygeplejerskeuddannelsen og pædagoguddannelsen samt social- og sundhedsuddannelserne.

Campus Bornholm' s New Building

13. June 2018, 1:30pm

HRH The Crown Prince attends the inauguration of Campus Bornholm new building which will house different branches of education.

Rønne, Bornholm. Link

 

Quote

17.-19.juni 2018

H.K.H. Kronprinsen deltager i IOC CoComm møde, Paris 2024, den 17.-19. juni. Paris, Frankrig.

IOC CoComm Meeting in Paris

17-19 June 2018

HRH The Crown Prince attends a IOC Coordination Commission meeting for Paris 2024, 17-19 June, Paris, France. Link

 

Quote

21.juni 2018

H.K.H. Kronprinsen modtager den nye erhvervsminister i Christian IX's Palæ, Amalienborg, kl. 12.30.

 

 

Quote

21.juni 2018

H.K.H. Kronprinsen modtager den afgående erhvervsminister i Christian IX's Palæ, Amalienborg, kl. 13.00.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Official Calendar July 2018


 

Quote

 

15.juli 2018

Kronprinsfamilien modtager Gråsten Ringriderforenings optog. Graasten Slot, kl. 12.00.

 

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

Official Calendar August 2018


 

Quote

4.august 2018

H.K.H. Kronprinsen deltager i officiel middag som protektor for The 2018 Sailing World Championships. Aarhus, kl. 19.00.

 

 


 

Quote

8.august 2018

H.K.H. Kronprinsessen overværer Designskolen Kolding og Kunstakademiets Designskoles fælles show Future of Fashion og aflægger besøg på CIFF messen. København, kl. 13.00.

 

 


 

Quote

9.august 2018

H.K.H. Kronprinsen er regent den 9.-23. August.

 

 


 

Quote

11.august 2018

H.K.H. Kronprinsen deltager i aktiviteter som protektor for The 2018 Sailing World Championships. Aarhus, kl. 12.30.

 

 


 

Quote

15.august 2018

D.K.H. Kronprinsessen og Prinsesse Benedikte deltager i fejring af Tivolis 175-års fødselsdag. Tivoli, København, kl. 19.30.

 

 


 

Quote

17.august 2018

H.K.H. Kronprinsen aflægger besøg hos Invictus holdet i forbindelse med Invictus Games 2018. Vejen Idrætscenter, Petersmindevej 1, Vejen, kl. 10.00.

 

 


**********************************************

Quote

23.august 2018

Kronprinsparret aflægger sammen med deres fire børn officielt besøg på Færøerne med Kongeskibet Dannebrog den 23.-26. August.

 

 

 

23.august 2018
Kronprinsparret deltager i officiel modtagelse i Tórshavn. Færøerne, kl. 9.10.

 

23.august 2018

Kronprinsparret besøger roklubben Knørrur. Tórshavn, Færøerne, kl. 9.35.

 

23.august 2018

Kronprinsparret besøger regeringsbygningerne på Tinganes. Tórshavn, Færøerne, kl. 9.55.

 

23.august 2018
Kronprinsparret deltager i officiel velkomst på Vaglið i Tórshavn. Færøerne, kl. 10.35.
 
23.august 2018
Kronprinsparret besøger Skolen på Argjahmri. Argir, Tórshavn, Færøerne, kl. 11.05.
 
23.august 2018
Kronprinsparret besøger kollegiet Finsen. Tórshavn, Færøerne, kl. 12.15.
 
23.august 2018
Kronprinsparret deltager i Tórshavns officielle frokost på Hotel Hafnia. Færøerne, kl. 13.00.
 
23.august 2018
H.K.H. Kronprinsen besøger Glasir college. Tórshavn, Færøerne, kl. 14.30.
 
23.august 2018
H.K.H. Kronprinsessen besøger daginstitutionen Býlingshúsið undir fjalli. Tórshavn, Færøerne, kl. 14.30.
 
23.august
H.K.H. Kronprinsen besøger Sjóvinnuhúsið. Tórshavn, Færøerne, kl. 15.20.
 
23.august 2018
H.K.H. Kronprinsessen besøger Kvindehuset. Tórshavn, Færøerne, kl. 15.25.
 
23.august 2018
Kronprinsparret besøger Lagtinget. Tórshavn, Færøerne, kl. 16.10.
 
