Jump to content

Official Calendar 2017


Riki
 Share

Recommended Posts

Official Calendar January 2017

 

Quote

1.januar 2017

Søndag den 1. januar 2017 afholdes der nytårskur og -taffel for regeringen, folketingets formand, repræsentanter for det officielle Danmark og hoffet i Christian VII's Palæ, Amalienborg, kl. 19.15. Regentparret, D.K.H. Kronprinsen og Kronprinsessen, D.K.H. Prins Joachim og Prinsesse Marie vil være til stede.

New Year's Banquet

1 January 2017, 7.15pm

Sunday, January 1, 2017 a New Year's reception and banquet will be held for the government, the Speaker of the parliament, representatives of the official Denmark and the court at Christian VII's Palace, Amalienborg. The Regent Couple, T.R.H The Crown Prince and Crown Princess, T.R.H. Prince Joachim and Princess Marie will be present.

Link

 

Quote

3.januar 2017

Tirsdag den 3. januar 2017 afholdes der nytårskur for Højesterets dommere, Den Kongelige Livgardes og Gardehusarregimentets Officerkorps i Christian VII's Palæ, Amalienborg, kl. 9.50. H.M. Dronningen og Kronprinsparret vil være til stede.

New Year's Court in Christian VII's Palace, Amalienborg

3 January 2017, 9.50am

Tuesday, January 3, 2017 a New Year's reception will be held for Supreme Court judges, the Royal Guard's and the Guard Husar regiment's Officer Corps in Christian VII's Palace, Amalienborg. H. M. The Queen and the Crown Prince Couple will be present. Link

 

Quote

3.januar 2017

Tirsdag den 3. januar 2017 afholdes der nytårskur for diplomatiet på Christiansborg Slot, kl. 11.30.
H.M. Dronningen og Kronprinsparret vil være til stede.

New Year's Court for Diplomatic Corps

3 January 2017, 11.30am

Tuesday, January 3, 2017 a New Year's reception will be held for the Diplomatic Corps at Christiansborg Palace.
H. M. The Queen and the Crown Prince Couple will be present. Link

 
Quote

4.januar 2017

Onsdag den 4. januar 2017 afholdes der nytårskur for officerer fra Forsvaret og Beredsskabsstyrelsen, I., II. og III. rangklasse samt indbudte repræsentanter for større landsorganisationer og de kongelige protektioner på Christiansborg Slot, kl. 9.30.
H.M. Dronningen og Kronprinsparret modtager på Christiansborg Slot følgende i Nytårskur:

Kl. 09.30 Officerer fra Forsvaret samt Beredskabsstyrelsen.
Kl. 10.00 I. og II. Rangklasse. (Mødetid mellem kl. 9.35-9.55)
Kl. 10.30 III. Rangklasse. (Mødetid mellem kl. 10.05-10.25)
Kl. 12.30 Indbudte repræsentanter for større landsorganisationer og kongelige protektioner.

New Year's Court at Christiansborg Palace

4 January 2017, 9.30am

Wednesday, January 4, 2017 a New Year's reception is held for officers of the Armed Forces and Emergency Agency, I., II. and III. rank class, and invited representatives of major union confederations and the royal patronages at Christiansborg Palace.

H. M. The Queen and the Crown Prince Couple receive at Christiansborg Palace the following in the New Year levee:

09:30am Officers from the Armed Forces and the Emergency Management Agency.
10:00am I. and II. Rank Class. (Meeting time between the hours. 9.35 to 9.55)
10:30am III. Rank Class. (Meeting time between the hours. 10:05 to 10:25)
12:30pm Invited representatives of major union confederations and royal Patronage.

Link

 

Quote

7.januar 2017

H.K.H. Kronprinsessen deltager i lancering af Antibulli med Mary Fonden og Mikkel Hansen. Vestergadehallen, Vestergade 76, Silkeborg, kl. 11.30.
Antibulli er et nyt projekt, der har til formål at styrke børns trivsel i de danske håndboldklubber. Bag projektet står Mary Fonden og MH24 - Foreningen Mikkel Mod Mobning.
Launch of "Antibulli"
07. January 2017, 11.30am
HRH The Crown Princess participates in the launch of "AntiBulli" with the Mary Foundation and Mikkel Hansen. Vestergade Hall, Vestergade 76, Silkeborg.
"Anti Bulli" is a new Project which aims to strengthen children's well-being in the Danish handball clubs. Behind the project is the Mary Foundation and MH24 - Mikkel Against Bullying Association. Link
 
Quote

7.januar 2017

H.K.H. Kronprinsen overværer DR Sportsgalla. Messecenter Herning, Vardevej 1, Herning, kl. 17.00.

DR Sports Gala

7 January 2017, 5pm

HRH The Crown Prince attends the DR Sports Gala. Messecenter Herning, Vardevej 1, Herning. Link

 

Quote

8.januar 2017

D.K.H. Prins Vincent og Prinsesse Josephines fødselsdag.

Birthday of TRH Prince Vincent and Princess Josephine

8 January 2017

Link

 

Quote

10.januar 2017

H.K.H. Kronprinsessen modtager Den Berlingske Fonds Hæderspris. Det Berlingske Hus, Pilestræde 34, København K, kl. 15.00.
Siden 1975 er Den Berlingske Fonds Hæderpris blevet uddelt til en person, der har ydet noget usædvanligt til gavn for det danske samfund.

Den Berlingske Fond begrunder uddelingen i år med Kronprinsessens arbejde som protektor for udsatte grupper i samfundet.

The Berlingske Foundation Honour Prize

10 January 2017, 3pm
HRH The Crown Princess receives the Berlingske Foundation Honour Prize. The Berlingske House, Pilestræde 34, Copenhagen K.

Since 1975, the Berlingske Foundation Honour Prize has been awarded to someone who has done something unusual for the benefit of the Danish society.

The Berlingske Foundations justifies awarding the Prize this year to the Crown Princess in recognition of her distinguished and sustained efforts as patron of vulnerable groups in society. Link

 

Quote

10.januar 2017

Kronprinsparret deltager i middag i forbindelse med H.K.H. Kronprinsessens modtagelse af Den Berlingske Fonds Hæderspris, kl. 19.00.

Dinner

10 January 2017, 7pm 
The Crown Princely Couple participates in a dinner in connection with HRH The Crown Princess receiving the Berlingske Foundation's Prize.
Restaurant Le Sommelier, Bredgade, Copenhagen K. Link

 

Quote

12.januar 2017

H.K.H. Kronprinsen forestår uddelingen af Industriens Fonds Iværksætterpris ved Danish Tech Challenge Award Show. Marketenderiet, Kirsten Walthers Vej 5, Valby, kl. 15.00.
Danish Tech Challenge er en konkurrence for nyopstartede højteknologiske iværksættervirksomheder med fokus på IT-hardware. De deltagende virksomheder konkurrerer om en pris på 500.000 kr. i et fire måneders intensivt accelerator- og vækstforløb tilrettelagt af forskerparken Scion DTU.

Danish Tech Challenge Award Show

12 January 2017, 3pm
HRH The Crown Prince presents the Industry Foundation's Entrepreneur Award at the Danish Tech Challenge Award Show.

Marketenderiet Riet, Kirsten Walther Road 5, Valby.
Danish Tech Challenge is a competition for startup-tech entrepreneurial companies with a focus on IT hardware. The participating companies are competing for a prize of 500.000 kroner in a four-month intensive accelerator and growth course organized by Scion DTU. Link

 
Quote

17.januar 2017

H.K.H. Kronprinsessen besøger forskningsprojektet Copenhagen Baby Heart på Rigshospitalet. Blegdamsvej 9, København Ø, kl. 14.00.
Copenhagen Baby Heart er et 2-årigt screeningsprojekt, hvor alle forældre, der føder i København, tilbydes en ultralydskanning af deres nyfødte barns hjerte.
Formålet med forskningsprojektet er at undersøge gevinsterne ved sådanne scanninger i forhold til at opdage og eventuelt behandle medfødte hjertefejl samt at indsamle viden om børns udvikling. I alt forventes ca. 30.000 nyfødte at indgå i projektet.

Copenhagen Baby Heart

17 January 2017, 2pm 
HRH The Crown Princess visits the research project Copenhagen Baby Heart at Rigshospitalet (Copenhagen University Hospital). Blegdamsvej 9, Copenhagen.
Copenhagen Baby Heart is a 2-year screening project where all parents who give birth in Copenhagen, are offered an ultrasound scan of their newborn baby's heart.

The purpose of the research project is to investigate the benefits of such scans to detect and possibly treat congenital heart defects as well as to gather knowledge about child development. In total about 30,000 newborns are expected to be included in the project. Link

 

Quote

17.januar 2017

H.K.H. Kronprinsessen forestår uddeling af Hjerteforeningens forskningslegater på Hotel d'Angleterre. Kongens Nytorv, København K, kl. 15.20.

Kronprinsessen uddeler Hjerteforeningens forskningslegater i sin egenskab af Protektor.

Heart Foundation's Research Grants

17 January 2017, 3.20pm 
HRH The Crown Princess is in charge of distributing the Heart Foundation's research grants at Hotel d'Angleterre. Kongens Nytorv, Copenhagen K.

The Crown Princess distributes the Heart Foundation's research grants in her capacity as patron. Link

 
Quote

18.januar 2017

H.K.H. Kronprinsen er til stede ved åbning af udstillingen "Japanomania". Statens Museum for Kunst, Sølvgade 48-50, København K, kl. 16.00.
Statens Museum for Kunst har udarbejdet udstillingen "Japanomania i Norden 1875-1918" i samarbejde med Ateneum i Helsinki og Nasjonalmuseet i Oslo, hvor udstillingen allerede har været. Udstillingen viser japanismens indflydelse på den danske og nordiske billedkunst.

Exhibition "Japanomania"

18 January 2017, 4pm
HRH The Crown Prince is present at the opening of the exhibition "Japanomania". The State Museum of Art, Sølvgade 48-50, Copenhagen K. Link

 

******************************************************

 
Quote

24.januar 2017

H.E. Islands Præsident Guðni Th. Jóhannesson og fru Eliza Jean Reid kommer på statsbesøg i Danmark den 24. – 26. Januar.

State Visit from Iceland

State Visit from Iceland to Denmark

24 - 26  January 2017

HE The President of Iceland, Guðni Th. Jóhannesson, and his wife Eliza Jean Reid pay a state visit to Denmark from 24th to 26th January. Subforum

 

Quote

24.januar 2017
Regentparret er værter ved gallataffel til ære for H.E. Islands Præsident og Fr. Eliza Jean Reid. Christian VII's Palæ, Amalienborg, kl. 20.00.