23.august 2018
Kronprinsparret deltager i en officiel festmiddag. Tórshavn, Færøerne, kl. 19.15.
 
24.august 2018
Kronprinsparret ankommer med Kongeskibet Dannebrog til havnen i Klaksvík. Færøerne, kl. 9.00.
 
24.august 2018
Kronprinsparret besøger Biskupstorg. Klaksvík, Færøerne, kl. 9.30.
 
24.august 2018
Kronprinsparret besøger Ósalund. Klaksvík, Færøerne, kl. 10.10.
 
24.august 2018
Kronprinsparret besøger Norðoya Sparikassa. Klaksvík, Færøerne, kl. 10.45.
 
24.august 2018
Kronprinsparret besøger Fugloy. Færøerne, kl. 12.15.
 
24.august 2018
Kronprinsparret besøger bygden Mikladal. Færøerne, kl. 15.30.
 
24.august 2018
Kronprinsparret besøger statuen af Sælkvinden. Mikladalur, Færøerne, kl. 16.00.
 
25.august 2018
Kronprinsparret deltager i en officiel modtagelse ved Runavík Kommune. Runavík, Færøerne, kl. 9.00.
 
25.august 2018
Kronprinsparret besøger virksomheden Bakkafrost. Runavík, Færøerne, kl. 9.25.
 
25.august 2018
Kronprinsparret besøger idrætshallen Bylgjan. Runavík, Færøerne, kl. 10.15.
 
25.august 2018
Kronprinsparret deltager i Runavik Kommunes officielle frokost. Runavík, Færøerne, kl. 11.25.
 
25.august 2018
Kronprinsparret ankommer til havnen i Hvalvík. Færøerne, kl. 13.30.
 
25.august 2018
Kronprinsparret deltager i en sejltur til Haldórsvík. Hvalvík, Færøerne, kl. 13.45.
 
25.august 2018
Kronprinsparret besøger bygden Haldórsvik. Færøerne, kl. 14.05.
 
25.august 2018
Kronprinsparret besøger bygden Tjørnuvík. Færøerne, kl. 14.40.
 
25.august 2018
H.K.H. Kronprinsessen deltager i en spadseretur gennem bygden Tjørnuvík. Færøerne, kl. 15.00.
 
25.august 2018
H.K.H. Kronprinsen besøger klippen Stakkurin. Tjørnuvík, Færøerne, kl. 15.10.
 
25.august 2018
Kronprinsparret er værter ved en reception på Kongeskibet Dannebrog. Tórshavn, Færøerne, kl. 18.30.
 
25.august 2018
H.K.H. Kronprinsen deltager i en prisoverrækkelse i den færøske pokalfinale i fodbold. Tórsvøllur, Tórshavn, Færøerne, kl. 21.30.
 
26.august 2018
Kronprinsparret deltager i gudstjeneste i Sandavágur. Færøerne, kl. 10.30.
 
26.august 2018
Kronprinsparret deltager i Bøurs officielle frokost. Bøur, Færøerne, kl. 12.10.
 
*************************************************
 
Quote

 

28.august 2018
H.E. Republikken Frankrigs Præsident Emmanuel Macron og fr. Macron aflægger statsbesøg i Danmark den 28. – 29. August.

 

 

28.august 2018

Kronprinsparret deltager sammen H.E. Republikken Frankrigs Præsident Emmanuel Macron og fr. Macron i kranselægning på Kastellet. København, kl. 11.10.

 

28.august 2018

H.M. Dronningen modtager officielt H.E. Republikken Frankrigs Præsident Emmanuel Macron og fr. Macron på Amalienborg. Den kongelige familie er til stede. Christian VII’s Palæ, Amalienborg, kl. 11.30.

 

28.august 2018

H.K.H. Kronprinsessen er vært ved en arbejdsfrokost med deltagelse af fr. Macron. Frederik VIII’s Palæ, Amalienborg, kl. 12.20.

 

28.august 2018

H.K.H. Kronprinsessen besøger sammen med fr. Macron Designskolen. Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering, Philip de Langes Allé 10, København K, kl. 14.45.

 

28.august 2018

H.K.H. Kronprinsen deltager sammen med H.E. Republikken Frankrigs Præsident Emmanuel Macron og statsminister Lars Løkke Rasmussen i en præsentation af Søren Kierkegaard manuskripter på Det Kongelige Bibliotek. København, kl. 15.30.