State Dinner at Christian VII's Palace, Amalienborg

24 January 2017, 8pm

The Regent Couple host a state dinner at Christian VII's Palace, Amalienborg, in honour of the Icelandic President and First Lady. The royal family, the government, the Presidium of the Danish Parliament, the Icelandic delegation and selected companies etc. will take part.

At the state dinner, there will be speeches by The Queen and the President. Link to Day 1

 

Onsdag den 25. januar

 

Quote

Møde med Mary Fonden
Kl. 9.00

Præsidentfruen deltager sammen med H.K.H. Kronprinsessen i møde med Mary Fonden i Frederik VIII's Palæ, Amalienborg.

Meeting with Mary Foundation

25 January 2017, 9am

The First Lady and HRH The Crown Princess participate in a meeting with The Mary Foundation at Frederik VIII's Palace, Amalienborg. Link to Day 2

 

Quote

Seminar hos DI
Kl. 10.00

Præsidenten er sammen med Kronprinsen til stede ved seminar om innovation, bæredygtighed og fødvareproduktion hos Dansk Industri, København. Her forestår Præsidenten åbningen af seminaret.

Seminar at the Confederation of Danish Industry

25 January 2017, 10am

The President and The Crown Prince are present at a seminar on innovation, sustainability and food production at the Confederation of Danish Industry, Copenhagen. The President opens the seminar. Link to Day 2

 

Quote

Besøg hos Tante Olgas Børnehus
Kl. 10.15

Præsidentfruen besøger sammen med Kronprinsessen og Mary Fonden børnehaven Tante Olgas Børnehus i København. Under besøget viser pædagogerne og børnene, hvordan de bruger "LæseLeg" i børnehaven. LæseLeg er materiale udviklet af Mary Fonden. Gennem aktiv inddragelse af børn i historieoplæsning, skal LæseLeg bidrage til at styrke børns sprog og selvtillid.

Visit to Aunt Olga's Kindergarten

25 January 2017, 10.15am

The First Lady, The Crown Princess and The Mary Foundation visit the kindergarten "Tante Olgas Børnehus" in Copenhagen. During the visit, the kindergarten teachers and children show how they use “LæseLeg” (“BookFun”) at the kindergarten. BookFun is material developed by The Mary Foundation. Through actively involving children in reading stories aloud, BookFun contributes to strengthening their language skills and self-confidence. Link to Day 2

 

Quote

Besøg hos State of Green
Kl. 10.50

I forlængelse af DI's seminar besøger Præsidenten og Kronprinsen State of Green. State of Green er et privat-offentligt partnerskab mellem den danske regering, relevante virksomheder og aktører inden for energisektoren. State of Green arbejder for at gøre Danmark til et foregangsland indenfor grøn vækst og for at gøre Danmark uafhængigt af fosile brændstoffer i 2025.

Visit to "State of Green"

25 January 2017, 10.50am

In continuation of the Confederation of Danish Industry’s seminar, the President and The Crown Prince visit State of Green. State of Green is a private-public partnership between the Danish government, relevant companies and players within the energy sector. State of Green works to make Denmark a pioneering country in green growth and to make Denmark independent of fossil fuels by 2025. Link to Day 2

 

Quote

Besøg i FN Byen
Kl. 11.15

Præsidentfruen besøger sammen med Kronprinsessen FN Byen i København. Præsidentfruen og Kronprinsessen møder repræsentanter fra FN Byens nordiske kontorer og deltager i rundvisning.

Visit to UN City

25 January 2017, 11.15am

The First Lady and The Crown Princess visit Copenhagen’s UN City. The First Lady and The Crown Princess meet representatives of the UN City’s Nordic offices and participate in a tour.

Link to Day 2

 

Quote

Besøg hos ICES
Kl. 11.20

Præsidenten besøger sammen med Kronprinsen ICES - International Council for the Exploration of the Sea. Her vil Præsidenten og Kronprinsen få en præsentation af ICES' organisation og arbejde. ICES er en global organisation, der forsker og rådgiver i bæredygtig brug af havet og dets økosystemer. Organisationen fungerer som et netværk, hvor forskere og andre fagfolk deler deres viden og forskningsresultater.

Visit to ICES

25 January 2017, 11.20am

The President and The Crown Prince visit ICES – the International Council for the Exploration of the Sea. The President and The Crown Prince will get a presentation about the organization and work of ICES. ICES is a global organization that researches and advises about sustainable use of the ocean and its ecosystems. The organization functions as a network through which researchers and other experts share their knowledge and research results. Link to Day 2

 

Quote

Besøg på Københavns Universitet
Kl. 12.10

Præsidentparret besøger sammen med Kronprinsparret Københavns Universitet. Under besøget holder Præsidenten et oplæg, hvorefter der vil være rundbordsdiskussion om blandt andet globalisering i et nordisk perspektiv.

Visit to the University of Copenhagen

25 January 2017, 12.10am

The President and First Lady and the Crown Prince Couple visit the University of Copenhagen. During the visit, there will be a round-table discussion on for example globalization from a Nordic perspective, after which the President will give a speech. Link to Day 2

 

Quote

Frokost på Hotel- og Restaurantskolen
Kl. 13.20

Præsidentparret besøger sammen med Kronprinsparret Hotel- og Restaurantskolen, København. Under en rundvisning på skolen, får Præsidentparret og Kronprinsparret mulighed for at smage på forskellige nordiske retter, som eleverne har kreeret. Herefter deltager Præsidentparret og Kronprinsparret i frokost.

Luncheon at the Copenhagen Hospitality College

25 January 2017, 1.20pm

The President and First Lady and the Crown Prince Couple visit the Copenhagen Hospitality College. During a tour of the school, the President and First Lady and the Crown Prince Couple get an opportunity to taste various Nordic dishes the students have created. Afterwards, the President and First Lady and the Crown Prince Couple take part in a luncheon. Link to Day 2

 

Quote

Islandsk returarrangement på Nordatlantens Brygge
Kl. 19.00

Præsidentparret afholder reception til ære for Regentparret på Nordatlantens Brygge, som afslutning på statsbesøget med deltagelse af den kongelige familie. Ved receptionen vil der være taler og underholdning.

Icelandic Reciprocal Event at Nordatlantens Brygge

25 January 2017, 7pm

The President and First Lady hold a reception in honour of The Queen and Prince Henrik at the waterfront cultural centre Nordatlantens Brygge as a conclusion to the state visit. The royal family will participate. There will be speeches and entertainment at the reception. Link to Day 2

 

**********************************

 

Quote

25.januar 2017
H.K.H. Kronprinsen forestår åbningen af det nye Experimentarium. Philip Heymanns Allé, Hellerup, kl. 16.00.

Det nye Experimentarium viser en rækker udstillinger om naturvidenskab og teknologi og består bl.a. af en interaktiv biograf samt en tagterrasse til udendørs aktiviteter.

Opening of new Experimentarium

25 January 2017, 4pm
HRH The Crown Prince conducts the opening of the new Experimentarium. Philip Heymanns Avenue, Hellerup.

The new Experimentarium Shows a range of exhibitions on batural science and Technology and comprises among other things an interactive Cinema and a rooftop terrace for outdoor activities. Link

 
Quote

27.januar 2017
H.K.H. Kronprinsessen forestår overrækkelse af Women's Board Award 2017. AIG, Osvald Helmuthsvej 4, Frederiksberg, kl. 14.30.

Women's Board Award tildeles en kvinde i dansk erhvervsliv, der er på vej mod bestyrelsestopposter. Prisen blev første gang uddelt i 2014, og i 2017 er det tredje gang, Kronprinsessen forestår overrækkelsen.

Women's Board Award 2017

27 January 2017, 2.30pm
HRH The Crown Princess conducts the presentation of the Women's Board Award 2017. AIG, Oswald Helmuthsvej 4, Frederiksberg.

The Women's Board Award is presented to a woman in the Danish business life, who is moving towards a position of leadership. The prize was first awarded in 2014, and in 2017 it is the third time that the Crown Princess is in charge of the ceremony. Link 

 
Quote

28.januar 2017
H.K.H. Kronprinsen deltager i indvielse af Royal Arena. Hannemanns Allé 18-20, København S, kl. 14.00.

Royal Arena er en ny multiarena i Ørestad, København, som kan rumme op til 16.000 gæster. Arenaen kan bruges til forskellige kultur- og sportsarrangementer, hvoraf de første allerede er planlagt.

Inauguration of Royal Arena

28. January, 2pm

H.R.H The Crown Prince participates in the inauguration of 'Royal Arena'. Hannemanns Allé 18-20, København S. Royal Arena is a new multiarena in Ørestad, Copenhagen, which can accommodate up to 16.000 guests. The arena can be used for various culture- and sport arrangements, the first of which are already in planning. Link

 
Quote

31.januar 2017
H.K.H. Kronprinsessen deltager i åbning af Copenhagen Fashion Week. Københavns Rådhus, kl. 13.00.

Copenhagen Fashion Week, modeuge i København, afholdes to gange årligt i februar og August.
Copenhagen Fashion Week
31 January 2017, 1pm
HRH The Crown Princess attends the opening of Copenhagen Fashion Week. Copenhagen Town Hall. Copenhagen Fashion Week, the Fashion week in Copenhagen, is Held twice a year in February and August. Link
 
Quote

31.januar 2017

H.K.H. Kronprinsessen forestår som protektor overrækkelsen af Designers' Nest Award. Hotel d'Angleterre, Kongens Nytorv, København, kl. 16.00.
H.K.H. Kronprinsessen er protektor for Designers' Nest, som er en designkonkurrence for nye talenter, der afvikles i forbindelse med Copenhagen Fashion Week.
Designers' Nest Award
31 January 2017, 4pm
HRH The Crown Princess, as patron, conducts the presentation of the Designers' Nest Award. Hotel d'Angleterre, Kongens Nytorv, Copenhagen. HRH The Crown Princess is patron of Designers's Nest, a design comptetition for new talents which is held in connection with Copenhagen Fashion Week. Link
 
 
 
Link to comment
Share on other sites

Official Calendar February 2017


 

Quote

 

1.februar 2017

H.K.H. Kronprinsessen deltager som protektor i Mødrehjælpens konference "Voldens Børn". Christiansborg Slot, København, kl. 9.00.

Mothers' Help Conference "Violence and Children"

1 February 2017, 9am
HRH The Crown Princess, as patron, participates in Mothers' Help conference "Violence & Children". Christiansborg Palace, Copenhagen. Link

 

Quote

 

1.februar 2017

Statsråd på Christiansborg Slot, kl. 9.30.