 

28.august 2018

H.E. Republikken Frankrigs Præsident Emmanuel Macron og statsminister Lars Løkke Rasmussen deltager i en konference og debat om Europa på Den Sorte Diamant. H.K.H. Kronprinsen er til stede og overværer debatten. København, kl. 16.00.

 

28.august 2018

H.M. Dronningen er vært ved et gallataffel til ære for H.E. Republikken Frankrigs Præsident Emmanuel Macron og fr. Macron. Kronprinsparret, D.K.H. Prins Joachim og Prinsesse Marie samt H.K.H. Prinsesse Benedikte deltager. Christiansborg Slot, kl. 20.00.

 

29.august 2018

H.K.H. Kronprinsen deltager sammen med H.E. Republikken Frankrigs Præsident Emmanuel Macron og statsminister Lars Løkke Rasmussen i en erhvervskonference hos Dansk Industri. H.C. Andersens Blvd. 18, København K, kl. 9.25.

 

29.august 2018

H.K.H. Kronprinsessen besøger sammen med fr. Macron Rysensteen Gymnasium. Tietgensgade 74, København V, kl. 9.30.

 

29.august 2018

Kronprinsparret deltager sammen med H.E. Republikken Frankrigs Præsident Emmanuel Macron og fr. Macron i et kulturelt arrangement på Glyptoteket. Dantes Plads 7, København, kl. 11.00.

 

29.august 2018

H.E. Republikken Frankrigs Præsident Emmanuel Macron og fr. Macron afholder returarrangement i Skuespilhuset. H.M. Dronningen, Kronprinsparret, D.K.H. Prins Joachim og Prinsesse Marie samt H.K.H. Prinsesse Benedikte deltager. Skuespilhuset, Sankt Annæ Plads 36, København, kl. 14.00.

 

*********************************************

 

30.august 2018

H.K.H. Kronprinsen forestår åbning af udstillingen Per Kirkeby: Maskiner for Lys og Skygge. Museum Jorn, Gudenåvej 7-9, Silkeborg, kl. 17.25.

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Official Calendar September 2018

 

2.september 2018

H.K.H. Kronprinsessen deltager i festmiddag og forestår overrækkelse af Carlsbergfondets Forskningspriser 2018. Ny Carlsberg Glyptotek, Dantes Plads 7, København K, kl. 18.30.

 

3.September 2018

H.K.H. Kronprinsessen deltager i CBS Responsibility Day. Tivoli Hotel & Congress Center, Arni Magnussons Gade 2, København V, kl. 9.20.

 

4.september 2018

H.K.H. Kronprinsessen afholder middag for Mary Fondens præsidium. Frederik VIII's Palæ, Amalienborg, kl. 19.00.

 

5.september 2018

H.K.H. Kronprinsessen deltager i aktiviteter i forbindelse med Flagdag for Danmarks udsendte. København, kl. 13.00.

 

12.september 2018

H.M. Dronningen afholder Strygemiddag på Fredensborg Slot for Kongeskibet Dannebrogs officerer som afslutning på Kongeskibets sæson. H.K.H. Kronprinsessen deltager. Kl. 20.00.

 

******************************************

13.september 2018

H.K.H. Kronprinsessen deltager i erhvervsbesøg i Finland den 13.-14. September.

 

H.K.H. Kronprinsessen ankommer til rådhuset i Helsinki. Finland, kl. 10.15.

 

H.K.H. Kronprinsessen deltager i Urban Solutions in the Nordic area. Helsinki, Finland, kl. 10.30.

 

H.K.H. Kronprinsessen møder danske virksomheder og deltager i en networking frokost. Helsinki, Finland, kl. 11.55.

 

H.K.H. Kronprinsessen deltager i en frokost ved House of Parliament. Helsinki, Finland, kl. 12.30.

 

H.K.H. Kronprinsessen deltager i et seminar i Stora Enso Hovedkvarter. Helsinki, Finland, kl. 13.55.

 

H.K.H. Kronprinsessen deltager i New Nordic Food event. Helsinki, Finland, kl. 15.15.

 

H.K.H. Kronprinsessen besøger Urban Living Room Exhibition. Helsinki, Finland, kl. 16.45.

 

H.K.H. Kronprinsessen deltager i en officiel middag i Helsinki. Finland, kl. 18.50.

 

14.August 2018

 

H.K.H. Kronprinsessen ankommer til krydstogtskibet Mein Schiff 2. Turku, Finland, kl. 11.15.

 

H.K.H. Kronprinsessen deltager i officiel velkomst i Forum Marinum. Turku, Finland, kl. 12.45.

 

H.K.H. Kronprinsessen møder danske virksomheder i Forum Marinum. Turku, Finland, 14.00.

 

H.K.H. Kronprinsessen besøger Finland Swan Vessel. Turku, Finland, kl. 15.15.

 

******************************************

 

13.september 2018

H.K.H. Kronprinsen er regent den 13.-19. September.

 

17.september 2018

H.K.H. Kronprinsen forestår som protektor den officielle åbning af ITS World Congress 2018. Bella Center, København, kl. 16.00

 

17.september 2018

H.K.H. Kronprinsessen deltager i “The 68th session of the WHO Regional Committee for Europe”. Rom, Italien.

 

18.september 2018

H.K.H. Kronprinsen taler ved DI's topmøde "Danmark på arbejde – flere hænder, flere hoveder". TAP1, Raffinaderivej 10, København S, kl. 14.55.

 

20.september 2018

H.K.H. Kronprinsessen forestår overrækkelse af Design Award 2018 til Årets Designer. Bellevue Teatret, kl. 19.30.

***********************************************

23.september 2018

H.K.H. Kronprinsessen deltager i UNGA 73 (United Nations General Assembly) den 23.-26. september. New York, USA.

 

23.september 2018

H.K.H. Kronprinsessen deltager i Women Deliver-reception. New York, USA. Kl. 18.00.

 

23.september 2018

H.K.H. Kronprinsessen deltager i middag hos Danmarks FN-ambassadør Ib Petersen. New York, USA. Kl. 19.30.

 

24.september 2018

H.K.H. Kronprinsessen deltager i åbning af arkitektfirmaet Henning Larsens nye kontorer i New York. USA. Kl. 8.15.

 

24.september 2018

H.K.H. Kronprinsessen deltager i International Center for Research on Women arrangementet ”Concordia Summit”. New York, USA. Kl. 12.00.

 

24.september 2018

H.K.H. Kronprinsessen deltager i FN’s Befolkningsfonds (UNFPA) event ”Protecting the health and rights of women and girls affected by conflict”. New York, USA. Kl. 13.15.

 

24.september 2018

H.K.H. Kronprinsessen deltager i møde med FN’s Befolkningsfonds (UNFPA) eksekutivdirektør Dr. Natalia Kanem. New York, USA. Kl. 14.45.

 

24.september 2018

H.K.H. Kronprinsessen deltager i netværksarrangementet ”Denmark: It’s more than a small country – It’s a BIG idea”. New York, USA. Kl. 18.00.

 

24.september 2018

H.K.H. Kronprinsessen deltager i FN’s Befolkningsfond (UNFPA) og Dansk Flygtningehjælps arrangement ”Collective call to protect women and girls on the move”. New York, USA. Kl. 7.30.

 

25.september 2018

H.K.H. Kronprinsessen overrækker en pris til vinderne af kunstkonkurrencen ”Turning the tide of the NCD pandemic through youth-led action”. New York, USA. Kl. 8.20.

 

25.september 2018

H.K.H. Kronprinsessen deltager i åbningen af FN’s Generalforsamling (UNGA73). New York, USA. Kl. 9.00.

 

25.september 2018

H.K.H. Kronprinsessen deltager i State of Green/Dansk Industri “Circular High Level event”. New York, USA, kl. 16.30.

 

**************************************************

 

24.september 2018

H.K.H. Kronprinsen deltager i Speakers' Lunch og efterfølgende Delegations Tour i forbindelse med TechBBQ. Øksnehallen, København, kl. 12.00.

 

25.september 2018

H.K.H. Kronprinsen deltager i fejring af Frederikshavns 200-års købstadsjubilæum. Kl. 10.00

 

***********************************************

26.september 2018

H.K.H. Kronprinsen foretager rejse til Kina i forbindelse med Beijing Design Week den 26.-28. September.

 

H.K.H. Kronprinsen besøger danske udstillere på ”Living is Giving”. Beijing, Kina, kl. 16.30.

 

H.K.H. Kronprinsen deltager i den officielle åbning af udstillingen ”Living is Giving”. Beijing, Kina, kl. 18.00.

 

H.K.H. Kronprinsen overværer koncert med Den Sorte Skole. Beijing, Kina, kl. 20.30.