State Council

1 February 2017, 9:30am

State Council at Christiansborg Palace.

 

Quote

 

1.februar 2017

H.K.H. Kronprinsessen overværer som protektor Dansk Svømme Award 2017. Cirkusbygningen, Jernbanegade 8, København V, kl. 19.30.

Danish Swimming Awards 2017

1 February 2017, 7:30pm
HRH The Crown Princess, as patron of the Danish Swimming Union, attends Danish Swimming Awards 2017. Circus Building, Jernbanegade 8, Copenhagen V. Link

 

Quote

 

3.februar 2017

H.K.H. Kronprinsen deltager i åbningsarrangement i Royal Arena. Hannemanns Allé 18-20, København S, kl. 17.00.

Opening Arrangement of Royal Arena

3 February 2017, 5pm
HRH The Crown Prince participates in the opening event at the Royal Arena. Hannemanns Allé 18-20, Copenhagen S. Link

 

Quote

 

4.februar 2017

H.K.H. Kronprinsessen overrækker Kræftens Bekæmpelses Hæderspris 2017 i forbindelse med World Cancer Day. Skuespilhuset, København, kl. 18.15.

Cancer Society's Merit Award 2017

4 February 2017, 6 :15pm
HRH The Crown Princess presents the Cancer Society's Merit Award 2017 in connection with World Cancer Day. The Playhouse Copenhagen. Link

 

Quote

 

5.februar 2017

H.K.H. Kronprinsessens fødselsdag.

Birthday

5 February 2017

Birthday of HRH The Crown Princess. Link

 

Quote

 

7.februar 2017
H.K.H. Kronprinsessen forestår åbning af udstillingen "Smykkeskrinet". Den Gamle By i Aarhus, kl. 14.00.
The Jewellery Box
7 February 2017, 1:30pm
HRH The Crown Princess opens the exhibition "The Jewellery Box". Den Gamle By (the Old Town) in Aarhus. Link
 
Quote

 

19.februar 2017
H.K.H. Kronprinsen er regent den 19. februar – 6. marts.

 

Regent

19 February - 6 March 2017

HRH The Crown Prince is Regent.

 

Quote

 

20.februar 2017

Offentlig audiens på Christiansborg Slot kl. 10.00.

 

Public Audience

20 February 2017, 10am

Public Audience at Christiansborg Palace.

 

Quote

 

21.februar 2017

H.K.H. Kronprinsen modtager udenrigsministeren fra De Forenede Arabiske Emirater i audiens. Frederik VIII's Palæ, Amalienborg, kl. 14.30.

 

Audience with Foreign Minister of UAE

21 February 2017, 2:30pm

H.R.H The Crown Prince receives the Minister of State for Foreign Affairs of the United Arab Emirates in audience. Frederik VIII Palace, Amalienborg. Link

 

Quote

 

22.februar 2017

H.K.H. Kronprinsessen er til stede ved CBS Case Competition paneldebat. Copenhagen Business School, Solbjerg Plads 3, Frederiksberg, kl. 15.05.

 

CBS Case Competition Paneldebate

22 February 2017, 3:05pm

HRH The Crown Princess is present at the CBS Case Competition panel debate 'Opportunities in crises', Copenhagen Business School, Frederiksberg. Link

 

Quote

 

23.februar 2017

H.K.H. Kronprinsessen deltager som protektor for WHO Regional Office for Europe i reception med afgående WHO Director-General, Dr. Margaret Chan og modtager WHO award. FN Byen, København, kl. 10.00.

 

WHO Reception

23 February 2017, 10am

HRH the Crown Princess, as patron of the WHO Regional Office for Europe, participates in a reception with outgoing WHO Director-General, Dr. Margaret Chan, and receives WHO award. UN City, Copenhagen. Link

 

Quote

 

23.februar 2017

H.K.H. Kronprinsessen overrækker EliteForsk-priser ved EliteForsk-konferencen 2017. Ny Carlsberg Glyptotek, Dantes Plads 7, København K, kl. 13.00.

 

Elite Research Conference 2017

23 February 2017, 1pm

HRH The Crown Princess presents Elite Research prices at the Elite Research Conference 2017. Ny Carlsberg Glyptotek, Dantes Plads 7, Copenhagen K. Link

 

 

 

 
 
 
Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

Official Calendar March 2017

 

Quote

6.marts

Offentlig audiens på Christiansborg Slot kl. 10.00.

Public Audience

6 March 2017, 10am

Public Audience at Christiansborg Palace (CP Frederik is Regent until 6 March)

 

Quote

8.marts 2017

H.K.H. Kronprinsessen deltager i fejring af Kvindernes Internationale Kampdag. VEGA, Enghavevej 40, København V, kl. 19.00.

International Women's Day

8 March 2017, 7pm

HRH The Crown Princess participates in the celebration of International Women's Day 2017, VEGA, Enghavevej 40, Copenhagen. Link

 

Quote

13.marts 2017

H.K.H. Kronprinsen deltager i Coordination Commission møde den 13. – 15. marts. PyeongChang, Sydkorea.

IOC CoCom Meeting in South Korea

13 -15 March 2017

H.R.H The Crown Prince participates in the 8th IOC Coordination Commission meeting for PyeongChang 2018, South Korea. Link

 

Quote

13.marts 2017

H.K.H. Kronprinsessen er til stede ved åbning af Hjerneugen. Københavns Universitet, Øster Farimagsgade 5, Center for Sundhed og Samfund, bygning 35, auditorium 35.01.44., København K, kl. 15.15.

Brain Awareness Week

13 March 2017, 3:15pm

H.R.H The Crown Princess participates in opening of 'Brain Awareness Week'. University of Copenhagen, Center for Health and Community, building 35, Auditorium 35.01.44, Copenhagen K. Link

 

Quote

16.marts 2017

H.K.H. Kronprinsessen overværer verdenspremiere på dokumentarfilm om Jaha Dukureh. Grand Teatret, Mikkel Bryggers Gade 8, København K, kl. 16.30.

Documentary "Jaha's Promise"

16 March 2017, 4:30pm

H.R.H The Crown Princess attends the world premiere of the documentary on Jaha Dukureh. Grand Teatret, Mikkel Bryggers Gade 8, Copenhagen. Link

 

Quote

21.marts 2017

H.K.H. Kronprinsessen deltager i pakning af Mary Fondens rygsække. LEGO i Billund, kl. 08.00

This event was CANCELLED due to Prince Richard's death and funeral.

 

Quote

21.marts 2017
Regentparret, Kronprinsparret og D.K.H. Prins Joachim og Prinsesse Marie deltager i bisættelsen af H.H. Prins Richard. Evangelische Stadtkirche Bad Berleburg, Tyskland, kl. 14.00.

Funeral of Prince Richard zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg

21. March 2017, 2pm

The Regent Couple, The Crown Prince Couple and TRH Prince Joachim and Princess Marie participate in the funeral service of HH Prince Richard.

Evangelische Stadkirche, Bad Berleburg, Germany. Link

 

Quote

22.marts 2017

H.M. Dronningen afholder statsrådsmiddag. Kronprinsparret deltager. Christian VII's Palæ, Amalienborg, kl. 20.00.

State Council Dinner

22 March 2017, 8pm

HM The Queen holds a State Council Dinner. The Crown Princely Couple participates. Christian VII's palace, Amalienborg. Link

 

Quote

24.marts 2017

Kronprinsparret deltager i gallamiddag i anledning af Copenhagen Business School's 100-års jubilæum. CBS, Ovnhallen, Porcelænshaven 20, Frederiksberg, kl. 17.45.

CBS 100th Anniversary Dinner

24 March 2017, 5.45pm
The Crown Princely Couple participate in a gala dinner on the occasion of Copenhagen Business School's 100th anniversary.
CBS, Ovnhallen, Porcelænshaven 20, Frederiksberg. Link

 

**********************************************

Quote

28.marts 2017

H.M. Kong Philippe og H.M. Dronning Mathilde af Belgien kommer på statsbesøg i Danmark den 28. – 30. marts.

State Visit from Belgium

28 - 30 March 2017

HM King Philippe and HM Queen Mathilde of Belgium pay a state visit to Denmark. Subforum
 

Quote

28.marts 2017

D.M. Kong Philippe og Dronning Mathilde ankommer til Vilhelm Lauritzens Terminal i Københavns Lufthavn. Københavns Lufthavn, Vilhelm Lauritzens Allé 1, Kastrup, kl. 10.00.

Arrival at Copenhagen International Airport

28 March 2017, 10am

TM King Philippe and Queen Mathilde arrive at the Vilhelm Lauritzen Terminal at Copenhagen International Airport, (where HM The Queen, The Crown Prince Couple and TRH Prince Joachim and Princess Marie will welcome them. Day 1

 

Quote

28.marts 2017

 

Officiel modtagelse af D.M. Kong Philippe og Dronning Mathilde på Amalienborg. Amalienborg Slotsplads, kl. 11.00.

Official reception at Amalienborg

28 March 2017, 11am

(King Philippe and Queen Mathilde, together with Queen Margrethe and the CP Couple, ride by Coach to Christian VII's Palais, Amalienborg, accompanied by the Guard Hussar Regiment’s mounted squadron. Afterwards, there will be official photographing of the King Philippe and Queen Mathilde and the Danish Royal Family. Day 1

 

Quote

28.marts 2017

Kronprinsparret deltager sammen med D.M. Kong Philippe og Dronning Mathilde i sejltur i Københavns Havn. Toldboden, København K, kl. 15.20.

Quote

 

Sailing Tour in Copenhagen Harbour
3.20pm

The Crown Prince Couple, together with TM King Philippe and Queen Mathilde, go on a sailing tour in Copenhagen Harbour.

(The sailing tour will focus on renewable energy, among other things.) Link

 

Quote

 

28.marts 2017

H.M. Dronningen er vært ved gallataffel til ære for D.M. Kongen og Dronningen af Belgien. Christiansborg Slot, kl. 20.00.

 

State Banquet at Christiansborg Palace
8pm

HM The Queen hosts a State Banquet in honour of TM King Philippe and Queen Mathilde. (At the gala dinner, The Crown Prince Couple, Prince Joachim and Princess Marie, HH Princess Elisabeth, the government, the Belgian delegation, selected companies and others will be present.)

At the dinner, there will be remarks by The Queen and King Philippe. Day 1

 

Quote

29.marts 2017
H.K.H. Kronprinsessen deltager sammen med H.M. Dronning Mathilde i møde med Mary Fonden. Frederik VIII's Palæ, Amalienborg, kl. 09.00

Meeting with The Mary Foundation
09.00

The Crown Princess and Queen Mathilde participate in a meeting with The Mary Foundation at Frederik VIII's Palace, Amalienborg.