 

27.september 2018

H.K.H. Kronprinsen deltager i en rundvisning i kunstdistrikt 798. Beijing, Kina, kl. 10.30.

 

H.K.H. Kronprinsen deltager i ”Living is Giving” symposiet. Beijing, Kina, kl. 11.30.

 

H.K.H. Kronprinsen besøger ”Bite of Denmark” virksomheder og deltager i en frokost. Beijing, Kina, kl. 12.00.

 

H.K.H. Kronprinsen besøger virksomheder i det grønne spor. Beijing, Kina, kl. 12.30.

 

H.K.H. Kronprinsen overværer signeringsceremoni med Jacob Jensen Design. Beijing, Kina, kl. 12.40.

 

H.K.H. Kronprinsen besøger virksomheder fra sundhedssektoren. Beijing, Kina, kl. 12.50.

 

H.K.H. Kronprinsen besøger Beijing Foreign Studies University. Beijing, Kina, kl. 14.00.

 

H.K.H. Kronprinsen deltager i et møde med kinesiske regeringsrepræsentanter. Beijing, Kina, kl. 15.10.

 

H.K.H. Kronprinsen aflægger besøg ved kunstinstallationer. Beijing, Kina, kl. 18.30.

 

H.K.H. Kronprinsen deltager i Ny Nordisk Middag. Beijing, Kina, kl. 19.00.

 

28.september 2018

H.K.H. Kronprinsen deltager i arrangementet ”Staying Healthy in an Urban Environment”. Beijing, Kina, kl. 8.45.

 

H.K.H. Kronprinsen deltager i konferencen ”Organic Living”. Beijing, Kina, kl. 11.45.

 

H.K.H. Kronprinsen deltager i en frokostreception hos den danske ambassadør i Kina. Beijing, kl. 12.00.

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

Official Calendar October 2018

 

Quote

1.oktober 2018

H.K.H. Kronprinsen deltager i reception hos Røde Kors. Blegdamsvej 27, København Ø, kl. 10.30.

Red Cross Reception

1 October 2018, 10.30am

HRH The Crown Prince attends a reception at the Danish Red Cross. Blegdamsvej, Copenhagen East. Link

 

Quote

1.oktober 2018

H.K.H. Kronprinsessen deltager i Innovationsfondens InnoTalk. Skuespilhuset, Sankt Annæ Plads 36, København K, kl. 14.00.

InnoTalk

1 October 2018, 2pm

HRH The Crown Princess attends Innovation Fund Demark's InnoTalk. Royal Danish Playhouse, Copenhagen. Link

 

Quote

2.oktober 2018

H.M. Dronningen, Kronprinsparret, D.K.H. Prins Joachim og Prinsesse Marie og H.K.H. Prinsesse Benedikte overværer Folketingets åbning på Christiansborg, kl. 12.00.

Opening of Parliament

2 October 2018, 12noon

HM The Queen, The Crown Prince Couple, TRH Prince Joachim and Princess Marie and HRH Princess Benedikte attend the opening of the Parliament at

Christiansborg Palace. Link

 

Quote

3.oktober 2018

Statsråd på Christiansborg Slot, kl. 9.30.

State Council

3 October 2018, 9.30am

State Council at Christiansborg Palace (attended by HM The Queen and CP Frederik).

 

Quote

5.oktober 2018

H.K.H. Kronprinsen deltager i den 133th IOC session og overværer Youth Olympic Games den 5.- 9. oktober. Buenos Aires, Argentina.

133rd IOC Session & Youth Olympics in Buenos Aires

5 October 2018

HRH The Crown Prince attends the 133rd IOC Session and the Youth Olympic Games in Buenos Aires, Argentina from 5th to 9th October. Link
 
Quote

8.oktober

H.K.H. Kronprinsessen aflægger med Hjerteforeningen besøg på Rigshospitalet og forestår efterfølgende uddeling af Hjerteforeningens forskningslegater. Hotel d'Angleterre, Kongens Nytorv, København, kl. 14.00.

Danish Heart Foundation

8 October 2018, 2pm

HRH The Crown Princess, with the Danish Heart Foundation, visits Rigshospitalet and conducts the subsequent distribution of the Heart Foundation's research grants at Hotel d'Angleterre, Kongens Nytorv, Copenhagen. Link

 

Quote

10.oktober 2018

H.K.H. Kronprinsessen forestår prisoverrækkelse ved FSR - danske revisorers prisuddeling inden for Danmarks bedste CSR-rapportering. Børsen, København, kl. 16.00.