 

Quote

 

29.marts 2017

H.K.H. Kronprinsen besøger sammen H.M. Kong Philippe Københavns Rådhus. Rådhuspladsen 1, København K.

 

Visit at Copenhagen City Hall
09.00

The Crown Prince and King Philippe together visit Copenhagen City Hall. Here, Lord Mayor Frank Jensen will extend greetings, then The Crown Prince and King Philippe will sign the guest book and afterwards attend three different presentations about renewable energy and smart-city solutions, among other things.

 

Quote

29.marts 2017
H.K.H. Kronprinsen besøger sammen med H.M. Kong Philippe Dansk Industri. H.C. Andersens Blvd. 18, København K, kl. 10.00.

Visit at the Confederation of Danish Industry
10.00
The Crown Prince 
and King Philippe take part in a Danish-Belgian seminar at the Confederation of Danish Industry focusing on, among other things, transportation, health and sustainability. Afterwards, The Crown Prince and King Philippe visit State of Green.

 

Quote

 

29.marts 2017

H.K.H. Kronprinsessen besøger sammen med H.M. Dronning Mathilde Amager Fælled Skole. Sundholmsvej 2A, København, kl. 10.30.

 

Visit at Amager Fælled Skole
10.30
The Crown Princess 
and Queen Mathilde together visit Amager Fælled Skole, which works with The Mary Foundation’s anti-bullying project “Free of Bullying”. During the visit, there will be a presentation of the project, and afterwards The Crown Princess and Queen Mathilde will visit a classroom and greet students.

 

Quote

29.marts 2017
H.K.H. Kronprinsen besøger sammen med H.M. Kong Philippe State of Green. Vesterbrogade 1, København, kl. 11.00.

Visit at State of Green
11.00

In extension of the seminar at the Confederation of Danish Industry, The Crown Prince and King Phillipe visit State of Green. State of Green is a public-private partnership between the Danish government, relevant companies and actors in the energy sector. State of Green works to make Denmark a pioneering country in the area of green growth and to make Denmark independent of fossil fuels by 2025. 

 

Quote

 

29.marts 2017

H.K.H. Kronprinsessen besøger sammen med H.M. Dronning Mathilde FN Byen. Marmorvej 51, København, kl. 11.25.

 

High-Level luncheon
12.40
The Crown Prince 
and King Philippe participate in a High-Level luncheon with representatives from Danish and Belgian companies, among others. The luncheon focuses on themes such as renewable energy, smart cities, sea transport and sustainability.

 

Quote

 

29.marts 2017

H.K.H. Kronprinsessen er vært ved en arbejdsfrokost med deltagelse af H.M. Dronning Mathilde. Frederik VIII’s Palæ, Amalienborg, kl. 13.15.

 

 

Quote

 

29.marts 2017

H.K.H. Kronprinsen besøger sammen med H.M. Kong Philippe BaneDanmark. Trafiktårn Øst, Carsten Niebuhrsgade 49, København, kl. 14.15.

 

 

 

Quote

29.marts 2017
Kronprinsparret besøger sammen med D.M. Kong Philippe og Dronning Mathilde Cinemateket. Gothersgade 55, København, kl. 15.15.

 

 

Quote

29.marts 2017
D.M. Kong Philippe og Dronning Mathilde afholder returarrangement på Den Sorte Diamant. H.M. Dronningen, Kronprinsparret, D.K.H. Prins Joachim og Prinsesse Marie samt H.H. Prinsesse Elisabeth deltager. Den Sorte Diamant, Det Kongelige Bibliotek, Søren Kierkegaards Plads 1, København K, kl. 19.30.

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...

Official Calendar April 2017

 

Quote

1.april 2017

H.H. Prins Felix konfirmeres i Fredensborg Slotskirke. Kl. 11.00.

Confirmation of Prince Felix

1 April 2017, 11am

HH Prince Felix is confirmed in Fredensborg Palace Church. Link

 

Quote

5.-6.april 2017

H.K.H. Kronprinsen deltager i Sport Accord Konference den 5.-6. april i Aarhus.

Sport Accord Conference

5-6 April 2017
HRH The Crown Prince participates in the SportAccord conference in Aarhus. Link

 

Quote

5.-6.april 2017

H.K.H. Kronprinsessen aflægger besøg i Bangladesh sammen med minister for udviklingssamarbejde Ulla Tørnæs den 5.-6. April.

Visit to Bangladesh

5 - 6 April 2017

HRH The Crown Princess, together with the Minister for Development Cooperation, Ulla Tørnæs, pays a visit to Bangladesh. Link

 

Quote

16.april 2017

H.M. Dronningens fødselsdag.

H.M. Dronningen og den tilstedeværende kongelige familie træder ud på verandaen på Marselisborg Slot, Aarhus, kl. 12.00.

HM Queen Margrethe's 77th Birthday

16 April 2017, 12noon

HM The Queen and the attending royal family steps out on the veranda at Marselisborg Palace, Aarhus. Link

 

Quote

19.april 2017
H.K.H. Kronprinsen forestår åbning af Friluftsrådets 75-års jubilæumskonference. Industriens Hus, H. C. Andersens Boulevard 18, København K, kl. 14.00.

Outdoor Council's 75th Anniversary Conference

19 April 2017, 2pm

HRH The Crown Prince opens the Danish Outdoor Council's 75th anniversary conference.

House of Industry, H. C. Andersens Bouldevard 18, Copenhagen. Link

 

Quote

20.april 2017
H.K.H. Kronprinsessen aflægger besøg ved Hjemmeværnskommandoen. Vordingborg, kl. 08.00.

Visit to Home Guard Command

20 April 2107, 10am

HRH The Crown Princess visits the Home Guard Command (HQ), Vordingborg. Link

 

Quote

20.april 2017
H.K.H. Kronprinsessen aflægger besøg på Svanevig Hospice. Lindstrømsvej 2, Bandholm, kl. 15.00.

Visit to Hospice

20 April 2017, 3pm

HRH The Crown Princess pays a visit to Svanevig Hospice in Bandholm. Link

 

Quote

21.april 2017
H.K.H. Prinsesse Isabellas fødselsdag.

(10th) Birthday of HRH Princess Isabella

21 April 2017

Link

 

Quote

24.april 2017
H.K.H. Kronprinsessen deltager som protektor i den officielle åbning af Forskningens Døgn og overrækker Forskningskommunikationsprisen 2017. Experimentarium, Tuborg Havnevej 7, Hellerup, kl. 10.00.

Research Day 2017

24 April 2017, 10am

HRH The Crown Princess, as patron, participates in the official opening of Research Day and presents the Research Communication Prize 2017. Experimentarium, Hellerup. Link

 

Quote

25.april 2017
H.K.H. Kronprinsessen deltager i indvielsen af udvidelsen af TrygFondens Familiehus ved Aarhus Universitetshospital. Kirstinesmindevej 8, Aarhus N, kl. 11.15.

Inauguration of Family House Extension

25. April 2017, 11.15am

HRH The Crown Princess participates in the inauguration of the extension of the Safety Foundation's Family House at Aarhus University Hospital.

Kirstinesmindevej 8, Aarhus N. Link

 

Quote

26.april 2017

Statsråd på Christiansborg Slot, kl. 9.30.

State Council at Christiansborg Palace

26 April 2017, 9.30am

 

Quote

26.april 2017

H.K.H. Kronprinsen deltager i festmiddag og forestår prisoverrækkelse i forbindelse med Company Programme - Danmarksmesterskabet i Entreprenørskab. DI, H. C. Andersens Boulevard 18, København V, kl. 19.45.

Gala Dinner

26. April 2017, 7.45pm

HRH The Crown Prince participates in a gala dinner and conducts the awards ceremony in connection with the Company Program - Danish Championship in Entrepreneurship. Confederation of Danish Industry, H. C. Andersens Boulevard 18, Copenhagen V. Link

 

Quote

27.april 2017
H.K.H. Kronprinsessen aflægger besøg hos Værket, Hovedstadens Røde Kors med Mary Fonden. Nordre Fasanvej 228, st., København N, kl. 17.30.

Project Against Loneliness

27. April 2017, 5:30pm

H.R.H The Crown Princess, with the Mary Foundation, visits the project 'Værket', at the capital's Red Cross Quarter, Copenhagen N. Link

 

Quote

28.april
H.K.H. Kronprinsen deltager i DTU Årsfest 2017. Danmarks Tekniske Universitet, Anker Engelunds Vej 1, Bygning 101B, Kgs. Lyngby, kl. 17.00.

DTU Annual Party 2017

28. April 2017, 5pm

H.R.H The Crown Prince attends DTU (Technical University of Denmark) Annual Party 2017. Link

 

 

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...

Official Calendar May 2017

 

Quote

3.maj 2017
H.K.H. Kronprinsen forestår som protektor uddelingen af DenmarkBridge Award 2017. Tivoli Hotel & Congress Center, Arni Magnussons Gade 2, København V, kl. 13.50.

DenmarkBridge Award 2017

3. May 2017, 1.50pm

HRH the Crown Prince, as patron, distributes DenmarkBridge Award 2017. Tivoli Hotel & Congress Center, Copenhagen. Link

 

Quote

3.maj 2017
H.K.H. Kronprinsessen overrækker legater fra The Crown Princess Mary Scholarship. Københavns Universitet, Nørregade 10, København K, kl. 15.30.

The CP Mary Scholarship

3. May 2017, 3.30pm

HRH The Crown Princess presents grants from the Crown Princess Mary Scholarship. University of Copenhagen, Nørregade 10, Copenhagen. Link

 

Quote

4.maj 2017
H.K.H. Kronprinsen forestår overrækkelsen af The Brain Prize 2017. Det Kongelige Bibliotek, Den Sorte Diamant. Søren Kirkegaards Plads 1, København K, kl. 17.20.

The Brain Prize 2017

4 May 2017, 5.20pm

H.R.H The Crown Prince presents The Brain Prize 2017. The Black Diamond, Copenhagen. Link

 

Quote

6.maj 2017
H.K.H. Kronprinsen besøger som protektor Red Barnets familieoplevelsesklub. Svanninge Bjerge, SDU Forsknings- og Feltstation, Odensevej 160, Faaborg, kl. 10.45.