Danish Auditors Awards

10 October 2018, 4pm

HRH The Crown Princess presents FSR- Danish Auditors Awards for best Danish CSR reporting. The Stock Exchange, Copenhagen. Link

 

Quote

10.oktober 2018

H.M. Dronningen, Kronprinsparret, D.K.H. Prins Joachim og Prinsesse Marie og H.K.H. Prinsesse Benedikte er til stede ved en festforestilling i anledning af 100-året for Islands suverænitet. Operaen, København, kl. 19.30.

100th Anniversary of Iceland's Independence

10 October 2018, 7.30pm

HM The Queen, The Crown Prince Couple, TRH Prince Joachim and Princess Marie and HRH Princess Benedikte attend a Gala Performance in celebration of the centenary of Iceland’s Independence. The Opera, Copenhagen. Link

 

Quote

11.oktober 2018

H.K.H. Kronprinsen deltager i markeringen af 75-året for jødernes flugt til Sverige. Synagogen i København, Krystalgade, København K, kl. 18.00.

75th Anniversary of Rescue of Danish Jews

11 October 2018, 6pm

HRH The Crown Prince attends the commemoration of the 75th anniversary of the rescue of the Danish Jews to Sweden in 1943. The Synagogue in Copenhagen, Krystalgade, Copenhagen Center. Link

 

Quote

15.oktober 2018

H.K.H. Prins Christians fødselsdag.

HRH Prince Christian's Birthday

15 October 2018

Link

 

19.oktober 2018

H.M. Dronningen er vært ved taffel i forbindelse med P4G-topmødet i København. Kronprinsparret deltager. Christiansborg Slot, kl. 20.00.

 

 

20.oktober 2018

Kronprinsparret deltager i P4G-Topmøde. DR Koncerthuset, Ørestads Boulevard 13, København S, kl. 13.00.

 

21.oktober 2018

H.K.H. Kronprinsen deltager i Invictus Games i Sydney, Australien den 21.-26. Oktober.

 

24.oktober 2018

H.K.H. Kronprinsessen deltager som protektor for Dansk Flygtningehjælp i lancering af Børnenes U-landskalender. Utterslev Skole, Skoleholdervej 20, København NV, kl. 9.00.

 

24.oktober 2018

H.M. Dronningen er vært ved aftenselskab for Regeringen og Folketinget. H.K.H. Kronprinsessen, D.K.H. Prins Joachim og Prinsesse Marie samt H.K.H. Prinsesse Benedikte deltager. Christiansborg Slot, kl. 19.30.

 

25.oktober 2018

H.K.H. Kronprinsessen deltager med Mary Fonden i fondskonference hos PwC. Strandvejen 44, Hellerup, kl. 15.00.

 

25.oktober 2018

H.K.H. Kronprinsessen er til stede ved overrækkelsen af Magasin du Nord Fashion Prize 2018. Kunsthal Charlottenborg, Nyhavn 2, København K, kl. 18.00.

 

29.oktober 2018

H.K.H. Kronprinsessen er som protektor for Julemærkefonden til stede ved lancering af årets julemærke. Københavns Rådhus, kl. 11.00.

 

30.oktober

H.K.H. Kronprinsessen aflægger besøg med Mary Fonden hos projekt Værket. Røde Kors, Østergade 7, 4700 Næstved, kl. 17.25.

 

31.oktober 2018

H.K.H. Kronprinsen planter "Kronprinsens 50-års fødselsdagseg" som protektor for foreningen Plant et Træ. Frederiks Plads, Aarhus C, kl. 14.30.

 

31.oktober 2018

H.K.H. Kronprinsen forestår den officielle åbning af udstillingen "Frihedens Værksted". Naturhistorisk Museum, Wilhelm Meyers Allé 10, Aarhus C, kl. 16.00.

 

 

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Official Calendar November 2018

 

1.november 2018

H.K.H. Kronprinsen afholder Kongejagt i Gludsted Plantage. Kl. 8.30.

 

4.november 2018

Kronprinsfamilien er til stede ved overrækkelse af H.K.H. Kronprinsesse Marys ærespræmie i forbindelse med Hubertusjagt i Dyrehaven, Klampenborg, kl. 12.00.