Save The Children's Family Experience Club

6 May 2017, 10.45am

HRH The Crown Prince, as Patron of Save The Children Denmark, visits their Family experience Club. Svannige Bjerge, SDU Research and Field Station, Odensevej 160, Faaborg. Link

 

Quote

8.maj 2017

H.K.H. Kronprinsen forestår som protektor for Dansk Design Center overrækkelse af prisen "Danish Design Award". Industriens Hus, H. C. Andersens Boulevard 18, København K, kl. 17.30.

Danish Design Award

8. May 2017, 5.30pm

HRH The Crown Prince, as patron of the Danish Design Center, presents the "Danish Design Award" House of Industry, Copenhagen. Link

 

Quote

9.maj 2017
H.K.H. Kronprinsen er til stede ved Skole OL. Østerbro Stadion, København Ø, kl. 9.30.

School Olympics

9 May 2017, 8.55am

HRH The Crown Prince is present at the School Olympics. Østerbro Athletics Stadium, Copenhagen. Link

 

Quote

9.maj 2017
H.M. Dronningen og D.K.H. Kronprinsen og Kronprinsessen deltager i middag i anledning af D.M. Kong Harald V og Dronning Sonjas 80-års fødselsdage. Det kongelige Slot, Oslo, Norge, kl. 20.00.

80th Birthday Celebration of King and Queen of Norway

9 May 2017, 8pm
HM The Queen and TRH The Crown Prince and Crown Princess attend the dinner on the Occasion of TM King Harald V's and Queen Sonja's 80th birthdays. The Royal Palace, Oslo, Norway. Link

 

Quote

10.maj 2017
H.M. Dronningen, Kronprinsparret samt D.K.H. Prins Joachim og Prinsesse Marie deltager i fejringen af D.M. Kong Harald V og Dronning Sonjas 80-års fødselsdage. Oslo, Norge.

80th Birthday Celebration of King and Queen of Norway

10 May 2017

HM The Queen, The Crown Prince Couple and TRH Prince Joachim and Princess Marie attend the celebration of TM King Harald's and Queen Sonja's 80th birthdays. Link

 

Quote

11.maj 2017
H.K.H. Kronprinsessen deltager som protektor i Copenhagen Fashion Summit. DR Koncerthuset, Ørestads Boulevard 13, København S, kl. 16.15.

Copenhagen Fashion Summit

11 May 2017, 4.15pm

HRH The Crown Princess, as patron, attends Copenhagen Fashion Summit. DR Concert Hall, Copenhagen. Link

 

Quote

11.maj 2017
H.K.H. Kronprinsessen deltager i festmiddag i forbindelse med Copenhagen Fashion Summit. Langelinie Pavillonen, Langelinie 10, København Ø, kl. 20.30.

Cph Fashion Summit Dinner

11 May 2017, 8.30pm

HRH The Crown Princess attends the gala dinner in connection with Copenhagen Fashion Summit. Langelinie Pavilion, Copenhagen. Link

 

Quote

14.maj 2017
H.K.H. Kronprinsen deltager i arrangementer i forbindelse med IIHF Ishockey VM 2017. Köln, Tyskland, kl. 15.00.

IIHF Icehockey WC 2017

14 May 2017, 3pm

HRH The Crown Prince participates in events in connection with the 2017 IIHF (International Ice Hockey Federation) Ice Hockey World Championship, Cologne Germany. Link

 

Quote

16.maj 2017
H.K.H. Kronprinsessen forestår åbning af Arla Foods Global Innovation Centre. Agro Food Park 19, Aarhus N, kl. 11.15.

Arla Foods Global Innovation Centre

16 May 2017, 11.15am

HRH The Crown Princess conducts the opening of Arla Foods Global Innovation Centre. Agro Food Park, Aarhus. Link

 

Quote

16.maj 2017
H.K.H. Kronprinsessen modtager “The Womenomics Global Impact Award 2017” i forbindelse med Womenomics Business Conference. Børsen, København, kl. 16.15.

The Womenomics Global Impact Award 2017

16 May 2017, 4.15pm

HRH The Crown Princess receives "The Womenomics Global Impact Award 2017" in connection with Womenomics Business Conference.

The Stock Exchange, Copenhagen. Link

 

Quote

17.maj 2017
H.K.H. Kronprinsessen afholder Mary Fondens præsidiemøde. Frederik VIII's Palæ, Amalienborg, kl. 11.00.

Mary Foundation's Presidium Meeting

17 May 2017, 11am

HRH The Crown Princess holds a presidium Meeting of the Mary Foundation. Frederik VIII's Palais, Amalienborg.
 

Quote

22.maj 2017

H.K.H. Kronprinsessen deltager i åbningen af European Emergency Medical Services (EMS2017). Tivoli Hotel & Congress Center, Arni Magnussons Gade 2, København V, kl. 10.30.

EMS2017

22 May 2017, 10.30am

HRH The Crown Princess participates in the opening of European Emergency Medical Services (EMS2017). Tivoli Hotel & Congress Center, Arni Magnusson Street 2, Copenhagen V. Link

 

Quote

23.maj 2017
H.K.H. Kronprinsessen deltager i pakning af Mary Fondens rygsække. LEGO Charity, Kløvermarken 12, Billund, kl. 10.00.

Mary Foundation's Backbags

23 May 2017, 10am
HRH The Crown Princess participates in the packing of the Mary Foundation's backbags. LEGO Charity, Kløvermarken 12, Billund. Link

 

Quote

26.maj 2017
H.K.H. Kronprinsens fødselsdag.

CP Frederik's Birthday

26 May 2017

(49th) Birthday of HRH The Crown Prince

 

Quote

29.maj 2017
Kronprinsparret deltager i erhvervsfremstød i Sverige den 29.-30. maj.

Business Promotion in Sweden

29.-30 May 2017

The Crown Prince Couple participates in a business promotion campaign in Sweden. Subforum, Day 1, Day 2

 

Quote

31.maj 2017
H.K.H. Kronprinsen er regent den 31. maj – 2. juni.

Regent

31 May - 2 June 2017

HRH The Crown Prince is Regent.

 

Quote

31.maj 2017
H.K.H. Kronprinsen deltager i bogudgivelse og efterfølgende middag i anledning af 475-året for Det Kongelige Kjøbenhavnske Skydeselskab og Danske Broderskab. Sølyst, 2930 Klampenborg, kl. 16.50.

475 Anniversary of Copenhagen Shooting Society

31 May 2017, 4.40pm

HRH The Crown Prince participates in a book launch and the subsequent dinner on the occasion of the 475th Anniversary

of Royal Copenhagen Shooting Society. Sølyst, Klampenborg. Link

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...

Official Calendar June 2017


 

Quote

1.juni 2017

H.K.H. Kronprinsen er regent den 31. maj – 2. Juni.

Regent

31 May - 2 June 2017
HRH The Crown Prince is Regent.

 

*********************************************

Quote

5.-6.juni 2017

H.K.H. Kronprinsessen deltager i åbning af OECD-Forum i forbindelse med OECD's ministermøde i Paris.

OECD-Forum in Paris
5 - 6 June 2017
HRH The Crown Princess attends the opening of the OECD-Forum in connection with OECD'S ministerial meeting in Paris. Link

 

Quote

5.juni 2017
H.K.H. Kronprinsessen deltager i delegationsmiddag hos den danske ambassadør ved OECD, kl. 20.00.

Delegation Dinner

5 June 2017, 8pm

HRH The Crown Princess attends the delegation dinner, given by the Danish ambassador to OECD. Link

 

Quote

6.juni 2017
H.K.H. Kronprinsessen holder tale ved åbningen af OECD-Forum i Paris, kl. 9.00.

Opening of OECD-Forum

6 June 2017, 9am
HRH The Crown Princess holds a speech at the opening of the OECD-Forum in Paris. Link

 

Quote

6.juni 2017
H.K.H. Kronprinsessen deltager i og holder tale ved debat-arrangementet ”Pink Collar, Blue Collar” i OECD Forum i Paris, kl. 10.00.

Pink Collar, Blue Collar Debate

6 June 2017, 10am

HRH The Crown Princess attends and holds a speech at the debate-arrangement "Pink Collar, Blue Collar" during the OECD-Forum in Paris. Link

 

Quote

6.juni 2017
H.K.H. Kronprinsessen er til stede ved sessionen ”Meet the author – hygge & happiness” i OECD Forum i Paris, kl. 11.45.

"Meet the author"-Session
6 June 2017, 11.45am
HRH THe Crown Princess is present at the session "Meet the author - Hygge&Happiness" during the OECD-Forum in Paris. Link

 

Quote

6.juni 2017
H.K.H. Kronprinsessen deltager i rundvisning på udstilling og i efterfølgende frokost med danske designere i Danmarkshuset i Paris, kl. 12.30.

Denmark House

6 June 2017, 12.30pm
HRH The Crown Princess attends an exhibition tour and the following lunch with Danish Designers in Denmarkhouse in Paris. Link

 

Quote

6.juni 2017
H.K.H. Kronprinsessen møder Madame Brigitte Macron i Élysée-palæet i Paris, kl. 15.00.

Meeting with the First Lady of France
6 June 2017, 3pm

HRH The Crown Princess meets Madame Brigitte Macron in the Elysee-Palais in Paris. Link

 

Quote

6.juni 2017
H.K.H. Kronprinsessen deltager i middag i anledning af OECD Forum i Paris, kl. 20.00.

Dinner

6 June 2017, 8pm
HRH The Crown Princess attends the dinner on the Occasion of the OECD-Forum in Paris. Link

 

************************************************

 

Quote

6.juni 2017

H.K.H. Kronprinsen deltager i GeoCenter Møns Klints 10-års jubilæum. Stengårdsvej 8, Borre, kl. 10.00.

10th Anniversary of GeoCenter

6 June 2017, 10am
HRH The Crown Prince attends GeoCenter Møns Klints 10th anniversary celebration. Stengårdsvej 8, Borre. Link

 

Quote

6.juni 2017
H.K.H. Kronprinsen overrækker legater fra Crown Prince Frederik Fund. Frederik VIII's Palæ, Amalienborg, kl. 15.00.

Crown Prince Frederik Fund

6 June 2017, 3pm

HRH The Crown Prince presents scholarships from the Crown Prince Frederik Fund. Frederik VIII's Palace, Amalienborg. Link

 

Quote

 

8.juni 2017

H.K.H. Kronprinsen er regent den 8. – 11. Juni.

 

Regent
8 -  11 June 2017
HRH The Crown Prince is Regent from 8th to 11th June.

 

Quote

8.juni 2017
Statsråd på Christiansborg Slot, kl. 11.30.

State Council
8 June 2017, 11.30am
State Council at Christiansborg Palace.