 

********************************************************

6.november 2018

Kronprinsparret deltager i eksportfremstød i Italien den 6.-8. November.

 

6.november 2018

Kronprinsparret modtages af H.E. Italiens Præsident Sergio Mattarella som gæster ved en frokost i Præsidentpaladset Palazzo del Quirinale. Rom, Italien, kl. 13.30.

 

6.november 2018

Kronprinsparret besøger Terme Di Caracalla. Rom, Italien, kl. 15.15.

 

6.november 2018

Kronprinsparret deltager i velkomstreception. Rom, Italien, kl. 19.30.

 

7.november 2018

Kronprinsparret deltager i den officielle åbning af erhvervsfremstød i Italien. Rom, kl. 9.45.

 

7.november 2018

H.K.H. Kronprinsessen overværer seminaret ”Keynote: The Business of Denmark’s Green Transition”. Rom, Italien, kl. 10.45.

 

7.november 2018

H.K.H. Kronprinsen overværer åbningen af seminaret ”Shaping the Future of Healthcare and Strategic Investments”. Rom, Italien, kl. 10.45.

 

7.november 2018

H.K.H. Kronprinsessen overværer seminaret ”Ready for tomorrow’s consumers”. Rom, Italien, kl. 11.15.

 

7.november 2018

H.K.H. Kronprinsen overværer seminaret ”Water: Efficiency and Revenue Streams”. Rom, Italien, kl. 11.40.

 

7.november 2018

H.K.H. Kronprinsessen overværer seminaret ”The Transformation of Healthcare and Business Models of the Future”. Rom, Italien, kl. 12.10.

 

7.november 2018

H.K.H. Kronprinsen overværer seminaret ”Catch up – the market is moving”. Rom, Italien, kl. 12.30.

 

7.november 2018

Kronprinsparret deltager i erhvervsfrokost. Rom, Italien, kl. 13.00.

 

7.november 2018

Kronprinsparret deltager i Gastro Event. Rom, Italien, kl. 17.00.

 

7.november 2018

Kronprinsparret deltager i officiel middag. Rom, Italien, kl. 19.30.

 

8.november 2018

Kronprinsparret besøger Vatikanet og modtages i audiens hos H.H. Pave Frans. Rom, Italien, kl. 10.00.

 

8.november 2018

H.K.H. Kronprinsen besøger Trevi-fontænen og akvædukten Acqua Vergine. Rom, Italien, kl. 11.40.

 

8.november 2018

Kronprinsparret besøger børnehospitalet Hospital Bambino Gesu. Rom, Italien, kl. 13.15.

 

************************************************************

12.november 2018

H.K.H. Kronprinsessen deltager i åbning af fotoudstillingen #Childmothers samt lancering af State of World Population rapport. Dokk1, Aarhus, kl. 10.45.

 

13.november 2018

H.M. Dronningen afholder Kongejagt i Gribskov med efterfølgende jagttaffel på Fredensborg Slot.

 

14.november 2018

Kronprinsparret deltager i reception og middag i anledning af HRH The Prince of Wales' 70-års fødselsdag. Buckingham Palace, London, kl. 20.00.

 

16.november 2018

H.K.H. Kronprinsen forestår åbning af Kasper Eistrup udstilling. Det Nationalhistoriske Museum, Frederiksborg Slot, kl. 15.00.

 

20.november 2018

H.K.H. Kronprinsessen modtager "Danske Taler"s talerpris i forbindelse med konferencen "Logograf 2018". Vartov, Farvergade 27, København K, kl. 10.15.

 

20.november 2018

H.K.H. Kronprinsessen deltager i "Børnenes Dag" hos UNICEF Danmark. FN Byen, Marmorvej 51, København Ø, kl. 11.30.

 

22.november 2018

H.K.H. Kronprinsen afholder Kongejagt i Klosterheden. Kl. 9.00.

 

23.november 2018

H.K.H. Kronprinsen deltager som protektor for Dansk Militært Idrætsforbund i reception i anledning af forbundets 100-års jubilæum. Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, Brøndbyvester, kl. 13.00.

 

24.november 2018

Kronprinsparret aflægger besøg på Kunsten Museum of Modern Art. Kong Christians Allé 50, Aalborg, kl. 15.55.

 

24.november 2018

Kronprinsparret overrækker Kronprinsparrets Priser 2018. Musikkens Hus i Aalborg. Kl. 21.00.