 

Quote

8.juni 2017

H.K.H. Kronprinsessen deltager i konference med Mary Fonden og TrygFonden. GAME Streetmekka, Enghavevej 82D, København SV, kl. 9.30.

Conference on Social Exclusion
8 June 2017, 9.30am

HRH The Crown Princess participates in a conference held by the Mary Foundation and TrygFonden, GAME Streetmekka, Enghavevej 82D, Copenhagen. Link

 

Quote

8.juni 2017

H.K.H. Kronprinsessen deltager i Baglandet Københavns 20-års jubilæumsreception. Nørre Farimagsgade 58, st., København K, kl. 14.35.

20th Anniversary of Baglandet Copenhagen

8 June 2017, 2.35pm

HRH The Crown Princess attends Baglandet Copenhagen's 20th anniversary reception. Nørre Farimagsgade 58, Copenhagen. Link

 

Quote

10.juni 2017
H.K.H. Kronprinsessen deltager i Fri for Mobberi børnestafet med Mary Fonden. Fælledparken, København, kl. 10.55.

Free from Bullying Children's Relay

10. June 2017, 10.55am

HRH The Crown Princess participates in the Free from Bullying Children's Relay with the Mary Foundation. Fælledparken, Copenhagen. Link

 

Quote

11.juni 2017
H.K.H. Kronprinsen deltager i DenmarkBridge CEO-summit i Californien den 11.-13. juni. San Francisco, USA.

DenmarkBridge CEO-Summit

11- 13 June 2017

HRH The Crown Prince participates in the DenmarkBridge CEO Summit in San Francisco, USA. Link

 

*********************************

 

Quote

15.juni 2017
H.K.H. Japans Kronprins ankommer på officielt besøg i Danmark i anledning af 150-året for de dansk-japanske diplomatiske relationer. H.K.H. Japans Kronprins modtages af Kronprinsparret i Københavns Lufthavn.

 

 

Quote

16.juni 2017
H.K.H. Kronprinsen og H.K.H. Japans Kronprins er til stede ved kranselægning. Kastellet, København, kl. 10.00.

 

 

Quote

16.juni 2017
H.K.H. Kronprinsen deltager i arrangement i forbindelse med Frømandskorpsets 60-års jubilæum. Kongsøre, kl. 12.00.

 

 

 

Quote

16.juni 2017
H.K.H. Kronprinsen og H.K.H. Japans Kronprins forestår åbning af særudstillingen "Japan i Kongehuset". Amalienborg Museet, Christian VIII’s Palæ, København, kl. 14.30.

 

 

 

Quote

16.juni 2017
Kronprinsparret og H.K.H. Japans Kronprins er til stede ved Jubilæumskoncerten "Kotos harmoniske klang". Skuespilhuset, København, kl. 18.45.

 

 

 

Quote

18.juni 2017
H.M. Dronningen er vært ved en frokost for H.K.H. Japans Kronprins med deltagelse af Kronprinsparret. Fredensborg Slot, kl. 13.30.


 

Quote

19.juni 2017

 

H.K.H. Kronprinsen er til stede ved afsløring af donation til Team Danmark. Bagsværd Rostadion, Skovalléen 40, Bagsværd, kl. 10.00.

 

 

 

 

Quote

19.juni 2017
Kronprinsparret er værter ved en middag for H.K.H. Japans Kronprins. Frederik VIII’s Palæ, Amalienborg, kl. 19.30.

 

 

 

Quote

20.juni 2017
H.K.H. Kronprinsen og H.K.H. Japans Kronprins aflægger besøg ved State of Green. H.C. Andersens Boulevard 18, København V, kl. 10.05.

 

*******************************

 

Quote

20.juni 2017
H.K.H. Kronprinsen forestår den officielle indvielse af Axel Towers. Axeltorv 2, København V, kl. 11.00.

Inauguration of Axel Towers

20 June 2017, 11am

HRH The Crown Prince conducts the official inauguration of Axel Towers. 

Axeltorv 2, Copenhagen V. Link

 

Quote

21.juni 2017
H.K.H. Kronprinsessen deltager i åbning af udstillingen CPH Garden. Tudsemindevej, København SV, kl. 14.00.

CPH Garden Exhibition Opening

21 June 2017, 2pm

HRH the Crown Princess participates in opening of the exhibition CPH Garden.

Tudsemindevej, Copenhagen. Link

 

 

 

 

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

  • 3 months later...

Official Calendar August 2017

 

Quote

6.august 2017
H.K.H. Kronprinsen overværer finale i EM i fodbold. FC Twente Stadion, Enschede, Nederlandene, kl. 17.00.

Football European Championship

6. August 2017, 5:00 pm

HRH The Crown Prince attends 2017 UEFA Women's EURO finals, Football, Enschede, The Netherlands. Link

 

Quote

8.August 2017
H.K.H. Kronprinsen er regent den 8. – 11. august.

Regent

8 - 11 August 2017
HRH The Crown Prince is Regent.

 

Quote

10.august 2017
H.K.H. Kronprinsen deltager i rejsegilde på Aarhus Internationale Sejlsportscenter. Aarhus Lystbådehavn, Ester Aggesbos Gade, Aarhus C, kl. 11.00.

Aarhus Sailing Center

10 August 2017, 11am

HRH The Crown Prince participates in Aarhus International Sailing Center's topping out ceremony

Aarhus Yacht Harbour, Aarhus C. Link

 

Quote

14.August 2017
H.K.H. Kronprinsen er regent den 14. – 17. August.

Regent

14 - 17 August 2017

HRH The Crown Prince is Regent.

 

Quote

16.august 2017
H.K.H. Kronprinsessen deltager i åbning af Copenhagen TV Festival. Skuespilhuset, København, kl. 20.00.

Copenhagen TV Festival

16 August 2017, 8pm

HRH The Crown Princess attends opening of Copenhagen TV Festival. Playhouse, Copenhagen. Link

 

Quote

17.august 2017
H.K.H. Kronprinsessen forestår som protektor den officielle åbning af Odense Blomsterfestival. Rådhuset, Flakhaven 2, Odense C, kl. 17.00.

Odense Flower Festival

17 August 2017, 5pm

HRH The Crown Princess, as patron, attends  the official opening of Odense Flower Festival. Town Hall, Flakhaven 2, Odense C. Link

 

Quote

18.august 2017

H.K.H. Kronprinsessen deltager ved indvielse af Nationalt Center for Immunterapi, Herlev Hospital, Herlev Ringvej 75, 2730 Herlev, kl. 09.00.

National Center for Immunotherapy

18 August 2017, 9am

HRH The Crown Princess attends the inauguration of the National Center for Immunotherapy

Herlev Hospital. Link

 

Quote

21.august 2017

H.K.H. Kronprinsessen deltager i UNLEASH event. Musikhuset Aarhus, Thomas Jensens Allé 2, Aarhus C, kl. 13.00

UNLEASH Event

21 August 2017, 1pm

HRH The Crown Princess attends the UNLEASH Event. Aarhus Concert Hall, Thomas Jensens Allé, Aarhus C. Link

 

Quote

29.august 2017

H.K.H. Kronprinsen deltager i IOC Coordination Commission møde i PyeongChang den 29.-31. August.

IOC Meeting in PyeongChang

29 - 31 August 2017

HRH The Crown Prince participates in a IOC Coordination Commission meeting in PyeongChang (South Korea) from 29th to 31st August. Link

 

Quote

29.august 2017

H.K.H. Kronprinsessen deltager som protektor for Børn, Unge & Sorg i indvielse af Det Nationale Sorgcenter. Kejsergade 2, København K, kl. 14.00.

National Center for Grief

29 August 2017, 2pm

HRH The Crown Princess, as patron for Children, Youth & Grief, participates in the inauguration of The Danish National Center for Grief. Link

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

 

Official Calendar September 2017

 

Quote

1.september 2017

H.K.H. Kronprinsessen deltager i CBS Responsibility Day. Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2, København V, kl. 9.20

CBS Responsibility Day

1 September 2017, 9.20am

HRH The Crown Princess attends CBS Responsibility Day. Tivoli Congress Center, Copenhagen West. Link

 

Quote

1.september 2017

H.K.H. Kronprinsessen aflægger besøg på BørneTelefonen i anledning af BørneTelefonens 30-års jubilæum. Trekronergade 26, Valby, kl. 14.00.

Childrens' Phone's 30th Anniversary

1 September 2017, 2pm

HRH The Crown Princess pays a visit to Childrens' Phone in cnnection with its 30-years-jubilee. Trekronergade 26, Valby. Link

 

Quote

1.september 2017

H.K.H. Kronprinsessen deltager i INDEX: Award Ceremoni 2017. Hal 14, Kulturværftet, Helsingør, kl. 20.00.

INDEX: Award Ceremony 2017

1 September 2017, 8pm

HRH The Crown Princess attends the INDEX: Award Ceremony 2017. Hall 14, The Culture Yard, Helsingor. Link

 

Quote

2.september 2017

H.K.H. Kronprinsessen overværer uropførelsen af Watermusic. Randers Havn, Kulholmsvej 1, Randers, kl. 22.00

Premiere of Watermusic

2 September 2017, 10pm

HRH The Crown Princess attends the premiere of Watermusic. Randers Harbour, Kulholmsvej 1. Link

 

Quote

3.september 2017

H.K.H. Kronprinsessen deltager i festmiddag og forestår overrækkelse af Carlsbergfondets Forskningspriser 2017. Ny Carlsberg Glyptotek, Dantes Plads 7, København K, kl. 18.30.

Carlsberg Foundation's Gala Dinner and Research Awards 2017

3 September 2017, 6.30pm

HRH The Crown Princess attends the Gala dinner and conducts the presentation of Carlsberg Foundation's Research Awards 2017. Ny Carlsberg Glyptotek, Copenhagen. Link

 

Quote

5.september 2017

Kronprinsparret deltager i kranselægning på Kastellet i København i anledning af Flagdag for Danmarks udsendte. Kl. 13.00.

Flagday Wreath Laying

5 September 2017, 1pm

The Crown Prince Couple attends the wreath laying at Kastellet in Copenhagen in Connection with Flagday for Denmark's deployed soldiers. Link

 

Quote

5.september 2017

Kronprinsparret deltager i mindegudstjeneste i Holmens Kirke i anledning af Flagdag for Danmarks udsendte. Holmens Kirke, Holmens Kanal 21, København, kl. 14.45.

Flagday Memorial Service

5 September 2017, 2.45pm

The Crown Prince Couple attends the Memorial Service in Holmens Church in Connection with Flagday for Denmark's deployed soldiers. Holmens Church, Copenhagen. Link

 

Quote

5.september 2017

Kronprinsparret overværer parade i anledning af Flagdag for Danmarks udsendte. Thorvaldsens Plads, København, kl. 16.05.

Flagday Parade

5 September, 4.05pm

The Crown Prince Couple takes part in the parade in connection with Flagday for Denmark's deployed soldiers. Thorvaldsen's Place, Copenhagen. Link

 

Quote

6.september 2017

Kronprinsparret afholder middag i anledning af Mary Fondens 10-års jubilæum. Christian VII's Palæ, Amalienborg, kl. 19.00.

Mary Foundation's 10th Anniversary

6 September 2017, 7pm

The Crown Prince Couple hosts a dinner on the occasion of Mary Foundation's 10-years-jubilee. Christian VII Palace, Amalienborg. Link

 

Quote

11.september 2017

H.K.H. Kronprinsessen deltager som protektor i “The 67th session of the WHO Regional Committee for Europe”. Budapest, Ungarn.

WHO Meeting in Budapest, Hungary

11 September 2017

HRH The Crown Princess, as patron, attends "The 67th Session of the WHO Regional Committee for Europe", Budapest, Hungary. Link

 

Quote

11.september 2017

H.K.H. Kronprinsessen aflægger besøg hos den ungarske præsidentfrue Anita Herczegh på Sándor Palace kl. 14.00.

Audience with First Lady of Hungary

11 September 2017, 2pm

HRH The Crown Princess pays a visit to the Hungarian President's wife Anita Herczegh at Sándor Palace. Link

 

Quote

12.september 2017

H.K.H. Kronprinsen deltager i den 130th IOC Session den 12.-16. september. Lima, Peru.

IOC Meeting in Lima, Peru

12-16 September 2017

HRH The Crown Prince attends the 130th IOC Session in Lima, Peru. Link

 

Quote

13.september 2017

H.K.H. Kronprinsessen forestår officiel indvielse af Hempel Kollegiet. Danmarks Tekniske Universitet, Kongens Lyngby, kl. 13.30.

 

 


***************************************

Quote

17.september 2017

H.K.H. Kronprinsessen deltager i UNGA (United Nations General Assembly) den 17.-19. september. New York, USA.

 

17.september 2017

H.K.H. Kronprinsessen besøger Claus Meyers madskole. Brownsville, Brooklyn, New York, kl. 16.30.

17.september 2017

H.K.H. Kronprinsessen deltager i middag hos Danmarks FN-ambassadør. New York, kl. 19.00.

18.september 2017

H.K.H. Kronprinsessen deltager i og taler ved arrangementet ’Deliver for Good: Inspiring SDG Action for Girls and Women’. Yale Club, New York, kl. 8.30.

18.september 2017

H.K.H. Kronprinsessen holder åbningstale og deltager i frokostmøde. International Center for Research on Women (ICRW), New York, kl. 11.30.

18.september 2017

H.K.H. Kronprinsessen deltager i og holder tale ved FN’s Befolkningsfonds (UNFPA) arrangement ‘Rebuilding Shattered lives and Communities - the case of the Chibok and Yazidi girls’. FN’s Hovedkvarter, New York, kl. 13.15.

18.september 2017

H.K.H. Kronprinsessen deltager i lancering af UNFPA’s bog #Childmothers. FN’s Hovedkvarter, New York, kl. 15.15.

18.september 2017

H.K.H. Kronprinsessen deltager i åbningen af en ny Shamballa flagskibsbutik. SoHo, New York, kl. 17.00.

18.september 2017

H.K.H. Kronprinsessen besøger det danske sundhedskoncept Dr. Smood. SoHo, New York, kl. 18.00

19.september 2017

H.K.H. Kronprinsessen deltager i Forbes Summit. Pier Sixty, New York, kl. 10.05.

19.september 2017

H.K.H. Kronprinsessen er til stede ved Global Goals World Cup. Brooklyn, New York, kl. 16.30.

19.september 2017

H.K.H. Kronprinsessen deltager i Women Deliver arrangementet ‘Handing over to Canada as new host country’. FN’s Hovedkvarter, New York, kl. 18.00.

19.september 2017

H.K.H. Kronprinsessen deltager i middag og prisoverrækkelse i forbindelse med ’Project Everyone’. Gotham Hall, New York, kl. 19.30.

****************************************************

 

Quote

20.september 2017
H.K.H. Kronprinsen deltager i arrangement for virksomhedsledere vedr. InterForce-samarbejdet. Rosenborg Slot, København, kl. 17.00.

 

 

*****************************************************

Quote

23.september 2017

H.K.H. Kronprinsen foretager rejse til Kina den 23.-26. September.

 

 

23.september 2017

H.K.H. Kronprinsen igangsætter og overværer finalekampen i den årlige Sino-Nordic Cup fodboldturnering. Beijing, Kina, kl. 15.40.

23.september 2017

H.K.H. Kronprinsen åbner udstillingen ’A Royal Modern Household’ i Det Danske Kulturcenter. Beijing, Kina, kl. 17.00.

23.september 2017

H.K.H. Kronprinsen deltager i rundvisning i området for afholdelse af Beijing Design Week 2018. Beijing, Kina, kl. 17.50.

23.september 2017

H.K.H. Kronprinsen deltager i middag hos Danmarks ambassadørpar i Kina. Beijing, Kina, kl. 18.30.

24.september 2017

H.K.H. Kronprinsen åbner det dansk-kinesiske seminar ’Educating the Leaders of Tomorrow – Play, Creativity and Social Values’. Beijing, Kina, kl. 10.00.

24.september 2017

H.K.H. Kronprinsen besøger Tsinghua Life Long Learning Lab. Tsinghua Universitet, Beijing, Kina, kl. 11.00.

24.september 2017

H.K.H. Kronprinsen deltager i kick-start arrangement for København som gæsteby ved Beijing Design Week 2018. Beijing, Kina, kl. 15.15.

24.september 2017

H.K.H. Kronprinsen deltager i middag arrangeret af Industriens Fond og Københavns Kommune. The Georg, Beijing, Kina, kl. 19.30.

25.september 2017
H.K.H. Kronprinsen deltager i den officielle indvielse af Industriens Fonds Hus. Yanqihu, Beijing, Kina, kl. 10.00.

25.september 2017

H.K.H. Kronprinsen deltager i Sino-Danish Centers indvielsesløb ’SDC Inauguration Great Wall Run – Joining Forces for a Healthy Future’ på Den Kinesiske Mur. Beijing, Kina, kl. 15.45.

25.september 2017

H.K.H. Kronprinsen deltager ved banketmiddag arrangeret af UCAS i anledning af indvielsen af Industriens Fonds Hus på Yanqihu Universitet. Beijing, Kina, kl. 18.30.

26.september 2017

H.K.H. Kronprinsen besøger Changzhou Island og lægger blomster ved tre historiske danske sømandsgrave. Guangdong, Kina, kl. 15.15.

26.september 2017

H.K.H. Kronprinsen deltager i ’Denmark Days – Adventures of Denmark’. Shamian Island, Guangzhou, Kina, kl. 17.00.

26.september 2017

H.K.H. Kronprinsen deltager i afsluttende netværksarrangement med danske virksomheder, lokale partnere og turoperatører. White Swan Hotel, Guangzhou, Kina, kl. 21.15.

****************************************************

Quote

26.september 2017
H.K.H. Kronprinsessen taler ved DIs Topmøde. Operaen, København, kl. 14.30.

 

 

 

Quote

26.september 2017
H.M. Dronningen, H.K.H. Kronprinsessen, D.K.H. Prins Joachim og Prinsesse Marie deltager i Hærens Hæderstegnsmiddag. Fredensborg Slot, kl. 20.00.

 

 

 

Quote

27.september 2017
H.K.H. Kronprinsessen deltager med udviklingsministeren og Red Barnet i arrangement med fokus på kampen mod børneægteskaber. Hedegårdenes Skole, Københavnsvej 34, Roskilde, kl. 13.30.

 

 

 

 

Quote

28.september 2017
Kronprinsparret deltager i officiel åbning af LEGO House. Ole Kirks Plads 1, Billund, kl. 14.00.

 

 

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

Official Calendar October 2017

 

3.oktober 2017

H.M. Dronningen, Kronprinsparret, D.K.H. Prins Joachim og Prinsesse Marie og H.K.H. Prinsesse Benedikte overværer Folketingets åbning på Christiansborg Slot, kl. 12.00.

 

4.oktober 2017

Statsråd på Christiansborg Slot, kl. 9.30.

 

5.oktober 2017

H.K.H. Kronprinsessen er vært ved en reception for de danske Crown Princess Mary Scholarship modtagere. Frederik VIII’s Palæ, Amalienborg, kl. 10.00.

 

******************************************************

8.oktober 2017

Kronprinsparret deltager i erhvervs- og kulturfremstød i Japan den 8.-12. oktober.

 

Kronprinsparret deltager i ”Denmark Festival & Walkathon”. Toyosu, Tokyo, Japan, kl. 13.15.
 
Kronprinsparret deltager i middag hos Danmarks ambassadør i Japan H.E. Freddy Svane. Den Kongelige Danske Ambassade, Tokyo, Japan, kl. 18.00.
 
9.oktober 2017
Kronprinsparret deltager i frokostarrangement med Kanazawa Citys viceborgmester som vært. Restaurant Tsubajin, Kanazawa, Japan, kl. 11.25.
 
Kronprinsparret deltager i guidet tur gennem Kenrokuen. Kanazawa, Japan, kl. 12.35.
 
Kronprinsparret besøger udstillingen ”Everyday Life – Signs of Awareness”. 21st Century Museum for Contemporary Art, Kanazawa, Japan, kl. 13.30.
 
10.oktober 2017
H.K.H. Kronprinsessen besøger Funabashi Andersen Park. Funabashi, Japan, kl. 10.05.
 
H.K.H. Kronprinsen besøger Naruse Oka grundskole. Higashi-Matsushima, Japan, kl. 10.25.
 
H.K.H. Kronprinsessen besøger Nordic Fair og Eventyrpavillonen i H.C. Andersen Park. Funabashi, Japan, kl. 10.30.
 
H.K.H. Kronprinsessen besøger Children’s Museum. Funabashi, Japan, kl. 11.10.
 
H.K.H. Kronprinsessen deltager i frokost på Children’s Museum. Funabashi, Japan, kl. 12.00.
 
H.K.H. Kronprinsen besøger udstillingen ”Denmark Calligraphy”-udstilling i Nobiru Citizen Center. Higashi-Matsushima, Japan, kl. 12.00.
 