28.november 2018

H.K.H. Kronprinsen deltager i symposium om arktisk byggeri og indvielse af nye faciliteter på DTU Lyngby Campus. DTU, Brovej, Bygning 127, Kgs. Lyngby, kl. 14.30.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Official Calendar December 2018

 

Søndag 02. december 2018 - Onsdag 05. december 2018
H.K.H. Kronprinsen er regent i perioden 2.-5. december.
 
3.december 2018
H.K.H. Kronprinsessen deltager i FN's internationale handicapdag. Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, Taastrup, kl. 14.00.
 
 
4.december 2018
H.K.H. Kronprinsessen afholder julereception for Mary Fondens samarbejdspartnere. Frederik VIII's Palæ, Amalienborg, kl. 15.00.
 
 
5.december 2018
H.K.H. Kronprinsen deltager i Eksportforeningens netværksarrangement. Udenrigsministeriet. Eigtveds Pakhus, Asiatisk Plads 2, København K, kl. 12.00.
 
 
5.december 2018
H.K.H. Kronprinsen deltager i indvielse af K.B. Hallen. Peter Bangsvej 147, Frederiksberg, kl. 15.30.
 
***************************************************
6.december 2018
Kronprinsparret deltager i fejringen af 100-året for Letlands selvstændighed den 6.-7. december. Riga, Letland.
 
 
Kronprinsparret deltager i den officielle velkomstceremoni på Riga Slot, Letland. Kl. 11.30.
 
 
Kronprinsparret deltager i officiel fotografering og foretager indskrivning i gæstebog. Riga Slot, Letland, kl. 11.50.
 
 
Kronprinsparret deltager i en samtale med Letlands Præsidentpar. Riga Slot, Letland, kl. 11.55.
 
 
Kronprinsparret deltager i blomsterlægning ved Frihedsmonumentet. Riga, Letland, kl. 12.40.
 
 
Kronprinsparret deltager i bogdonationsceremoni på Letlands Nationalbibliotek. Riga, kl. 13.00.
 
 
Kronprinsparret deltager i en officiel frokost med formand for det lettiske parlament ”Saeima” Ināra Mūrniece som vært. Riga, Letland, kl. 13.40.
 
 
Kronprinsparret deltager i en reception i koncerthuset Great Guild. Riga, Letland, kl. 17.15.
 
 
Kronprinsparret overværer koncert med Concerto Copenhagen i koncerthuset Great Guild. Riga, Letland, kl. 18.00.
 
 
Kronprinsparret deltager i Præsidentparrets officielle middag. Riga Slot, Letland, kl. 19.45.
 
 
7.december 2018
 
Kronprinsparret deltager i præsentation af arkitekttegninger for “Tabakas fabrika”. Riga, Letland, kl. 9.00.
 
 
Kronprinsparret er til stede ved åbningen af konference om kreative industrier. Riga, Letland, kl. 9.30.
 
 
H.K.H. Kronprinsen aflægger besøg ved udstilling af dansk design og møder danske virksomheder. Riga, Letland, kl. 11.00.
 
 
H.K.H. Kronprinsessen besøger NGO’en Center Dardedze, som arbejder for børns rettigheder. Riga, Letland, kl. 11.10.
 
 
Kronprinsparret besøger udstillingen “A Century of Latvia” på Det Nationalhistoriske Museum. Riga, Letland, kl. 13.45.
 
 
8.december 2018
H.K.H. Kronprinsen er regent i perioden 8.-10. december.
 
 
8.december
H.K.H. Kronprinsessen overværer som protektor Det Danske Musikkonservatoriums Børnekors julekoncert. Konservatoriets Koncertsal, Julius Thomsens Gade 1, Frederiksberg C, kl. 16.00.
 
 
10.december 2018
Offentlig audiens på Christiansborg Slot kl. 10.00.
 
 
11.december 2018
H.K.H. Kronprinsessen deltager i konference med Sex og Samfund, IFU og Udenrigsministeriet. Udenrigsministeriet, Eigtveds Pakhus, Asiatisk Plads 2G, København K, 10.00.
 
 
16.december 2018
H.K.H. Kronprinsessen er som protektor til stede ved DR Pigekorets julekoncert og efterfølgende 80-års jubilæumsreception. DR Koncerthuset, Ørestads Blvd. 13, København, 15.40.
 
 
18.december 2018
Statsråd på Christiansborg Slot kl. 8.00.
 
 
 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×