H.K.H. Kronprinsen besøger ”Earthquake Memorial Park. Higashi-Matsushima, Japan, kl. 12.30.
 
Kronprinsparret besøger udstillingen ”Japan and Denmark: Valuable Records of the Historical Relation” på Japans Nationale Arkiv. Tokyo, Japan, kl. 17.00.
 
11.oktober 2017
Kronprinsparret deltager i den officielle åbning af erhvervsfremstød i Japan. Hotel Gajoen, Tokyo, Japan, kl. 10.00.
 
H.K.H. Kronprinsessen deltager i åbningen af ”The Design Lounge”. Hotel Gajoen, Tokyo, Japan, kl. 10.30.
 
H.K.H. Kronprinsen deltager i seminaret ”Global Food Market and Consumer Trends Seminar”. Hotel Gajoen, Tokyo, Japan, kl. 10.40.
 
H.K.H. Kronprinsessen er til stede ved arrangementet ”Danish Design DNA: Towards a New Leadership Model”. Hotel Gajoen, Tokyo, Japan, kl. 11.05.
 
Kronprinsparret deltager i frokost med Deres Majestæter Japans Kejser og Kejserinde som værter. Kejserpaladset, Tokyo, Japan, kl. 12.00.
 
Kronprinsparret deltager i erhvervsfrokost med overværelse af underskriftsceremoni. Hotel Gajoen, Tokyo, Japan, kl. 13.40.
 
H.K.H. Kronprinsessen besøger mødeområde og danske virksomheders stande. Hotel Gajoen, Tokyo, Japan, kl. 15.15.
 
H.K.H. Kronprinsen deltager i ”Leo Pharma Open Innovation” arrangement. Hotel Gajoen, Tokyo, Japan, kl. 15.15.
 
Kronprinsparret deltager i erhvervsreception med H.E. Ambassadør Freddy Svane som vært. Den Kongelige Danske Ambassade, Tokyo, Japan, kl. 18.30.
 
Kronprinsparret deltager i en middag hos Hans Kejserlige Højhed Japans Kronprins. Togu Palads, Tokyo, Japan, kl. 19.30.
 
12.oktober 2017
Kronprinsparret deltager i et fødevare- og livsstilsarrangement i den danske ambassadørresidens i Japan. Ambassadørresidensen, Tokyo, Japan, kl. 10.00.
 
Kronprinsparret besøger Funabashi Grundskole. Funabashi Grundskole, Tokyo, Japan, kl. 12.00.
 
12.oktober 2017
H.K.H. Kronprinsessen deltager i ”Design Walk” og besøger danske virksomheder i Tokyo. Tokyo, Japan, kl. 13.30.
 
H.K.H. Kronprinsen besøger Kewpie Corporation. Kewport, Tokyo, Japan, kl. 13.45.
 
H.K.H. Kronprinsen besøger ”National Center for Child Health and Development” (NCCHD). Tokyo, Japan, kl. 14.45.
 
Kronprinsparret deltager i reception ved den officielle fejring af 150-års jubilæet for de diplomatiske forbindelser mellem Japan og Danmark. Hotel Gajoen, Tokyo, Japan, kl. 18.00.
 
Kronprinsparret deltager i officiel middag ved den officielle fejring af 150-års jubilæet for de diplomatiske forbindelser mellem Japan og Danmark. Hotel Gajoen, Tokyo, Japan, kl. 19.30.
 
****************************************
15.oktober 2017
H.K.H. Prins Christians fødselsdag.
 
23.oktober 2017
H.K.H. Kronprinsessen foretager rejse til Mali den 23.-24. oktober.
 
24.oktober 2017
H.M. Dronningen afholder koncert og souper på Fredensborg Slot, kl. 19.00.
 
25.oktober 2017
H.K.H. Kronprinsessen forestår indvielse af Skærbækværket. Kraftværksvej 53, Fredericia, kl. 13.00.
 
25.oktober 2017
H.K.H. Kronprinsessen deltager i reception i anledning af Naval Team Danmarks 25-års jubilæum. Søværnets Officersskole, H. C. Sneedorffs Allé 3, København K, kl. 18.15.
 
26.oktober 2017
H.K.H. Kronprinsessen deltager i åbning af International Børnelitteraturfestival HAY Festival Aarhus 2017. DOKK 1, Hack Kampmanns Plads 2, Aarhus, kl. 11.15.
 
26.oktober 2017
H.K.H. Kronprinsen deltager i kremeringsceremoni for Thailands konge Bhumibol Adulyadej. Bangkok, Thailand, kl. 15.00.
 
26.oktober 2017
H.K.H. Kronprinsessen forestår prisoverrækkelse ved FSR - danske revisorers prisuddeling inden for Danmarks bedste CSR-rapportering. Børsen, København, kl. 16.00.
 
27.oktober 2017
H.K.H. Kronprinsessen overrækker Magasin du Nord Fashion Prize 2017. Charlottenborg, Kongens Nytorv, København, kl. 17.00.
 
30.oktober 2017
H.K.H. Kronprinsen er regent.
 
30.oktober 2017
Offentlig audiens på Christiansborg Slot kl. 10.00.
 
30.oktober 2017
H.K.H. Kronprinsessen deltager som protektor for Hjernesagen i symposium om forskning indenfor hjerneskadeområdet. Hotel Vejlefjord, Sanatorievej 26, Vejle, kl. 13.00.
 
31.oktober 2017
H.M. Dronningen, Kronprinsparret, D.K.H. Prins Joachim og Prinsesse Marie samt H.K.H. Prinsesse Benedikte er til stede ved højtidelighed i anledning af Reformationsjubilæet. Landstingssalen og Vandrehallen, Christiansborg, kl. 11.00.
 
31.oktober 2017
H.M. Dronningen, Kronprinsparret, D.K.H. Prins Joachim og Prinsesse Marie samt H.K.H. Prinsesse Benedikte til stede ved festkoncert i anledning af Reformationsjubilæet. DR Koncerthuset, Ørestads Boulevard 13, København S, kl. 19.45.
 
 
 
Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Official Calendar November 2017

Quote

 

1.november 2017

H.K.H. Kronprinsen forestår indvielse af DTU's Life Science bygning. DTU, Bygning 202, Kongens Lyngby, kl. 14.00.

 

 

 

Quote

 

1.november 2017

H.K.H. Kronprinsessen deltager i lancering af UNFPA's State of World Population Report 2017 på Medicinsk Museion, København, kl. 14.00.

 

 

 

Quote

 

2.november 2017

H.K.H. Kronprinsessen forestår indvielse af Nøvling Skole. Nøvling Skolevej 5-7, Gistrup, kl. 10.45.

 

 

 

Quote

 

2.november 2017

H.K.H. Kronprinsessen deltager i Skolelederforeningens årsmøde. Aalborg Kongres- og Kulturcenter, Europa Plads 4, Aalborg, kl. 13.30.

 

 

 

Quote

 

3.november 2017

H.K.H. Kronprinsessen er som protektor for Julemærkefonden til stede ved præsentation af årets julemærke på Københavns Rådhus, kl. 12.00.

 

 

 

Quote

 

3.november 2017

H.K.H. Kronprinsessen deltager i reception i anledning af TUBAs 20-års jubilæum. Skuespilhuset, København, kl. 13.30.

 

 

 

Quote

 

5.november 2017

H.K.H. Kronprinsen deltager i IOC kommissionsmøder den 5.-7. november. Lausanne, Schweiz.

 

 

 

Quote

 

5.november 2017

H.K.H. Kronprinsessen er til stede ved Hubertus Jagt i Dyrehaven, kl. 9.40.

 

 

 

Quote

 

7.november 2017

H.K.H. Kronprinsessen deltager i Fri for Mobberi 10-års konference med Mary Fonden. Docken, Færgehavnsvej 35, København Ø, kl. 9.10.

 

 

 

Quote

 

7.november 2017

H.K.H. Kronprinsessen deltager som protektor for Maternity Foundation i Hackathon Symposium. Papirhallen, Trangravsvej 22, København K, kl. 15.00.

 

 

 

Quote

 

9.november 2017

H.K.H. Kronprinsessen deltager i Fri for Mobberi 10-års konference med Mary Fonden. Centralværkstedet, Værkmestergade 9, Aarhus C, kl. 9.00.

 

Free from Bullying - 10th Anniversary Conference

9. November 2017, 9am

H.R.H The Crown Princess participates in 'Free from Bullying' 10th anniversary conference with the Mary Foundation. Centralværkstedet, Værkmestergade 9, Aarhus.

 

 

Quote

 

10.november 2017

H.K.H. Kronprinsessen er som protektor for UNFPA til stede ved præsentation af fotobogen #Childmothers. Bogmessen, Bella Center Copenhagen, Center Boulevard 5, København S, kl. 14.30.

 

 

Quote

 

16.november 2017

H.K.H. Kronprinsen afholder Kongejagt. Gribskov, Nordsjælland, kl. 8.30.

 

 

 

Quote

 

20.november 2017

H.K.H. Kronprinsessen deltager med Mary Fonden i Børnenes Dag. UNICEF, Marmorvej 51, København Ø, kl. 12.00.

 

 

 

Quote

 

22.november 2017

H.K.H. Kronprinsen er Regent den 22. - 26. November.

 

 

 

Quote

 

22.november 2017

Statsråd på Christiansborg Slot, kl. 10.30.

 

 


 

Quote

 

25.november 2017

Kronprinsparret aflægger besøg på Museum Jorn. Gudenåvej 7-9, Silkeborg, kl. 17.00.

 

 


 

Quote

 

25.november 2017

Kronprinsparret overrækker Kronprinsparrets Priser 2017. Jysk Musikteater i Silkeborg, kl. 21.00.

 

 


 

Quote

 

30.november 2017

H.K.H. Kronprinsen forestår indvielsen af Røde Kors frivillighus. Blegdamsvej 27, København Ø, kl. 10.00.

 

 


 

Quote

 

30.november 2017

H.K.H. Kronprinsessen aflægger som protektor besøg ved Børnehjælpsdagens tennisevent med Caroline Wozniacki. K.B. Hallen, Peter Bangs Vej 147, Frederiksberg, kl. 10.30.

 

 


 

Quote

 

30.november 2017

H.K.H. Kronprinsessen afholder julereception for Mary Fondens samarbejdspartnere. Frederik VIII's Palæ, Amalienborg, kl. 15.00.

 

 


 

Quote

 

30.november 2017

H.K.H. Kronprinsessen er til stede ved kåringen af "EY Entrepreneur of the Year 2017". Forum, Julius Thomsens Plads 1, Frederiksberg C, kl. 18.00.

 

 

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share

×
×
  • Create New...